Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

WGA ERD-verzekering

Voorkom onverwachte kosten bij arbeidsongeschikte werknemers

Als u Eigenrisicodrager WGA bent, kan u dat een financieel voordeel opleveren, maar u wilt liever geen onverwachte kosten. Want als Eigenrisicodrager WGA komen de eerste 10 jaar de kosten voor de WGA-uitkeringen van (deels) arbeidsongeschikte vaste en flexibele werknemers immers voor uw rekening, als ook de re-integratiekosten.

Met de WGA-ERD-verzekering dekt u dit financiële risico af. Loyalis vergoedt dan maximaal 10 jaar de kosten van de WGA-uitkeringen aan uw medewerkers. En u krijgt optimale ondersteuning bij het beheersen van uw schadelast.

Uw voordelen

 • Kosten WGA-uitkeringen worden vergoed (maximaal 10 jaar)
 • Snel en eenvoudig declareren
 • Gratis: hulp en advies bij preventie, administratie en re-integratie (Casemanagement)
 • Gratis: schade verhalen op derden
 • Elk jaar een vast bedrag Re-integratiesubsidie

Bent u geïnteresseerd in de WGA-ERD-verzekering van Loyalis?

Dekking

Met de WGA ERD-verzekering voorkomt u onverwachte kosten, want u dekt het risico af van zowel vaste werknemers als flexwerkers die instromen in de WGA. Met deze verzekering vergoeden wij de kosten van alle loongerelateerde en vervolguitkeringen waarvoor u als Eigenrisicodrager WGA verantwoordelijk bent. De loonaanvullende uitkeringen zijn gedekt tot de hoogte van de vervolguitkeringen. Dit komt precies overeen met de verplichtingen waarmee u als Eigenrisicodrager te maken hebt. Uw werknemer kan in een situatie terechtkomen waarbij hij volgens UWV nog voldoende werkt (minimaal 50% van wat volgens UWV mogelijk is), onvoldoende werkt of niet meer werkt. Dit leidt voor hem tot verschillende inkomenssituaties. Uw verplichting als Eigenrisicodrager is na de loongerelateerde fase echter altijd hetzelfde: u hoeft alleen te betalen tot het niveau van de vervolguitkering.

Voorbeeld 1: geen werkinkomsten
geen werkinkomsten

In deze situatie verdient uw werknemer niets meer en valt hij na een korte loongerelateerde WGA-fase (WGA-LGU) terug naar een WGA-vervolguitkering (WGA-VVU). U vergoedt als eigenrisicodrager de WGA-LGU-uitkering en de WGA-VVU-uitkering voor een totale periode van 10 jaar. Bij beide uitkeringen bent u als eigenrisicodrager volledig verantwoordelijk voor de kosten. De verzekering dekt de volledige loongerelateerde uitkering. En daarna de volledige vervolguitkering.

Voorbeeld 2: recht op loonaanvulling
recht op loonaanvulling

In deze situatie werkt de werknemer wél en verwerft hij hiermee voldoende inkomen om na de loongerelateerde WGA-fase (WGA-LGU) aanspraak te kunnen maken op de loonaanvullende WGA-uitkering (WGA-LAU). Ook in dit geval betaalt u als werkgever de volledige WGA-LGU-uitkering. De WGA-LAU-uitkering betaalt u echter slechts tot de hoogte van de WGA-VVU uit de eerste situatie. De rest van het inkomen van de werknemer bestaat uit loon. De uitkeringskosten worden in beide gevallen gedekt door de verzekering.

WGA Garantie standaard meeverzekerd

Bij een WGA ERD-verzekering is het wettelijke verplicht om naar de Belastingdienst een garantieverklaring te sturen. Hiermee verklaart een verzekeraar of financiële instelling dat de WGA-uitkeringen gewoon worden betaald als u als eigenrisicodrager onverhoopt failliet gaat. Bij onze WGA ERD-verzekering is dit risico standaard meeverzekerd. Loyalis staat dan garant als u de kosten van de WGA-uitkeringen aan uw zieke werknemers niet meer kunt betalen. U hoeft deze zogenaamde WGA Garantie niet meer zelf af te sluiten; deze is al opgenomen in deze WGA ERD-verzekering.

