WGA ERD-verzekering

Voorkom onverwachte kosten bij arbeidsongeschikte werknemers

Als u Eigenrisicodrager WGA bent, kan u dat een financieel voordeel opleveren. Alleen wilt u liever geen onverwachte kosten. Want als Eigenrisicodrager WGA komen de eerste 10 jaar de kosten voor de WGA-uitkeringen van (deels) arbeidsongeschikte vaste en tijdelijke werknemers ook voor uw rekening. Net als de re-integratiekosten. Met de WGA-ERD-verzekering dekt u dit financiële risico af. Loyalis vergoedt dan maximaal 10 jaar de kosten van de WGA-uitkeringen aan uw medewerkers. En u krijgt zo goed mogelijke hulp bij het onder controle krijgen van uw schadelast.

Hebt u al een WGA ERD-verzekering?
Ga direct naar:

Gegevens aanleveren, claims en ziek- en herstelmeldingen

Voordelen met de WGA ERD-verzekering

 • Kosten WGA-uitkeringen worden vergoed (maximaal 10 jaar)
 • Snel en makkelijk declareren
 • Gratis: hulp en advies bij preventie, administratie en re-integratie (Casemanagement)
 • Gratis: schade verhalen op derden
 • Vitaliteitspakket: ondersteuning bij preventie en re-integratie

Bent u geïnteresseerd in onze WGA ERD-verzekering?

Dekkingen

Met de WGA ERD-verzekering voorkomt u onverwachte kosten, want u dekt het risico af van zowel vaste werknemers als flexwerkers die instromen in de WGA. Met deze verzekering vergoeden wij de kosten van alle loongerelateerde en vervolguitkeringen waarvoor u als Eigenrisicodrager WGA verantwoordelijk bent. De loonaanvullende uitkeringen zijn gedekt tot de hoogte van de vervolguitkeringen. Dit is gelijk aan de verplichtingen waarmee u als Eigenrisicodrager te maken hebt. Uw werknemer kan in een situatie terechtkomen waarbij hij volgens UWV nog voldoende werkt (minimaal 50% van wat volgens UWV mogelijk is), onvoldoende werkt of niet meer werkt. Dit leidt voor hem tot verschillende inkomenssituaties. Uw verplichting als Eigenrisicodrager is na de loongerelateerde fase echter altijd hetzelfde: u hoeft alleen te betalen tot het niveau van de vervolguitkering.

Voorbeeld 1: geen werkinkomsten
geen werkinkomsten

In deze situatie verdient uw werknemer niets meer en valt hij na een korte loongerelateerde WGA-fase (WGA-LGU) terug naar een WGA-vervolguitkering (WGA-VVU). U vergoedt als Eigenrisicodrager de WGA-LGU-uitkering en de WGA-VVU-uitkering voor een totale periode van 10 jaar. Bij beide uitkeringen bent u als Eigenrisicodrager compleet verantwoordelijk voor de kosten. De verzekering dekt de complete loongerelateerde uitkering. En daarna de complete vervolguitkering.

Voorbeeld 2: recht op loonaanvulling
recht op loonaanvulling

In deze situatie werkt de werknemer wél en krijgt hij hiermee voldoende inkomen om na de loongerelateerde WGA-fase (WGA-LGU) aanspraak te kunnen maken op de loonaanvullende WGA-uitkering (WGA-LAU). Ook in dit geval betaalt u als werkgever de complete WGA-LGU-uitkering. De WGA-LAU-uitkering betaalt u echter alleen tot de hoogte van de WGA-VVU uit de eerste situatie. De rest van het inkomen van de werknemer bestaat uit loon. De uitkeringskosten worden in beide gevallen gedekt door de verzekering.

Wat levert deze verzekering op?

WGA ERD grafiek

Deze grafiek is een makkelijke weergave van de werkelijkheid. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld
Stel, uw vaste medewerker met een jaarsalaris van € 30.000 wordt ziek. Na 2 jaar ziekte verklaart UWV hem voor 60% arbeidsongeschikt. Herplaatsen is niet mogelijk. Dit kost u dan ruim € 143.000. Met de WGA ERD-verzekering vergoedt Loyalis uw kosten voor de WGA-uitkeringen. In dit geval is dat € 92.000 in totaal. En we beperken uw schadelast. Met ons Vitaliteitspakket (preventieve en re-integratiediensten) houden we bij ziekte de instroom in de WGA laag. En met Casemagement zorgen we bij arbeidsongeschiktheid voor een hogere uitstroom. Zo blijft de continuïteit van uw organisatie gewaarborgd en houden we uw premie laag.

WGA Garantie standaard meeverzekerd

Bij een WGA ERD-verzekering is het wettelijk verplicht om naar de Belastingdienst een garantieverklaring te sturen. Hiermee legt een verzekeraar of financiële instelling uit dat de WGA-uitkeringen gewoon worden betaald als u als Eigenrisicodrager onverwachts failliet gaat. Bij onze WGA ERD-verzekering is dit risico standaard meeverzekerd. Loyalis staat dan garant als u de kosten van de WGA-uitkeringen aan uw zieke werknemers niet meer kunt betalen. U hoeft deze zogenaamde WGA Garantie niet meer zelf af te sluiten; deze is al opgenomen in deze WGA ERD-verzekering.

