Menu
  • ZW-ERD-verzekering

ZW-ERD-verzekering

Minimale kostenrisico’s, maximale preventie van WGA-instroom

Als u Eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, kiest u voor grip op de groep flexwerkers. U heeft zelf (en niet UWV) meer invloed op de kosten voor Ziektewetuitkeringen als ook op de instroom in de WGA. Maar helaas kunt u uitval niet altijd voorkomen. En als uw flexwerker ziekt wordt, komen de kosten van de Ziektewet-uitkering voor uw rekening, als ook de re-integratiekosten.

Met de ZW-ERD-verzekering dekt u dit financiële risico af. Loyalis vergoedt dan maximaal 2 jaar de kosten van de Ziektewet-uitkeringen aan flexwerkers. En u krijgt zo goed mogelijke ondersteuning bij het onder controle hebben van uw schadelast

U kunt geen offerte meer aanvragen

Loyalis stopt met de ZW-ERD-verzekering 

Wij gaan stoppen met deze verzekering. Hebt u deze verzekering(en) bij ons afgesloten? Dan blijft u gewoon goed verzekerd tot het einde van de looptijd.

Waarom?
Wij stoppen met deze verzekering, omdat wij u optimaal willen bedienen en passende producten willen bieden, op maat en van de hoogste kwaliteit. Daarom focussen we ons op datgeen waarin we het sterkst zijn: inkomensbescherming in geval van arbeidsongeschiktheid. Focus aanbrengen betekent ook keuzes maken en daarom stoppen we met onze ZW-ERD-verzekering (en de Verzuimverzekering). Onze WGA-ERD-verzekering (voor werkgevers met >100 werknemers) en al onze andere schadeproducten en diensten blijven wij gewoon aanbieden!

Geef claims, ziek- en herstelmeldingen door in Verzekeringsinzicht

Wij gaan stoppen met deze verzekering. Hebt u deze verzekering(en) bij ons afgesloten? Dan blijft u gewoon goed verzekerd tot het einde van de looptijd.

Waarom?
Wij stoppen met deze verzekering, omdat wij u optimaal willen bedienen en passende producten willen bieden, op maat en van de hoogste kwaliteit. Daarom focussen we ons op datgeen waarin we het sterkst zijn: inkomensbescherming in geval van arbeidsongeschiktheid. Focus aanbrengen betekent ook keuzes maken en daarom stoppen we met onze ZW-ERD-verzekering (en de Verzuimverzekering). Onze WGA-ERD-verzekering (voor werkgevers met >100 werknemers) en al onze andere schadeproducten en diensten blijven wij gewoon aanbieden!

Voor vragen kunt u contact op met onze afdeling Deskaccountmanagement:
E-mail: accountmanagement@loyalis.nl
Telefoon: 045-579 69 96