Wat levert de verzekering op?

WGA ERD grafiek

Deze grafiek is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld
Stel, uw vaste medewerker met een jaarsalaris van € 30.000 wordt ziek. Na 2 jaar ziekte verklaart UWV hem voor 60% arbeidsongeschikt. Herplaatsen is niet mogelijk. Dit kost u dan ruim € 143.000. Met de WGA ERD-verzekering vergoedt Loyalis uw kosten voor de WGA-uitkeringen. In dit geval is dat € 92.000 in totaal. En we beperken uw schadelast. Met ons Vitaliteitspakket (preventieve en re-integratiediensten) houden we bij ziekte de instroom in de WGA laag. En met Casemagement zorgen we bij arbeidsongeschiktheid voor een hogere uitstroom. Zo blijft de continuïteit van uw organisatie gewaarborgd en houden we uw premie laag.

Meer dan een verzekering

Naast de financiële risico’s die u verzekert, profiteert u van maximale preventie van WGA-instroom door deskundig Casemanagement, gratis verhalen van schade op derden en verzorgen we de administratieve plichten die bij het Eigenrisicodragerschap WGA horen. Hieronder leest u meer over de diensten die bij de WGA-ERD-verzekering van Loyalis horen:

Schade verhalen op derden is gratis meeverzekerd
Soms valt het verzuim van een werknemer direct toe te schrijven aan een derde partij. Bijvoorbeeld een verkeersongeval waarbij de andere partij schuldig is. Bij dit soort gevallen biedt de wet u de mogelijkheid om de schadelasten van het verzuim te verhalen op de schuldige partij. Klinkt logisch, maar het kost natuurlijk wel tijd en moeite om deze procedure op te starten. Wij zorgen dat het in orde komt.

Optimale ondersteuning bij het beheersen van uw schadelast
U krijgt optimale ondersteuning bij het beheersen van uw schadelast. Dit noemen we Casemanagement. Onze casemanagers staan u terzijde met deskundig advies en praktische hulp bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, inclusief alle werkgeversverplichtingen die daarbij horen. Dit voorkomt UWV-sancties en beperkt de kosten van loondoorbetaling, re-integratie en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Zo houden we uw schadelast én verzekeringspremie beheersbaar. Vanaf de 1e ziektedag ondersteunen we u bij het herstelproces van uw werknemer. Dit kan bijvoorbeeld in het 1e en 2e ziektejaar zijn, of in de WIA-uitkeringsperiode die daarna aanbreekt. En als dat nodig is, begeleiden we uw werknemer de volledige 12 jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid waarvoor u als werkgever financieel verantwoordelijk bent.

Vitaliteitspakket
Loyalis gelooft dat werk het beste medicijn is voor een gezonde geest en een gezond lichaam. Activiteiten om zieke werknemers weer aan het werk te krijgen juichen we daarom van harte toe. We betalen graag mee aan de kosten van deze activiteiten. U kunt dan ook aanspraak maken op onze Vitaliteitsbudget. Dit is een onderdeel van ons Vitaliteitspakket.

Voor wie?

U kunt de WGA-ERD-verzekering alleen afsluiten als u ook Eigenrisicodrager ZW bent of wordt en meer dan 100 medewerkers hebt. Voor een organisatie met minder 100 werknemers kunt u deze verzekering niet (meer) afsluiten.

Wie zijn verzekerd?

 • Werknemers met een vast dienstverband die werknemer zijn volgens de Ziektewet en zijn verzekerd via de WIA
 • Werknemers met een tijdelijk contract (korter dan 2 jaar)
 • Oproepkrachten (min/max- en 0-urencontracten)
 • Werknemers die binnen 4 weken na einde van de contractduur ziek zijn

Deze (ex-)werknemers zijn niet verzekerd:

 • Uitzendkrachten (die vallen onder het detacheringsbureau)
 • Directeur Groot Aandeelhouders
 • Stagiaires en medewerkers met een actieve no-­riskpolis

Wat kost het?

