Menu

Nieuwe Polisvoorwaarden

AOV 2018

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Per 1-1-2018 sluit onze arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan op de flexibele AOW-leeftijd. Daarom hebben wij de polisvoorwaarden aangepast en zijn de teksten verbeterd. In de voorwaarden leest u wat alle dekkingen inhouden. De dekking die voor u geldt, staat op uw polisblad.

De nieuwe polisvoorwaarden gelden vanaf 1-1-2018. Wilt u de Polisvoorwaarden 2018 liever op papier ontvangen?

Belangrijkste wijzigingen

De wijzigingen in de nieuwe polisvoorwaarden 2018 zijn:

 • Per 1-1-2018 sluit de verzekering aan op de flexibele AOW-leeftijd. Uitkeringen met een 1e ziektedag op of na 1-1-2018 eindigen op de voor u geldende AOW-leeftijd.
 • Onderwerpen vindt u sneller door de nieuwe inhoudsopgave.
 • We geven in deze voorwaarden meer duidelijkheid over:
  - uw opties wanneer u doorgaat met uw verzekering bij het einde van de (semi-) collectieve verzekering
  - uw opties bij verandering van werkgever
  - de voorlopige dekking
  - de verrekening van andere inkomsten met de uitkering

Verder wijzigt er voor u niets.

Bent u nu ziek of arbeidsongeschikt?

 • Bent u vóór 1-1-2014 ziek en daardoor arbeidsongeschikt geworden? Dan ontvangt u een uitkering tot 65 jaar.
 • Bent u tussen 1-1-2014 en 1-1-2018 ziek en daardoor arbeidsongeschikt geworden? Dan ontvangt u een uitkering tot 67 jaar.

U ontvangt van ons geen nieuwe polisvoorwaarden. Voor u gelden de oude polisvoorwaarden.

Ziekte melden of wijzigingen doorgeven
Bent u voor een lange tijd ziek of arbeidsongeschikt en heeft u dit nog niet gemeld? Of wilt u een wijziging aan ons doorgeven? Laat ons dat zo snel mogelijk weten met het wijzigingsformulier. Naam- en adreswijzigingen kunt u ook per e-mail doorgeven.

Einde dienstverband of nieuwe werkgever?
Bent u uit dienst bij de werkgever die op uw polis staat vermeld? Laat ons dit weten via het wijzigingsformulier.