Mijn uitkering wordt geïndexeerd.

Wat betekent dat precies?

Ontvangt u een uitkering van Loyalis?

Ontvangt u een uitkering van Loyalis die geïndexeerd wordt op basis van het (beleggings)resultaat van Loyalis? Op uw betaalspecificatie van januari 2018 staat vermeld of uw uitkering geïndexeerd wordt. Maar wat betekent indexeren precies? En merkt u daar iets van in uw portemonnee? Bekijk de animatie over indexatie.

Vragen & antwoorden

Worden de uitkeringen van Loyalis dit jaar geïndexeerd?

Loyalis heeft het besluit genomen om vanaf 2018 het indexatiepercentage vast te stellen in mei in plaats van januari. Een eventuele indexatie zal dan in mei met terugwerkende kracht plaatsvinden per januari.

Wat is indexatie?

Indexatie is een verhoging van de uitkering. Er kan sprake zijn van een voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke indexatie van uw uitkering. Op uw polisblad en/of in uw polisvoorwaarden van uw verzekering leest u of indexatie op uw uitkering van toepassing is en waarop deze is gebaseerd.

Hoe stelt de directie jaarlijks de voorwaardelijke indexatie op basis van het beleggingsrendement vast?

Of de uitkeringen geïndexeerd worden, hangt af van de over de jaren heen behaalde bedrijfsresultaten in het algemeen en beleggingsresultaten in het bijzonder. De directie bekijkt deze resultaten jaarlijks voorafgaand aan het besluit tot voorwaardelijke indexatie.

Loyalis heeft het besluit genomen om vanaf 2018 het indexatiepercentage vast te stellen in mei in plaats van januari. Een eventuele indexatie zal dan in mei met terugwerkende kracht plaatsvinden per januari.

Wat is een onvoorwaardelijke indexatie?

De indexatie van uw uitkering staat vast bij het afsluiten van uw verzekering. De hoogte van deze vaste indexatie vindt u terug op uw polisblad en/of in uw polisvoorwaarden.

Welke uitkeringen heeft Loyalis?

Loyalis heeft verschillende uitkeringen. Zo zijn er uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. Ook zijn er aanvullingen op uw inkomen of uw pensioen.

Wat zijn de betaaldata van mijn uitkering in 2018?

De betaaldata in 2018 zijn op 26 januari, 26 februari, 26 maart, 26 april, 25 mei, 26 juni, 26 juli, 24 augustus, 26 september, 26 oktober, 26 november en 21 december. U leest de betaaldata van uw uitkering ook op www.loyalis.nl.

Krijg ik bericht over de indexatie van mijn uitkering?

Als u een uitkering van Loyalis ontvangt, dan krijgt u eind januari 2018 een betaalspecificatie van Loyalis. Hierop leest u informatie over de indexatie van uw uitkering.

Wat is het U-rendement?

Het U-rendement is een rendementsmaatstaf waarvan de hoogte is gebaseerd op de opbrengst van alle staatsleningen die voldoen aan een aantal specifieke criteria. Het gemiddelde U-rendement over 2017 is 0,06%.