De premie is een maatwerkpremie. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U betaalt dus een premie die op uw situatie is berekend. Per werknemer geldt een maximumbedrag. De jaarpremie die u betaalt is afhankelijk van uw personeelsbestand. Voor Casemanagement brengen wij bij een WGA-ERD-verzekering geen kosten in rekening. Neem voor meer informatie met ons contact via 045 579 6996 of accountmanagement@loyalis.nl.

Wat moet u doen?

Voorwaarde: u moet ook Eigenrisicodrager ZW worden!
U kunt de WGA-ERD-verzekering alleen afsluiten als u ook Eigenrisicodrager ZW bent of wordt en meer dan 100 medewerkers hebt. Voor een organisatie met minder 100 werknemers kunt u deze verzekering niet (meer) afsluiten.

Declareren
Na het afsluiten van het contract declareert u 1x per maand uw kosten. Wij vergoeden deze elke maand. UWV betaalt de WGA-uitkering rechtstreeks uit aan uw (ex-) werknemer. Vervolgens verhaalt UWV op u het deel waar u als eigenrisicodrager voor verantwoordelijk bent. Deze loonkosten declareert u elke maand bij Loyalis, waarna wij deze kosten maandelijks aan u betalen. Uw WGA-ERD-verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. U sluit het contract af voor een periode van 3 jaar. Als de situatie binnen uw bedrijf verandert, bijvoorbeeld door een fusie of overname, meld dit dan zo snel mogelijk aan ons.

Garantieverklaring 
U bent wettelijke verplicht om naar de Belastingdienst een garantieverklaring te sturen. Hiermee verklaart een verzekeraar of financiële instelling dat de WGA-uitkeringen gewoon worden betaald als u als eigenrisicodrager onverhoopt failliet gaat. Bij onze WGA ERD-verzekering is dit risico standaard meeverzekerd. (Alleen bij de oude - niet meer af te sluiten - dekking Stop loss moest u hiervoor wel afzonderlijk de WGA Garantie afsluiten.)

Verzuimdesk
Via het gratis verzuimmanagementsysteem Verzuimdesk registreert u uw zieke en herstelde medewerkers. Uw wijzigingen worden dan automatisch doorgegeven aan uw arbodienst en aan Loyalis. Op die manier regelt u met één verzuimmelding de start van de ziektebegeleiding én de claimbehandeling. Ook kunt u in Verzuimdesk uw correspondentie en documentatie over ziektebegeleiding en re-integratie administeren. Zo zijn goede gegevensuitwisseling en dossiervorming gegarandeerd en hebt u de situatie van uw werknemer altijd direct in beeld. Loyalis keert vervolgens het afgesproken percentage van uw loonschade uit. Dit doen we achteraf en in principe maandelijks. Maar als u dat liever hebt, kan het ook per week of kwartaal.

Belangrijke voorwaarden voor uitbetaling zijn dat:

 • u binnen 3 dagen ziektecontrole laat verrichten en dit registreert in Verzuimdesk
 • u binnen 4 weken en vervolgens periodiek medische controle laat verrichten door uw arbodienst of bedrijfsarts en dit registreert in Verzuimdesk

Inloggen in Verzuimdesk:
Log in om toegang te krijgen tot de Loyalis Verzuimdesk. Lees de handleiding of veelgestelde vragen. Nog geen inloggegevens? Neem contact op met Loyalis.

Interesse?

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Om u een goed aanbod te kunnen doen, hebben wij gegevens van u nodig. Vul het formulier in en verstuur dit naar accountmanagement@loyalis.nl.

Hebt u vragen? Bel ons via 045 579 69 96.

 

"Deze WGA ERD-verzekering neemt veel zorgen weg."

Naam
Emmy
Functie titel
Ondernemer