Menu
  • ZW-ERD - worden

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden

Publiek of privaat verzekeren?

Als een flexwerker aan het einde van zijn dienstverband ziek is of zich binnen 4 weken na het einde van het dienstverband ziek meldt, komt hij terecht in de Ziektewet. U kunt zich tegen deze risico's bij UWV publiek verzekeren, maar u kunt ook Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (privaat). Zo hebt u grip op de kosten voor de Ziektewet en de beperking van de instroom in de WGA.

Als Eigenrisicodrager hebt u ook plichten. De kosten van de uitkeringen komen voor uw rekening, als ook de re-integratie. U wordt gecontroleerd door UWV en het niet naleven van de eisen heeft consequenties.

U kunt in 5 stappen Eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden.

  • Stap 1. Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) aanvragen bij de Belastingdienst

  • Stap 2. Kopie aanvraag Eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW) naar Loyalis sturen

  • Stap 3. Bevestiging Eigenrisicodragerschap door Belastingdienst

Is het verstandig om Eigenrisicodrager te worden?

Steeds meer werkgevers worden eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Niet zo’n gek idee, als u bedenkt dat redelijk veel flexwerkers na 2 jaar in de Ziektewet doorstromen naar de WGA. En dan lopen uw kosten nog veel verder op. Net als veel werkgevers vraagt u zich waarschijnlijk af of het verstandig is om Eigenrisicodrager te worden. Terecht, want deze beslissing vraagt om een zorgvuldige keuze. Maak voor uzelf helder wat uw verzuimkosten zijn en hoe die zich zullen ontwikkelen in de toekomst. Wat kunt u besparen door zélf een oplossing in te richten? Wat vraagt dat aan investeringen en hoe snel verdient u dat terug? Het is specialistisch werk om dit allemaal goed in beeld te brengen. Niet iedereen heeft hiervoor tijd en de expertise ter beschikking. Wij kunnen u hierbij helpen met een onafhankelijk adviesrapport.

Laat ons dan een onderzoek Eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA voor u uitvoeren:

  • Wij zetten uw persoonlijke situatie en de mogelijke scenario’s helder uiteen in een onafhankelijk adviesrapport.
  • Hebt u bij ons een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering lopen, dan dragen wij de helft van de kosten voor het advies met nabespreking.