Menu

Brutojaarinkomen en parttimepercentage

Brutojaarinkomen

In het algemeen geldt: het brutojaarsalaris inclusief vaste toelagen zoals vakantietoeslag en eindejaarsuitkering bij 100% dienstverband. Het brutojaarsalaris is altijd het voltijdssalaris, ook als u parttime werkt.

Verschillen per sector:

  • Overheid en Onderwijs: pensioengevend inkomen ABP
  • Zorg: pensioengevend jaarinkomen Zorg en Welzijn
  • Bouw: het vast overeengekomen loon inclusief vakantietoeslag, vermeerderd met vast overeengekomen loon, (zoals 13e maand, tanti√®mes en vaste toeslagen)
  • Buiten de sector: zie algemeen

Parttimepercentage

Dit is het percentage dat een parttime werknemer in dienst is van een werkgever ten opzichte van een fulltime werknemer.

Voorbeeld:
Fulltime dienstverband van 36 uur is 100%.
Werknemer werkt 32 uur.
Dit is 32/36 x 100 = 88,89%.
Het parttimepercentage is dan 88,89%.