Menu

AOW-leeftijd

Versnelde verhoging AOW leeftijd vanaf 2016

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt u AOW van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden. In 2015 stemde de Eerste Kamer voor een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Eerst zou de AOW-leeftijd in 2023 verhoogd worden naar 67, dit is versneld naar 2021. De versnellling gaat in vanaf 2016 in stappen van 3 maanden en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

De verhoging van de AOW-leeftijd betekent niet direct een verhoging van uw AOW leeftijd. Uw AOW gaat later in als u geboren bent tussen 1 oktober 1950 en 1 januari 1957. Bent u benieuwd wanneer uw AOW in gaat? Bereken uw AOW-leeftijd op de website van de Rijksoverheid.


De verhoging van de AOW-leeftijd heeft mogelijk gevolgen voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Lees hieronder de gevolgen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Gevolgen voor de premie
Voor deze verzekeringen heeft de versnelde verhoging van de AOW leeftijd geen gevolgen voor de premie. De premiebetalingsplicht vervalt twee jaar of vijf jaar voor het moment waarop u recht hebt op AOW. Dit hangt af van de verzekerde dekking. Wat op u van toepassing is leest u op uw verzekeringsbewijs.

Gevolgen voor de einddatum van de uitkering uit uw verzekering
Als u arbeidsongeschikt wordt, dan ontvangt u een uitkering tot de nieuwe AOW-leeftijd. Was u al ziek voor 1 januari 2014, dan ontvangt u een uitkering tot maximaal 65 jaar.

Gevolgen voor de einddatum van uw verzekering
De einddatum van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering wijzigt als uw AOW later ingaat. Loyalis past de einddatum van uw verzekering aan, aan uw nieuwe AOW-leeftijd. U hoeft hier niks voor te doen.