Menu

Nieuwe AOV polisvoorwaarden

Vanaf april 2021

Onze polisvoorwaarden zijn aangepast en in begrijpelijke taal herschreven. De nieuwe polisvoorwaarden gelden vanaf 1-4-2021. De belangrijkste wijzigingen leest u hier.

Wijziging premievrije leeftijd
Een van die wijzigingen is de aanpassing van de leeftijd waarop de premiebetaling voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid stopt. Door een aantal maatschappelijke veranderingen wordt in de laatste 5 jaar voor de AOW-leeftijd vaker gebruik gemaakt van onze verzekering. Per 1-4-2021 sluit onze arbeidsongeschiktheidsverzekering hierop beter aan. We wijzigen daarom de leeftijd waarop uw verzekering premievrij wordt naar 2 jaar voor AOW-leeftijd. Hierdoor is ook de maximale leeftijd waarop u zich kunt aanmelden voor de verzekering verschoven naar 3 jaar vóór AOW-leeftijd in plaats van 6 jaar. Hebt u al recht op premievrijstelling? Dan wijzigt er voor u niets.

De belangrijkste wijzigingen

We geven u in onze polisvoorwaarden meer duidelijkheid over deze onderwerpen:

 • De verwijzing naar het pensioenreglement van ABP. Hierin zijn artikelnummers gewijzigd. De verwijzing naar deze artikelen is aangepast in de polisvoorwaarden.
 • De dekking bij arbeidsongeschiktheid; als u bij ingang van de verzekering al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was.
 • Het begrip ‘cessie akte’ in relatie tot een ongeval leggen we duidelijker uit en ook de grondslag waarop de uitkering wordt gebaseerd.
 • Het aanpassen van de verzekering. Dit is volgens de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars nu opgenomen in de polisvoorwaarden.
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Fraude en hoe we hiermee omgaan.
 • Wanneer een uitkering eindigt.

In dit document leest u alle wijzigingen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Ik bereik vóór 1 april 2021 de termijn van 5 jaar voor AOW-leeftijd. Heb ik nog recht op de oude premievrijstelling voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?

 • Ik ben nu ziek, gelden de nieuwe polisvoorwaarden dan ook voor mij?

 • Wijzigt mijn dekking?

 • Waarom ontvang ik per 1 april 2021 een nieuw polisblad?

 • Kan ik afzien van de verzekering?