Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Pensioenaanvullingen

Als uw medewerker met pensioen gaat, ontvangt hij of zij een AOW-uitkering van de overheid en ouderdomspensioen via uw pensioenregeling. Bij overlijden is er een nabestaandenpensioen en misschien een Anw-uitkering van de overheid. Deze voorzieningen zijn niet altijd voldoende om van rond te komen. Als werkgever wilt u dat uw werknemers een goed (nabestaanden)pensioen hebben. Of een goede aanvulling op hun inkomen als zij arbeidsongeschikt worden. Daarom biedt Loyalis oplossingen waarmee uw werknemers een inkomenstekort kunnen aanvullen.

Inzicht met Pensioen 1-2-3

Wat ontvangen uw medewerkers wel en niet in uw pensioen- of arbeidsongeschiktheidsregeling? Met Pensioen 1-2-3 hebt u een handige tool die uw medewerkers snel inzicht geeft. Beknopt voor wie dat wil en uitgebreider voor wie op zoek is naar meer informatie.

Pensioen 1-2-3 heeft drie lagen:

  • Laag 1: pensioenregeling - kort en bondig 
  • Laag 2: uitgebreide informatie over de onderwerpen van laag 1
  • Laag 3: pensioenreglement, kostenoverzicht, uitvoeringsovereenkomst, Pensioenvergelijker en werkgeverschecklist

Lees meer over Pensioen 1-2-3 voor uw medewerkers.

ANW AanvullingsPensioen: nabestaandenpensioen voor alle sectoren

Loyalis ANW AanvullingsPensioen is een semi-collectieve pensioenregeling die het inkomen van nabestaanden aanvult als een van uw werknemers overlijdt. De nabestaanden van uw werknemers zijn hiermee verzekerd van een aanvullend inkomen bovenop de eventuele Anw-uitkering van de overheid en het nabestaandenpensioen van het pensioenfonds. 

Het Loyalis ANW AanvullingsPensioen is een aanvullende pensioenregeling op risicobasis. Er wordt geen kapitaal opgebouwd.

Voordelen van de regeling:

  • Al uw werknemers met een partner kunnen vrijwillig deelnemen
  • De premie wordt ingehouden op het brutoloon van de werknemers
  • Bij overlijden van deelnemer ontvangt de partner tot AOW-leeftijd een direct ingaande maandelijkse uitkering
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is optioneel
  • Geen medische selectie bij aanmelding binnen 3 maanden na ingangsdatum overeenkomst, datum indiensttreding of nieuwe partner
Pensioen 1-2-3
Hebt u voor uw medewerkers deze regeling afgesloten? Dan hebt u begin januari 2017 van ons het Pensioen 1-2-3 per post ontvangen. Bekijk ook de werkgeverschecklist.

Wilt u meer weten over het Loyalis ANW AanvullingsPensioen? Neem dan contact met ons op via 045 - 579 69 96.

Download de brochure

(Nabestaanden)pensioen voor hoge inkomens

Sinds 2015 bouwen uw werknemers geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen meer op boven € 100.000. Dit wordt ook wel 'aftopping' genoemd. In 2018 is deze inkomensgrens vastgesteld op € 105. 075. Met de regelingen van Loyalis voor hogere inkomens vullen uw medewerkers hun pensioen aan.

Oplossing voor het nabestaandenpensioen

Om het hiaat in het nabestaandenpensioen op te lossen, biedt Loyalis twee mogelijkheden. Het Loyalis Top nabestaandenpensioen is een netto pensioenoplossing. Afsluiten, premiebetaling en wijzigingen verloopt via uw salarisadministratie. De tweede optie is de Loyalis Top nabestaanden lijfrente. Dit is een netto verzekering die werknemers zelf afsluiten bij Loyalis. 

Lees meer over de Loyalis Top nabestaanden lijfrente.  

Loyalis Top ouderdoms lijfrente

De aftoppingsgrens heeft ook invloed op het ouderdomspensioen. Hiervoor kunnen uw medewerkers de Loyalis Top ouderdoms lijfrente afsluiten. 

