Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

U hebt al een WGA ERD-verzekering bij ons

Wat moet u doen?

U hebt bij ons een WGA ERD-verzekering afgesloten. Om alles goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u een aantal zaken goed regelt. Wij zetten ze hier voor u op een rij:

Jaarlijks gegevens aanleveren

Als WGA ERD-klant ontvangt u van ons elk jaar een oproep om de loon- en verzuimgegevens aan te leveren van:

 • uw werknemers met een vast dienstverband
 • uw werknemers met een tijdelijk contract (korter dan 2 jaar)
 • uw oproepkrachten met voorovereenkomst, met uitgestelde prestatieplicht of zonder urengarantie (0-uren contract)

U hoeft géén gegevens aan te leveren van: 

 • uitzendkrachten (die vallen onder het detacheringsbureau) 
 • Directeur Groot Aandeelhouders

Deze gegevens hebben we nodig om voor uw WGA ERD-verzekering de jaarlijkse voorschotpremie en de eindafrekening te kunnen maken.

We gebruiken de persoonsgegevens van uw werknemers alleen om de offerte en de jaarlijkse eindafrekening te kunnen maken. Hoe Loyalis met deze gegevens omgaat leest u op loyalis.nl/privacy.

Hoe verstuurt u de gegevens?
De loon- en verzuimgegevens van uw werknemers moet u - vanwege de AVG-wet en dus de privacy van uw medewerkers - beveiligd naar ons versturen. Gebruik hiervoor de formulieren onderaan deze pagina. Op het voorblad staat hoe u ze moet invullen. Het beveiligd versturen werkt zo:

 • sla het document op uw eigen computer op met de volgende naam: naam document-uw klantnummer. Bijvoorbeeld: opgaveformulier-zieke-werknemers-wia-gerechtigden-2019-123456789 
 • ga naar de beveiligde ftp-server 
 • voeg bij From uw eigen e-mailadres in 
 • voeg bij Subject de naam van het formulier in (zie stap 1) 
 • hebt u nog opmerkingen of vragen? Schrijf deze dan in Message 
 • upload het ingevulde formulier bij Drop Files Here 
 • klik op Send. Dan is het formulier verstuurdempty

Kosten declareren

Na het afsluiten van het contract vraagt u 1x per maand uw kosten terug. We vergoeden deze elke maand. UWV betaalt de WGA-uitkering direct uit aan uw (ex-) werknemer. Vervolgens verhaalt UWV op u het deel waar u als eigenrisicodrager voor verantwoordelijk bent. Deze loonkosten declareert u elke maand bij ons, waarna we deze kosten maandelijks aan u betalen. Uw WGA-ERD-verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. U sluit het contract af voor een periode van 3 jaar. Als de situatie binnen uw bedrijf verandert, bijvoorbeeld door een fusie of overname, meld dit dan zo snel mogelijk aan ons.

Ziekte en herstel melden in Verzuimdesk

Via het gratis verzuimmanagementsysteem Verzuimdesk registreert u uw zieke en herstelde medewerkers. Uw wijzigingen worden dan automatisch doorgegeven aan uw arbodienst en aan Loyalis. Op die manier regelt u met één verzuimmelding de start van de ziektebegeleiding én de claimbehandeling. Ook kunt u in Verzuimdesk uw correspondentie en documentatie over ziektebegeleiding en re-integratie administreren. Zo zijn goede gegevensuitwisseling en dossiervorming gegarandeerd en hebt u de situatie van uw werknemer altijd direct in beeld. Loyalis keert vervolgens het afgesproken percentage van uw loonschade uit. Dit doen we achteraf en in principe maandelijks. Maar als u dat liever hebt, kan het ook per week of kwartaal.

Belangrijke voorwaarden voor uitbetaling zijn dat:

 • u binnen 3 dagen ziektecontrole laat verrichten en dit registreert in Verzuimdesk
 • u binnen 4 weken en vervolgens periodiek medische controle laat verrichten door uw arbodienst of bedrijfsarts en dit registreert in Verzuimdesk

Inloggen in Verzuimdesk:
Log in om toegang te krijgen tot de Loyalis Verzuimdesk. Lees de handleiding of veelgestelde vragen. Nog geen inloggegevens? Neem contact op met Loyalis.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de Klantenservice Werkgevers via: 045 579 69 96 of stuur een e-mail: