ANW AanvullingsPensioen

Financiële zekerheid voor uw partner

Hogeschool Windesheim heeft een semi-collectieve aanvullende pensioenregeling met Loyalis afgesloten: het ANW AanvullingsPensioen. Deze regeling zorgt ervoor dat uw partner een extra inkomen heeft wanneer u overlijdt. Dat betekent dat dit product onder de Pensioenwet valt.Uw nabestaanden zijn hiermee verzekerd van een aanvullend inkomen bovenop de eventuele Anw-uitkering van de overheid en het nabestaandenpensioen van het pensioenfonds.

Wat kunt u zelf regelen voor uw partner?

Als het nodig is, kunt u deelnemen aan de collectieve regeling van uw werkgever bij Loyalis en zo zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Met deze collectieve verzekering profiteert u van aantrekkelijke tarieven.

Ben ik verplicht om deze verzekering af te sluiten?

Of een aanvullende verzekering nodig is, bepaalt u zelf. Dat is afhankelijk van de financiële situatie van u en uw partner. Welke inkomsten heeft uw partner en wat heeft uw partner nodig als u overlijdt? Neem ook factoren als vaste lasten, een levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek of de AOW-leeftijd van uw partner mee in de overweging. Maakt u geen gebruik van het collectieve aanbod? Meld dit dan ook bij uw werkgever door het ondertekenen van de afstandsverklaring door u en uw partner. De afstandsverklaring kunt u vinden bij ‘downloads’.

Veelgestelde vragen

Tot welke leeftijd ontvangt mijn partner een uitkering?

Het ANW AanvullingsPensioen vult het inkomen van uw partner aan tot de AOW leeftijd. Wijzigt de AOW leeftijd van uw partner gedurende de uitkering, dan wijzigt de einddatum van de uitkering mee. De uitkering stopt ook als uw partner eerder overlijdt.

Bouw ik een spaarpot op met de collectieve ANW AP van Loyalis?

Het ANW AanvullingsPensioen is een pensioenregeling op risicobasis. Dit houdt in dat er dekking is zolang premie betaald wordt. Als de deelname eindigt, dan vervalt de aanspraak op het partnerpensioen zonder waarde. Dit betekent dat bij overlijden na beëindiging van de deelname uw partner geen uitkering krijgt.

Wanneer eindigt mijn deelname aan het ANW AanvullingsPensioen?

Uw deelname eindigt als u uit dienst gaat bij uw werkgever of als uw partner de AOW leeftijd heeft bereikt.

Als mijn deelname aan het ANW AanvullingsPensioen eindigt, kan ik dit dan individueel voortzetten?

U kunt het ANW AanvullingsPensioen niet individueel voortzetten. U kunt er wel voor kiezen om een individuele Nabestaandenverzekering af te sluiten als uw deelname in de collectieve regeling wordt beëindigd. 

Wie wordt allemaal aangemerkt als partner in het ANW AanvullingsPensioen?

In het ANW AanvullingsPensioen zien wij als partner:  

·        De persoon waarmee u getrouwd bent. 

·        De persoon waarmee u een geregistreerd partnerschap hebt. 

·        De ongehuwde volwassene die op hetzelfde woonadres is ingeschreven en waarmee u langer dan 6 maanden een gezamenlijke huishouding voert. Deze persoon mag geen bloed- of aanverwant zijn in de rechte lijn.

Kan ik ook mijn kinderen aanmelden als begunstigde in het ANW AanvullingsPensioen?

Nee, het is niet mogelijk uw kinderen te verzekeren in deze regeling.

Hoe gaat de premiebetaling bij het Loyalis ANW AanvullingsPensioen?

Uw werkgever betaalt de premie aan Loyalis voor het Loyalis ANW Aanvullingspensioen. Uw werkgever belast de premie door via het bruto loon. U kunt dit ook terugvinden op uw loonstrookje. Dat levert een belastingvoordeel op voor u.

Moet mijn partner belasting betalen over de uitkering uit het ANW AanvullingsPensioen?

Ja, uw partner moet belasting betalen over de uitkering uit het ANW AanvullingsPensioen. Omdat de premie wordt ingehouden via het brutoloon is er nog belasting verschuldigd op het moment dat het product tot uitkering komt.

Op het aanvraagformulier staat dat ik kan kiezen voor 50, 75 of 100%. Wat betekent dit?

Uw werkgever heeft bepaald welk verzekerd bedrag van toepassing is in deze regeling. U kunt zelf kiezen of u 50/75/100% van dit bedrag wil verzekeren. Geef dit aan op uw aanvraagformulier dat u naar uw werkgever stuurt. Het is niet mogelijk om een ander percentage of bedrag te kiezen.

Als ik overlijd, wanneer gaat de uitkering dan in voor mijn partner?

De uitkering van het ANW AanvullingsPensioen gaat in op de 1e dag van de maand, volgend op de maand van overlijden. Stel u overlijdt op 5 april, dan heeft uw partner vanaf 1 mei recht op een uitkering.

Welke premie ga ik betalen voor de regeling die mijn werkgever aanbiedt?

De premie is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van het door u gekozen verzekerde bedrag.  De hoogte van het verzekerde bedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de stijging van de wettelijke Anw uitkering.  Jaarlijks op 1 januari wordt de nieuwe premie vastgesteld op basis van het nieuwe verzekerde bedrag en uw actuele leeftijd. 

Als ik me aanmeld voor het ANW AanvullingsPensioen, krijg ik dan een polis?

Omdat het ANW AanvullingsPensioen een product is dat onder de Pensioenwet valt wordt hier niet gesproken over een polis. Als u zich aanmeldt dan ontvangt u een zogenaamd Pensioen123. Hier vindt u de productinformatie op hoofdlijnen.

Zijn er polisvoorwaarden beschikbaar voor het ANW AanvullingsPensioen?

Het ANW AanvullingsPensioen is een zogenaamd 2e pijlerproduct waarop de Pensioenwet van toepassing is. Daarom is hier geen sprake van polisvoorwaarden zoals bij onze individuele producten. De werkgever sluit met Loyalis een contract. Dit contract bestaat uit een Uitvoeringsovereenkomst en een Pensioenreglement. In het Pensioenreglement staan de 'spelregels' van de verzekering die gelden voor de werknemers. 

Heeft de uitkering uit mijn ANW AanvullingsPensioen invloed op een eventuele ANW uitkering vanuit de overheid?

Als uw partner een uitkering uit het ANW AanvullingsPensioen krijgt heeft dit geen invloed op de mogelijke ANW uitkering van de overheid. De uitkering vanuit het ANW AanvullingsPensioen kan wel invloed hebben op eventuele toeslagen die uw partner vanuit de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan huurtoeslag.

Moet ik een medische keuring ondergaan?

Indien u zich binnen 3 maanden na indiensttreding of aanvang partnerrelatie aanmeldt dan geldt een blanco acceptatie. Dit betekent dat u in dat geval kan meedoen zonder medische keuring.

Vragen? Bel ons!

U kunt ons op werkdagen bellen van 8.00 tot 17.30 uur op 045 - 579 61 11.

Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.