Meer dan een verzekering

Naast de financiële risico’s die u verzekert, profiteert u van maximale preventie van WGA-instroom door deskundig Casemanagement, gratis verhalen van schade op derden en verzorgen we de administratieve plichten die bij het Eigenrisicodragerschap WGA horen. Hieronder leest u meer over de diensten die bij de WGA ERD-verzekering van Loyalis horen:

Schade verhalen op derden is gratis meeverzekerd
Soms valt het afwezig zijn van een werknemer direct toe te schrijven aan een derde partij. Bijvoorbeeld een verkeersongeval waarbij de andere partij schuldig is. Bij dit soort gevallen biedt de wet u de mogelijkheid om de schadelasten van het afwezig zijn te verhalen op de schuldige partij. Klinkt logisch, maar het kost natuurlijk wel tijd en moeite om deze procedure op te starten. Wij zorgen dat het in orde komt.

Zeer goede hulp bij het kunnen contoleren van uw schadelast
U krijgt zeer goede hulp bij het kunnen controleren van uw schadelast. Dit noemen we Casemanagement. Onze casemanagers staan u bij met goed advies en praktische hulp bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Met alle werkgeversverplichtingen die daarbij horen. Dit voorkomt UWV-sancties en beperkt de kosten van loondoorbetaling, re-integratie en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Zo houden we uw schadelast én verzekeringspremie beheersbaar. Vanaf de 1e ziektedag helpen we u bij het herstelproces van uw werknemer. Dit kan bijvoorbeeld in het 1e en 2e ziektejaar zijn, of in de WIA-uitkeringsperiode die daarna aanbreekt. En als dat nodig is, begeleiden we uw werknemer de volledige 12 jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid waarvoor u als werkgever financieel verantwoordelijk bent.

Vitaliteitspakket
Loyalis gelooft dat werk het beste medicijn is voor een gezonde geest en een gezond lichaam. Activiteiten om zieke werknemers weer aan het werk te krijgen juichen we daarom van harte toe. We betalen graag mee aan de kosten van deze activiteiten. U kunt dan ook aanspraak maken op onze Vitaliteitsbudget. Dit is een onderdeel van ons Vitaliteitspakket.

Voor wie?

U kunt de WGA ERD-verzekering alleen afsluiten als u ook Eigenrisicodrager ZW bent of wordt en meer dan 100 medewerkers hebt. Voor een organisatie met minder 100 werknemers kunt u deze verzekering niet (meer) afsluiten.

Wie zijn verzekerd?

 • Werknemers met een vast dienstverband die werknemer zijn volgens de Ziektewet en zijn verzekerd via de WIA
 • Werknemers met een tijdelijk contract (korter dan 2 jaar)
 • Oproepkrachten (min/max- en 0-urencontracten)
 • Werknemers die binnen 4 weken na einde van de contractduur ziek zijn

Deze (ex-)werknemers zijn niet verzekerd:

 • Uitzendkrachten (die vallen onder het detacheringsbureau)
 • Directeur Groot Aandeelhouders
 • Stagiaires en medewerkers met een actieve no-­riskpolis

Wat kost het?

De premie is een maatwerk premie. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U betaalt dus een premie die op uw situatie is berekend. Per werknemer geldt een maximumbedrag. De jaarpremie die u betaalt hangt af van uw personeelsbestand. Voor Casemanagement brengen wij bij een WGA ERD-verzekering geen kosten in rekening. Neem voor meer informatie met ons contact via 045 579 6996 of accountmanagement@loyalis.nl.

Belangrijk om te weten

Voorwaarde: u moet ook Eigenrisicodrager ZW worden!
U kunt de WGA ERD-verzekering alleen afsluiten als u ook Eigenrisicodrager ZW bent of wordt en meer dan 100 medewerkers hebt. Voor een organisatie met minder 100 werknemers kunt u deze verzekering niet (meer) afsluiten.

Garantieverklaring 
U bent wettelijk verplicht om naar de Belastingdienst een garantieverklaring te sturen. Hiermee verklaart een verzekeraar of financiële instelling dat de WGA-uitkeringen gewoon worden betaald als u als eigenrisicodrager onverhoopt failliet gaat. Bij onze WGA ERD-verzekering is dit risico standaard meeverzekerd. Alleen bij de oude -niet meer af te sluiten- dekking Stop loss moest u hiervoor wel apart de WGA Garantie afsluiten.)

Gegevens aanleveren
Nadat u de WGA ERD-verzekering heeft afgesloten, moet u een aantal dingen doen. Bijvoorbeeld de loon- en verzuimgegevens aanleveren, zodat wij uw premie kunnen bepalen. Lees meer bij informatie voor bestaande klanten.

Interesse?

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Om u een goed aanbod te kunnen doen, hebben wij gegevens van u nodig. Vul het formulier in en verstuur dit naar accountmanagement@loyalis.nl.

Hebt u vragen? Bel ons via 045 - 645 93 20.

 

"Deze WGA ERD-verzekering neemt veel zorgen weg."

Naam
Emmy
Functie titel
Ondernemer

Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.