Menu

Nieuwe polisvoorwaarden

AOV april 2021

Onze polisvoorwaarden zijn aangepast en in begrijpelijke taal herschreven. De nieuwe polisvoorwaarden gelden vanaf 1 april 2021. U leest op deze pagina een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

Een van die wijzigingen is de aanpassing van de leeftijd waarop de premiebetaling voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid stopt. Door een aantal maatschappelijke veranderingen wordt in de laatste 5 jaar voor de AOW-leeftijd vaker gebruik gemaakt van onze verzekering. Per 1 april 2021 sluit onze arbeidsongeschiktheidsverzekering hier beter op aan. We wijzigen daarom de leeftijd waarop uw verzekering premievrij wordt naar 2 jaar voor AOW-leeftijd. 
Door deze wijziging is ook de maximale leeftijd waarop u zich kunt aanmelden voor de verzekering verschoven. Dit is nu 3 jaar vóór AOW-leeftijd in plaats van 6 jaar. 

Hebt u al recht op premievrijstelling? Dan wijzigt er voor u niets.

 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen

 In het kort, we geven u meer duidelijkheid over:
 • de verwijzing in onze voorwaarden naar het pensioenreglement van ABP. In dit reglement zijn artikelnummers gewijzigd. De verwijzing naar deze artikelen in onze polisvoorwaarden is aangepast.
 • de dekking bij arbeidsongeschiktheid wanneer u bij ingang van de verzekering al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was.
 • het begrip ‘cessie akte’ in relatie tot een ongeval wordt duidelijker uitgelegd, net als de grondslag waarop de uitkering wordt gebaseerd.
 • het aanpassen van de verzekering. Dit hebben we volgens de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars opgenomen in onze polisvoorwaarden.
 • het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • fraude en hoe we hiermee omgaan.
 • wanneer een uitkering eindigt.

In dit document leest u alle wijzigingen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Ik bereik vóór 1 april 2021 de termijn van 5 jaar voor AOW-leeftijd. Heb ik nog recht op de oude premievrijstelling voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?

 • Ik ben nu ziek, gelden de nieuwe polisvoorwaarden dan ook voor mij?

 • Wijzigt mijn dekking?

 • Waarom ontvang ik per 1 april 2021 een nieuw polisblad?

 • Kan ik afzien van de verzekering?