Lees meer over de Loyalis Top ouderdoms lijfrente. 

Pensioen 1-2-3
Hebt u voor uw medewerkers deze regeling afgesloten? Dan hebt u begin januari 2017 van ons het Pensioen 1-2-3 per post ontvangen. Bekijk ook de werkgeverschecklist.

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor hogere inkomens? Neem dan contact met ons op via 045 - 579 69 96.

APPA: (nabestaanden)pensioen voor politieke ambtsdragers

APPA bestaat uit twee modules die alleen in combinatie afgesloten kunnen worden.

APPA plan kapitaal (Overheid: gemeente, provincie, waterschap)
De werkgever legt periodiek in om te sparen voor een doelkapitaal. Met dit doelkapitaal kan op pensioendatum voor de politieke ambtsdrager een Ouderdomspensioen, eventueel in combinatie met een Nabestaandenpensioen worden aangekocht.

APPA plan risico (Overheid: gemeente, provincie, waterschap)
Hiermee wordt voorzien in een levenslang partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. Het APPA plan risico is een partnerpensioen op risicobasis. Er wordt dus geen waarde opgebouwd.

Wilt u meer weten over APPA Politieke ambstdragers? Neem dan contact met ons op via 045 - 579 69 96.

Loyalis Plus Pensioen

Het Loyalis Plus Pensioen kunt u op dit moment niet meer afsluiten. Hebt u al een Loyalis Plus Pensioen? Vanzelfsprekend blijft deze pensioenregeling voor u bestaan.  
U leest hier meer informatie.

In een basispensioenregeling is soms sprake van een maximaal pensioengevend salaris. Met het Loyalis Plus Pensioen kan in die gevallen extra pensioen worden opgebouwd over het deel van het salaris waarin de basisregeling niet voorziet. Dat is mogelijk tot het wettelijk maximaal pensioengevend salaris. 

Het Loyalis Plus Pensioen is te combineren met een dekking bij overlijden voor de pensioendatum. Het Loyalis Plus Pensioen kan fungeren als basispensioen- of excedentregeling. 

Basismodule Pensioenkapitaal
De basismodule is een 'beschikbarepremieregeling': als werkgever stelt u een premie beschikbaar die wordt gebruikt voor de opbouw van een Pensioenkapitaal. Daarmee kan de werknemer op de einddatum een ouderdomspensioen en, naar wens, ook een partnerpensioen aankopen. De premie is een percentage van de pensioengrondslag. Het percentage is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer en is wettelijk vastgesteld in zogenaamde staffels. De premie wordt belegd in een life cycle fonds. Hierin neemt het beleggingsrisico af naarmate de werknemer zijn pensioenleeftijd nadert.

Module Partnerpensioen
Deze module zorgt voor een levenslang partnerpensioen voor de partner. Het partnerpensioen is een verzekering op risicobasis. Er wordt geen kapitaal opgebouwd. Optioneel kan er ook wezenpensioen meeverzekerd worden.

Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid
Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van een deelnemer zorgt deze module ervoor dat (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling verleend wordt. Deze vrijstelling geldt zowel voor de Module Pensioenkapitaal als voor de Module Partnerpensioen.

Pensioen 1-2-3
Hebt u voor uw medewerkers het Loyalis Plus Pensioen afgesloten? Dan vindt u het complete Pensioen 1-2-3 op www.mijnpensioenportaal.nl.

Wilt u meer weten over deze pensioenaanvulling? Neem dan contact op met 045 - 579 69 96.

Aanvullend NabestaandenPensioen voor de Bouw

Het Aanvullend NabestaandenPensioen voor de Bouw kunt u op dit moment niet meer afsluiten. Hebt u al een Aanvullend NabestaandenPensioen voor de Bouw? Vanzelfsprekend blijft deze pensioenregeling voor u bestaan. U leest hier meer informatie.

