Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Waardeoverzicht / doelkapitaal

Hebt u een beleggingsverzekering van Loyalis? Dan hebt u recent een waardeoverzicht ontvangen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het waardeoverzicht, over het doelkapitaal en vindt u ook de meestgestelde vragen.

Waardeoverzicht

U hebt een waardeoverzicht ontvangen van Loyalis. Het waardeoverzicht geeft inzicht in de waarde van uw beleggingsverzekering. Ook ziet u in uw waardeoverzicht de premies en/of koopsommen en de kosten die u hebt betaald. De begrippen uit uw waardeoverzicht worden hieronder uitgelegd. Hebt u nog vragen? Lees dan de veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice. Het beleggingsoverzicht van de jaarrekeningen vindt u hier.

Begrippen

Saldo

Dit is de waarde van uw beleggingsverzekering op de genoemde datum.

Hoeveel premie hebt u betaald?

Hiermee geven we de betaalde premie(s) en/of koopsom(men) aan die u hebt betaald. Bij de vaststelling van de betaalde premies zijn we ervan uitgegaan dat alle vervallen premies zijn betaald.

Bonus/premie overlijdensrisicodekking

Is het overlijdensrisico meeverzekerd en wordt bij overlijden van de verzekerde meer uitgekeerd dan het aanwezige beleggingstegoed? Dan wordt dit gefinancierd door maandelijks een bedrag (premie) van de waarde van uw beleggingen af te trekken. Wordt bij overlijden minder uitgekeerd dan het beleggingstegoed, dan wordt een bonus toegevoegd aan de waarde van de beleggingen. Hebt u ervoor gekozen het overlijdensrisco niet mee te verzekeren, dan is de bonus hoger. De hoogte van het verzekerd kapitaal bij overlijden staat vermeld op uw polisblad.

Kosten verzekeringsmaatschappij

Dit zijn de kosten die in rekening worden gebracht om beleggingsverzekeringen te ontwikkelen en in stand te houden. We maken onderscheid in eerste en doorlopende kosten.

Eerste kosten
Dit zijn kosten die worden gemaakt voor de ontwikkeling van uw beleggingsverzekering. Eerste kosten worden op elke premie ingehouden. Of eenmalig als u een koopsom hebt.

Doorlopende kosten
Dit zijn kosten die we tijdens de hele verzekeringsduur in rekening brengen voor de jaarlijkse administratie, het beheer en het innen van de premie.

We verrekenen deze kosten maandelijks tijdens de looptijd van uw beleggingsverzekering, onafhankelijk of premiebetaling nog plaatsvindt.

Opgenomen bedragen

Hebt u een opname gedaan uit de waarde van uw beleggingsverzekering, dan is deze in mindering gebracht op de waarde van uw beleggingen.

Beleggingsfonds

Dit is de levensloopvariant of beleggingsvariant. Hierin zijn de door u betaalde premie(s) en/of koopsom(men) belegd, na inhouding van de eerste kosten.

Units

Een unit is de rekeneenheid die de deelneming in een beleggingsfonds uitdrukt.

Koers

De koers is de waarde van een unit in een beleggingsfonds. De vermelde koers is afgerond op 2 decimalen.

Waarde beleggingen

De waarde van uw beleggingen is het aantal units vermenigvuldigd met de koers.

Doelkapitaal

U hebt een beleggingsverzekering bij Loyalis gesloten met een bepaald doel. Met het eindkapitaal koopt u op de einddatum een periodieke uitkering (lijfrente) aan als aanvulling op uw pensioen / AOW. Aan dit doel hebt u wellicht een bedrag gekoppeld dat u op de einddatum wilt behalen. Dit bedrag noemen wij het doelkapitaal.

Het is van belang dat uw beleggingsverzekering het doel bereikt waarvoor deze in het verleden is afgesloten. In de meeste gevallen is dit in het kader van een hypotheek of een oudedagsvoorziening. Het is daarom erg belangrijk dat de waardeontwikkeling aansluit bij uw verwachting of uw oorspronkelijke doelkapitaal.

Waarom willen wij uw doelkapitaal weten?

Ieder jaar ontvangt u van ons het jaarlijkse waardeoverzicht. Hiermee informeren we u over de ontwikkeling van uw verzekering in het afgelopen jaar. Het door u opgegeven doelkapitaal nemen we daarin op. Zo kunt u controleren of de ontwikkeling van uw verzekering nog voldoende aansluit bij uw verwachting. Hiermee voorkomt u mogelijk onnodige financiële risico’s in de toekomst. Het biedt u ook de mogelijkheid om samen met uw financieel adviseur hierop actie te ondernemen.

U kunt de verwachte waarde van uw verzekering beïnvloeden door bijvoorbeeld de premie-inleg, de looptijd en/of uw beleggingsfonds te wijzigen. Hebt u hier vragen over, neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer 045 579 61 11. Wijzigingen kunt u doorgeven via het wijzigingsformulier.

De hoogte van uw doelkapitaal

Hebt u uw doelkapitaal in het verleden aan ons doorgegeven, maar is het doelkapitaal inmiddels veranderd? Of hebt u nog geen doelkapitaal aan ons doorgegeven, dan kunt u dat aan ons doorgeven of wijzigen via onderstaand formulier.