Menu

Eigenrisicodragen voor de Ziektewet worden

Publiek of privaat verzekeren?

Als een flexwerker aan het einde van zijn dienstverband ziek is of zich binnen 4 weken na het einde van het dienstverband ziek meldt, komt hij terecht in de Ziektewet. U kunt zich tegen deze risico's bij UWV publiek verzekeren, maar u kunt ook Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (privaat). Zo hebt u grip op de kosten voor de Ziektewet en de beperking van de instroom in de WGA.

Als Eigenrisicodrager hebt u ook plichten. De kosten van de uitkeringen komen voor uw rekening, als ook de re-integratie. U wordt gecontroleerd door UWV en het niet naleven van de eisen heeft consequenties.

U kunt in 5 stappen Eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden.

Wat kun je eraan doen?

Vanuit de overheid en het pensioenfonds wordt steeds minder voor u gedaan. Gelukkig kunt u er zelf wat aan doen. De nabestaandenverzekeringen van Loyalis zijn speciaal gemaakt om aan te sluiten op uw nabestaandenpensioen. Zo wordt 35 procent van uw inkomen weer 70.

Hoeveel verzekert u?

Heeft u een aanvulling op uw nabestaandenpensioen nodig? En zo ja: hoeveel? Mijn Pensioenoverzicht geeft meer begrip. Kijk onder 'Als mijn situatie verandert', dan 'Als ik overlijd' en 'Als ik nu overlijd'. U ziet hoeveel uw nabestaandenpensioen is en u kunt berekenen hoeveel uw gezin per maand zou missen.

Remotie

U geeft zelf aan waarbij u graag hulp wilt. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van remotie of hulp bij een remotiegesprek. U kiest de Remotiescan die past bij uw organisatie.

Voor u als werkgever

  • Een overzicht dat inzicht biedt in de regelingen van uw cao en sector
  • Een overzicht van de kosten en baten rondom remotie
  • Handvaten en begeleiding tijdens een remotiegesprek met een werknemer