Menu

Indexatie en mijn uitkering 

Indexatie is een verhoging van de uitkering. Er kan sprake zijn van een indexatie op basis van een vast afgesproken percentage (vaste indexatie) of een percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld. Op uw polisblad, de betaalspecificatie, uw Uniform Pensioen Overzicht en/of in de polisvoorwaarden van uw verzekering leest u hoe en of uw uitkering geïndexeerd wordt.

Veelgestelde vragen & antwoorden

  • Hoe stelt a.s.r. jaarlijks de indexatie op basis van het beleggingsrendement vast?

  • Wat zijn de indexatiepercentages?

  • Wat zijn de betaaldata van mijn uitkering?

  • Krijg ik bericht over de indexatie van mijn uitkering?

  • Wat is het U-rendement?