Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

ZW-ERD-verzekering

Minimale kostenrisico’s, maximale preventie van WGA-instroom

Als u Eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, kiest u voor grip op de groep flexwerkers. U heeft zelf (en niet UWV) meer invloed op de kosten voor Ziektewetuitkeringen als ook op de instroom in de WGA. Maar helaas kunt u uitval niet altijd voorkomen. En als uw flexwerker ziekt wordt, komen de kosten van de Ziektewet-uitkering voor uw rekening, als ook de re-integratiekosten.

Met de ZW-ERD-verzekering dekt u dit financiële risico af. Loyalis vergoedt dan maximaal 2 jaar de kosten van de Ziektewet-uitkeringen aan flexwerkers. En u krijgt zo goed mogelijke ondersteuning bij het onder controle hebben van uw schadelast

Uw voordelen

 • Kosten Ziektewet-uitkeringen aan flexwerkers worden vergoed (maximaal 2 jaar)
 • Hulp en advies bij re-integratie
 • Administratieve plichten bij uw Eigenrisicodragerschap ZW worden verzorgd
 • Maximale preventie WGA-instroom door deskundig Casemanagement
 • Schade verhalen op derden is gratis meeverzekerd
 • Snel en eenvoudig declareren

Meer dan een verzekering

Naast de financiële risico’s die u verzekert, profiteert u van maximale preventie van WGA-instroom door deskundig Casemanagement, gratis verhalen van schade op derden en verzorgen we de administratieve plichten die bij het Eigenrisicodragerschap ZW horen. Hieronder leest u meer over de diensten die bij de ZW ERD-verzekering van Loyalis horen:

Schade verhalen op derden is gratis meeverzekerd
Soms valt het er niet zijn van een werknemer direct toe te schrijven aan een derde partij. Bijvoorbeeld een verkeersongeval waarbij de andere partij schuldig is. Bij dit soort gevallen biedt de wet u de mogelijkheid om de schadelasten van het verzuim te verhalen op de schuldige partij. Klinkt logisch, maar het kost natuurlijk wel tijd en moeite om deze procedure op te starten. Wij zorgen dat het in orde komt.

Zeer goede hulp bij het beheersen van uw schadelast
UU krijgt zeer goede hulp bij het kunnen controleren van uw schadelast. Dit noemen Casemanagement. Onze casemanagers staan u bij met goed advies en praktische hulp bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.  Met alle werkgeversverplichtingen die daarbij horen. Dit voorkomt UWV-sancties en beperkt de kosten van loondoorbetaling, re-integratie en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Zo houden we uw schadelast én verzekeringspremie beheersbaar. U kunt hierbij denken aan:

 • Verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke verzekerden
 • Schriftelijke vastlegging van de afspraken met de verzekerde
 • Aanvragen van herbeoordelingen en andere beschikkingen bij UWV
 • Bepalen van het recht op, de duur en de hoogte van de ZW-uitkering 
 • Administratie van de uitkeringen en het opstellen van een betaallijsten

Hulp bij bezwaar- en beroepsprocedures
Loyalis helpt u ook bij bezwaar- en beroepsprocedures. Bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen de uitspraak van de WIA-keuring. Wij zetten ons hiervoor in omdat een herbeoordeling - die leidt tot een IVA-indicatie in plaats van een WGA-indicatie - financieel gunstiger is voor u én uw (ex-)werknemer. De lagere schadelast heeft namelijk direct gevolgen voor een lagere premiestelling.

Re-integratievergoeding
Loyalis gelooft dat werk het beste medicijn is voor een gezonde geest en een gezond lichaam. Activiteiten om zieke werknemers weer aan het werk te krijgen juichen we daarom van harte toe. We betalen graag mee aan de kosten van deze activiteiten. U kunt dan ook aanspraak maken oponze re-integratiesubsidie.

Wie zijn verzekerd?

