Menu

Aanvullende pensioenopbouw

Bent u voor een deel arbeidsongeschikt? Dan hebt u, als uw pensioenfonds ABP is, recht op extra pensioenopbouw als uw inkomsten lager zijn dan 50% van wat u volgens het UWV nog zou kunnen verdienen. Dit noemen we de restverdiencapaciteit.

Door akkoord te gaan, machtigt u Loyalis om uw aanvraag voor de aanvulling van uw pensioenopbouw uit te voeren. Dit doen wij wanneer u hier in de toekomst recht op hebt. Ook geeft u ons toestemming om uw verzekeringsgegevens te verstrekken aan uw pensioenfonds.

Bij complete arbeidsongeschiktheid bouwt u meer pensioen op dan wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. In dat laatste geval is uw pensioenopbouw mogelijk lager. Als de dekking voor aanvulling pensioenopbouw op u van toepassing is, betalen wij pensioenpremie aan uw pensioenfonds ABP. Hierdoor blijft u bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwen alsof u helemaal arbeidsongeschikt zou zijn. De hoogte van de aanvulling krijgen wij door van uw pensioenfonds.

Let op: De dekking aanvulling pensioenopbouw is niet van toepassing bij de werkgevers Kadaster en Gemeente Arnhem. Deze werkgevers hebben ervoor gekozen om deze dekking niet op te nemen in de verzekeringsovereenkomst.