Menu

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

U draagt bij aan een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Een hele uitdaging, want er speelt veel en de eisen zijn hoog. Belangrijk dat u goed voor uzelf zorgt. Want ziek worden of een ongeluk zit in een klein hoekje. En dan zijn de gevolgen groot, ook voor uw inkomen. Vaak wordt gedacht dat het wel goed zit met de sociale zekerheid in Nederland en dat ons inkomen bij arbeidsongeschiktheid goed is beschermd. Maar dat is niet altijd zo. Daarom is er deze inkomensaanvulling op maat, speciaal voor u en uw collega's. Zo behoudt u altijd een goed inkomen.

Puzzel

Voorkom geldzorgen

Wat blijft er over van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Meestal niet zo veel. Vul daarom uw inkomen aan. Lees hieronder meer.

Een inkomensaanvulling op maat

U bent arbeidsongeschikt als u na 2 jaar ziekte nog steeds niet werkt of minder dan 65% van uw inkomen verdient. De eerste 2 jaar ontvangt u nog (deels) salaris. Daarna geldt de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen) en misschien krijgt u ook een uitkering van uw pensioenfonds. Maar deze uitkeringen zijn tijdelijk en ontoereikend. Bijverzekeren is dan verstandig. Dat kan met onze aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Hiermee behoudt u altijd minstens 70% van uw inkomen en voorkomt u het 'inkomensgat'. U krijgt op deze verzekering 25% premiekorting.

Uw voordelen in 't kort

 • Flexibel: diverse dekkingen en uitkering tot eigen AOW-leeftijd
 • Voordelig: 25% premiekorting
 • Op maat: verzeker en betaal alleen wat echt nodig is
 • Salaris volledig verzekerd, hoeveel u ook verdient
 • Geen medische vragen binnen 6 maanden na indiensttreding

De animatie toont de meest voorkomende situatie en  gemiddelde premie.

Ruim 2000 I&W-collega's hebben dit al bij ons geregeld!

 • Dekkingen

 • Voor wie?

 • Wat kost het?

 • Medische vragen

 • Hypotheek

 • Meeneempolis

Direct aanvragen

U ziet hierna de nettopremie, maar betaalt per maand de brutopremie.

Direct aanvragen

Wat blijft er over van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid?

Meestal niet zo veel...