Menu
  • WGA ERD - worden

Eigenrisicodrager voor de WGA worden

Publiek of privaat verzekeren?

Als een zieke (ex-) werknemer na 2 jaar nog altijd ziek is, bepaalt UWV in welke maat uw werknemer arbeidsongeschikt is. Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80%, heeft uw werknemer recht op een WGA-uitkering. Als werkgever draait u maximaal 10 jaar lang op voor de kosten van deze WGA-uitkering én de re-integratie. U kunt zich tegen deze risico's bij UWV publiek verzekeren, maar steeds meer werkgevers kiezen ervoor om dit risico zelf te dragen en worden Eigenrisicodrager WGA (privaat). Voor zowel vaste werknemers als flexwerkers. Zo houdt u de financiële risico’s van de WGA helemaal in eigen hand en u kunt zélf een oplossing inrichten voor het beheersen van de schadelast.

Als Eigenrisicodrager hebt u ook plichten. De kosten van de uitkeringen komen voor uw rekening, als ook de re-integratie. U wordt gecontroleerd door UWV. Het niet houden aan de eisen heeft gevolgen.

U kunt in 6 stappen Eigenrisicodrager voor de WGA worden.

  • Stap 1. Eigenrisicodragerschap WGA aanvragen bij de Belastingdienst

  • Stap 2. Garantieverklaring regelen

  • Stap 3. Kopie aanvraag Eigenrisicodragerschap naar Loyalis versturen

  • Stap 4. Bevestiging Eigenrisicodragerschap door Belastingdienst

  • Stap 5. WGA-ERD-verzekering afsluiten

  • Stap 6. UWV brengt betaalde WGA-uitkeringen bij u in rekening

Is het verstandig om Eigenrisicodrager te worden?

Steeds meer werkgevers worden eigenrisicodrager voor de WGA. Zo houden zij zelf de regie over de re-integratie van zieke (ex-) werknemers. Net als veel werkgevers vraagt u zich waarschijnlijk af of het verstandig is om eigenrisicodrager te worden. Terecht, want deze beslissing vraagt om een zorgvuldige afweging. Maak voor uzelf duidelijk wat uw verzuimkosten zijn en hoe die zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Wat kunt u besparen door zélf een oplossing in te richten? Wat vraagt dat aan investeringen en hoe snel verdient u dat terug? Het is specialistisch werk om dit allemaal goed in beeld te brengen. Niet iedereen heeft hiervoor de tijd en expertise. Graag helpen wij u hierbij.

Wij kunnen voor u een onderzoek Eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA uitvoeren:

  • Wij zetten uw persoonlijke situatie en de mogelijke scenario’s helder uiteen in een onafhankelijk adviesrapport.
  • Hebt u bij ons een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan betalen wij de helft van de kosten voor advies en nabespreking.