Menu

Re-integratiesubsidie volgens beleid 2017

Vergoeding van activiteiten die bijdragen aan werkhervatting

Werk is de allerbeste sociale zekerheid!

Bij een spoedige werkhervatting hebben alle betrokken partijen belang: voor uw werknemer geeft werken de grootste inkomenszekerheid. Voor u als werkgever vormt duurzame re-integratie de beste schadelastbeheersing. En voor ons als verzekeraar geldt uiteraard hetzelfde. Loyalis gaat dan ook uit van het principe dat werk de allerbeste sociale zekerheid is. Daarom bieden wij u - naast inkomenszekerheid (onze verzekeringen) - ook graag een financiële steun in de rug en dragen wij graag bij aan activiteiten die terugkeer op de werkvloer weer mogelijk maken.

Soorten subsidies

Als werkgever kunt u - als u bij ons bent verzekerd - vaak aanspraak maken op Re-integratiesubsidie. Loyalis betaalt dan mee aan de kosten van activiteiten die bijdragen aan werkhervatting.

Er zijn 2 soorten re-integratiesubsidies:

 • Maatregelen voor verzuimpreventie op organisatieniveau: projectsubsidie
 • Vergoeding van de kosten voor begeleiding van verzuim van individuele zieke werknemers: individuele subsidie

Voordelen Re-integratiesubsidie

 • Beperking van uw schadelast
 • Eenvoudig aan te vragen
 • Snelle afhandeling: Loyalis controleert steekproefsgewijs en kan subsidie daardoor vlot uitkeren
 • Inzicht in beschikbaar budget
 • Zo min mogelijk beperkingen bij het toekennen van subsidie

 • Voor wie?

 • Hoe werkt het?

 • Vergoedingen

 • Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Iets voor u?

Om individuele subsidie aan te vragen, vult u het formulier (blauwe button) in en stuurt u dit samen met een kopie van de factuur op naar Loyalis. U hoeft geen nota's of andere bewijsstukken bij te voegen. Wij controleren alleen steekproefsgewijs. Als u in een steekproef valt, moet u wél een schriftelijke doorverwijzing met handtekening van de bedrijfsarts kunnen verstrekken.

Vragen of projectsubsidie aanvragen?

Neem contact op met uw Loyalis adviseur of met onze afdeling Deskaccountmanagement:
E-mail: accountmanagement@loyalis.nl
Telefoon: 045-579 69 96 (op werkdagen van 8 - 17.30 uur).

Aanvraagformulier downloaden