 • Werknemers met een bijzonder dienstverband, zoals thuiswerkers, stagiaires, musici of freelancers
 • Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte (tijdelijk contracten, oproepkrachten en uitzendkrachten)
 • Werknemers die aan het einde van de verzekering verzuimen of een Ziektewet-uitkering ontvangen (uitlooprisico*).
 • Ex-werknemers die binnen 4 weken, nadat ze bij u uit dienst zijn gegaan, ziek worden (uitgezonderd nieuw dienstverband of recht op WW-uitkering)
 • Ex-werknemers die tijdens het dienstverband ziek zijn geworden en hersteld en in een nieuw dienstverband weer ziek worden binnen 4 weken na de hersteldatum

Deze (ex-)werknemers zijn niet verzekerd:

 • Werknemers die ziek zijn door zwangerschap en/of bevalling
 • Werknemers die ziek zijn door orgaandonatie
 • Werknemers die vallen onder een wettelijke no-riskpolis, bijvoorbeeld werknemers met een ziekte of arbeidshandicap die weer gaan werken. (Zij vallen niet onder uw eigen risico en kunnen aanspraak maken op de Ziektewet.)

*Uitlooprisico
Het uitlooprisico is standaard meeverzekerd: alle verzekerden die per einddatum van de verzekering door ziekte verzuimen of al een ZW-uitkering ontvangen, vallen onder het uitlooprisico. Dit betekent dat ZW-uitkeringen (als gevolg van verzuim of door wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid) worden vergoed. Het uitlooprisico eindigt in ieder geval na 2 jaar, gerekend vanaf de 1e ziektedag. Als de verzekering eindigt door faillissement is er geen sprake van uitlooprisico. UWV neemt in die situatie de uitkeringen over (niet Loyalis).

Wat kost het?

U betaalt een premie die past bij uw situatie. De premie staat vast voor de overeengekomen contracttermijn. En de kosten van de ziektecontrole, beschikkingenadministratie en uitbetaling zijn in de premie inbegrepen.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Deskaccountmanagement, telefoonnummer 045 579 69 96 of accountmanagement@loyalis.nl.

Wat moet u doen?

 • U betaalt het salaris van uw zieke werknemer gewoon door. Maandelijks declareert u de kosten die u hebt gemaakt. Wij vergoeden u ook maandelijks.
 • Bij de start van de verzekering verstrekt u de totale loonsom van de flexwerkers en de totale loonsom van het vaste personeel. Hierop baseren wij de premie voor de ZW-ERD-verzekering. U hoeft tussentijdse wijzigingen dan niet aan ons door te geven. Dit scheelt u in de administratie.
 • Aan het eind van het jaar verstrekt u de loonsommen van de flexwerkers en het vaste personeel. Op basis van deze gegevens wordt de premie voor de flexwerkers achteraf gecorrigeerd en afgerekend. Tegelijkertijd wordt de premie van het nieuwe verzekeringsjaar vastgesteld.

Eigenrisicodrager ZW worden

U kunt geen offerte meer aanvragen

Loyalis stopt met de ZW-ERD-verzekering

Wij gaan stoppen met deze verzekering. Hebt u deze verzekering(en) bij ons afgesloten? Dan blijft u gewoon goed verzekerd tot het einde van de looptijd.

Waarom?
Wij stoppen met deze verzekering, omdat wij u optimaal willen bedienen en passende producten willen bieden, op maat en van de hoogste kwaliteit. Daarom focussen we ons op datgeen waarin we het sterkst zijn: inkomensbescherming in geval van arbeidsongeschiktheid. Focus aanbrengen betekent ook keuzes maken en daarom stoppen we met onze ZW-ERD-verzekering (en de Verzuimverzekering). Onze WGA-ERD-verzekering (voor werkgevers met >100 werknemers) en al onze andere schadeproducten en diensten blijven wij gewoon aanbieden!

Voor vragen kunt u contact op met onze afdeling Deskaccountmanagement:
E-mail: accountmanagement@loyalis.nl
Telefoon: 045-579 69 96