Via het pensioenfonds voor de bouw (bpfBOUW) is er een nabestaandenpensioen voor de partner van uw werknemer geregeld. Maar de hoogte van deze uitkering kan tegenvallen. Het pensioenloon van bpfBouw is namelijk aan een maximum gebonden. Over het salaris dat hoger is dan dit maximum, bouwt uw werknemer geen pensioen op. Met Loyalis Aanvullend NabestaandenPensioen Bouw zorgt u ervoor dat de nabestaanden van uw werknemers de zekerheid hebben van een aanvullend inkomen bovenop de basisuitkeringen. 

Het Aanvullend NabestaandenPensioen is een eindloonregeling en bestaat uit drie modules, waarvan twee optioneel. Het is een pensioenaanvulling op risicobasis. Er wordt geen kapitaal opgebouwd. 

Basismodule: Excedentdekking voor dienstjaren in de toekomst 

In de basisregeling wordt het nabestaandenpensioen berekend over de denkbeeldige deelnametijd van de overleden deelnemer. Dit zijn de jaren vanaf het moment dat de deelnemer overlijdt tot 67 jaar.

Module 2: Excedentendekking verstreken diensttijd

Hier wordt nabestaandenpensioen berekend over de tijd vanaf de aanvang van deelname aan het Loyalis Aanvullend NabestaandenPensioen Bouw tot aan de overlijdensdatum. In combinatie met de basisdekking zorgt deze dekking voor nabestaandenpensioen over alle tijd vanaf aanvangsdatum deelname tot 67 jaar.

Module 3: Excedentdekking voor extra dienstjaren

Hiermee kunt u een pensioentekort uit het verleden aanvullen. Of diensttijd verzekeren voor de aanvangsdatum van de deelname van de werknemer. U kunt per werknemer aangeven hoeveel extra deelnamejaren moeten worden toegevoegd.

Pensioen 1-2-3
Hebt u voor uw medewerkers deze regeling afgesloten? Dan hebt u begin januari 2017 van ons het Pensioen 1-2-3 per post ontvangen. Bekijk ook de werkgeverschecklist.

Wilt u meer weten over Loyalis Aanvullend NabestaandenPensioen Bouw? Neem dan contact met ons op via 045 - 579 69 96.

Download de brochure

TopX ML: (nabestaanden)pensioen op opbouwbasis

Het Loyalis TOPX ML kunt u op dit moment niet meer afsluiten. Hebt u al een Loyalis TOPX ML? Vanzelfsprekend blijft deze pensioenregeling voor u bestaan.   
U leest hier meer informatie.

Loyalis TOPX ML is een pensioenregeling op opbouwbasis. Er wordt jaarlijks een ouderdomspensioen opgebouwd. Bij overlijden kan het ook worden ingezet als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Deze pensioenregeling is een middelloonregeling. Hoeveel pensioen wordt opgebouwd, wordt jaarlijks berekend op basis van het salaris en aantal dienstjaren. 

Basis- of excedentregeling

TOPX ML kan fungeren als basispensioenregeling of als excedentregeling. In een basispensioenregeling is soms sprake van een maximaal pensioengevend salaris. In die gevallen kan het TOPX ML zorgen voor aanvullend pensioen over het deel van het salaris waarin de basisregeling niet voorziet, tot aan het wettelijk maximaal pensioengevend salaris. 

Voor nabestaanden

Bij overlijden van de werknemer kan het opgebouwde kapitaal als aanvulling op het nabestaandenpensioen worden gebruikt. TOPX ML kan worden aangevuld met het Loyalis Aanvullend NabestaandenPensioen Bouw. We bieden u dat product dan in aangepaste vorm aan. Meeverzekeren van wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zijn optioneel.

Pensioen 1-2-3
Hebt u voor uw medewerkers TopX ML afgesloten? Dan hebt u begin oktober 2016 van ons alle documenten van Pensioen 1-2-3 per mail ontvangen.

Wilt u meer weten over Loyalis TOPX ML? Neem dan contact met ons op via 045 - 579 69 96.