Menu

Onderzoek Eigenrisicodrager

WGA en Ziektewet (flex)

Steeds meer werkgevers worden eigenrisicodrager voor de WGA. Zo houden zij zelf de regie over de re-integratie van zieke (ex-) werknemers. Net als veel werkgevers vraagt u zich waarschijnlijk af of het verstandig is om eigenrisicodrager te worden. Terecht, want deze beslissing vraagt om een zorgvuldige afweging. Maak voor uzelf inzichtelijk wat uw verzuimkosten zijn en hoe die zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen. Wat kunt u besparen door zélf een oplossing in te richten? Wat vraagt dat aan investeringen en hoe snel verdient u dat terug? Het is specialistisch werk om dit allemaal goed in beeld te brengen. Niet iedereen heeft hiervoor de tijd en expertise ter beschikking. Wij kunnen u hierbij helpen met een onafhankelijk onderzoek: wij zetten uw persoonlijke situatie en de mogelijke scenario’s helder uiteen in een onafhankelijk adviesrapport.

De voordelen voor u op een rij

  • Snel inzicht in uw WGA-lasten
  • Advies over mogelijke besparing op uw WGA-lasten
  • Advies over beperking van uw WGA-risico
  • Inzicht in de werking van de WIA en de gevolgen van privatisering van de WGA

Hoe werkt het?

Loyalis biedt inzicht in uw WGA-lasten en kan u adviseren over mogelijke besparingen. Het helpt u een goed besluit te maken om het WGA-risico wel of niet zelf te dragen. De premie die u betaalt voor de WGA is afhankelijk van het aantal werknemers dat u laat instromen. Maar ook als de premie laag is, kan het voor u interessant zijn om eigenrisicodrager te worden.

Het onderzoek eigenrisicodragerschap WGA bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Financiële analyse: een totaalbeeld van de huidige en toekomstige verzuimkosten en de WGA-instroom
  2. Beleidsmatige analyse: hoe is uw arbo-, verzuim- en re-integratiebeleid geregeld en hoe kan het beter?
  3. Groepspresentatie over de WIA door een consultant van Loyalis

Wat kost het onderzoek?

De kosten zijn € 4.500 excl. BTW. Hebt u onze Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of een hoge deelnemersgraad aan de Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan nemen wij € 2.250 voor onze rekening. De totale kosten voor uw organisatie komen daarmee uit op € 2.250 exclusief BTW.

Meer informatie?

Neem contact op met Henk Konings, Arbeids- en Organisatiedeskundige: