Beleggen in de lifecycle

Uw inleg wordt belegd volgens de 'lifecycle'. We maken gebruik van 3 beleggingscategorieën of risicogroepen: aandelen, risicovolle obligaties en defensieve obligaties. Uw beleggingsrisico wordt automatisch afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Als u nog lange tijd kunt beleggen, wordt uw inleg belegd in aandelen. Aandelen hebben een relatief hoog risicoprofiel met een kans op een hoger rendement. Wanneer u uw pensioenleeftijd nadert, bouwen wij dit risico af. Hierbij worden aandelen met een hoger risico geleidelijk ingeruild voor obligaties met een lager risico. Lees meer over rendement en risico

Beleggingsmix
De lifecycle bestaat uit 7 fondsen. Met deze fondsen hebben we een beleggingsmix gemaakt. Vanaf uw eerste inleg tot uw pensioendatum doorloopt u verschillende perioden. In iedere periode beleggen we in een andere beleggingsmix. 

Vanaf oktober 2017 bevat de aandelenportefeuille van Loyalis alleen nog maar maatschappelijk verantwoorde aandelen. Dat betekent dat we steeds meer bijdragen aan positieve ontwikkelingen zoals het reduceren van CO2-uitstoot en niet langer beleggen in bedrijven die zich bezig houden met controversiële producten of diensten zoals wapens en kernenergie. Vanzelfsprekend blijft het onze eerste prioriteit om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, tegen dezelfde kosten. We hebben dan ook voor een mix gekozen die op lange termijn hetzelfde rendement zou moeten leveren als onze oude portefeuille. 

20+ Year Euro Treasury Index Fund

Het 20+ Year Euro Treasury Index Fund belegt in Europese staatsobligaties met een minimale kredietkwaliteit van AA. Het fonds belegt passief, waarbij zoveel mogelijk het rendement en de beleggingsstijl van de Barclays Euro Aggregate Treasury 20+ Index (AA- and above) worden nagebootst. Deze marktgewogen index geeft het gehele universum weer van euro-gedenomineerde staatsobligaties met een minimale rating van AA en een minimale resterende looptijd van ten minste 20 jaar.

De strategie van het fonds is om met een substantieel gedeelte van het vermogen in langlopende staatsobligaties te beleggen. Een gedeelte van het vermogen (maximaal 10%) kan worden belegd in kortlopende obligaties vanwege liquiditeitsvereisten (uittredende participanten). Openstaande valutarisico's worden afgedekt.

Global Bond Index Fund

Het Global Bond Index Fund belegt wereldwijd in obligaties met een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Het fonds belegt passief, waarbij zoveel mogelijk het rendement en de beleggingsstijl van de Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index worden nagebootst. Deze marktgewogen index biedt een brede maatstaf voor een wereldwijde gespreide vastrentende waardenportefeuille. De index wordt samengesteld met wereldwijd staats- en bedrijfsobligaties in 4 valuta: US dollar, Euro, Japanse Yen en Britse pound sterling.

Naast liquiditeitsvereisten moeten obligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar en een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. De strategie van het fonds is om met een substantieel gedeelte van het vermogen in obligaties te beleggen. Een gedeelte van het vermogen (maximaal 10%) kan vanwege liquiditeitsvereisten worden belegd in kortlopende obligaties en in beleggingsinstellingen waaronder ETF’s (exchange traded funds). Een gedeelte van het vermogen (maximaal 5%) mag worden belegd in warrants. Openstaande valutarisico's worden afgedekt.

Euro Credit Bond Index Fund

Het Euro Credit Bond Index Fund belegt in euro-gedenomineerde bedrijfsobligaties en in mindere mate in overheidsgerelateerde obligaties met een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Het fonds belegt passief, waarbij zoveel mogelijk het rendement en de beleggingsstijl van de Citigroup Euro Big ex Domestic Treasury Index worden nagebootst. Deze marktgewogen index biedt een brede maatstaf voor euro-gedenomineerde liquide bedrijfsobligaties.

Naast liquiditeitsvereisten moeten de bedrijfs- en overheidsgerelateerde obligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar en een minimale rating van Baa3 / BBB-. De strategie van het fonds is om met een substantieel gedeelte van het vermogen in obligaties te beleggen. Het fonds gebruikt technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of ter bescherming tegen wisselkoersrisico's. Deze technieken zijn bijvoorbeeld de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index. Of het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan derden, bijvoorbeeld om extra inkomsten te genereren en de kosten van het fonds te compenseren.

US Corporate Bond Index Fund

Het US Corporate Bond Index Fund belegt in US dollar gedenomineerde bedrijfsobligaties met een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Het fonds belegt passief, waarbij zoveel mogelijk het rendement en de beleggingsstijl van de Citigroup Euro Dollar Bond Index worden nagebootst. Deze marktgewogen index biedt een brede maatstaf voor in US dollar gedenomineerde liquide bedrijfsobligaties.

Naast liquiditeitsvereisten moeten de bedrijfsobligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar en een minimale rating van Baa3 / BBB-. De strategie van het fonds is om met een substantieel gedeelte van het vermogen in obligaties te beleggen. Het fonds gebruikt technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of ter bescherming tegen wisselkoersrisico. Deze technieken zijn bijvoorbeeld de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index. Of het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het fonds wordt genoteerd in US dollar. Openstaande valutarisico's worden afgedekt.

Emerging Markets Government Bond Index Fund

Het Emerging Markets Government Bond Index Fund belegt in US dollar luidende obligaties. Deze zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties die 100% zijn gegarandeerd door overheden van opkomende landen. Er is geen minimale kredietkwaliteit vereist. Het fonds belegt passief, waarbij zoveel mogelijk het rendement en de beleggingsstijl van de JP Morgan Emerging Markets Bond Index worden nagebootst. Deze marktgewogen index biedt een brede maatstaf voor in US dollar gedenomineerde liquide staatsobligaties van opkomende markten.

Naast liquiditeitsvereisten moeten de overheidsobligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar. De strategie van het fonds is om met een substantieel gedeelte van het vermogen in obligaties te beleggen. Het fonds gebruikt technieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de referentie-index. Deze technieken zijn bijvoorbeld de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index. Of het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het fonds wordt genoteerd in US dollar. Openstaande valutarisico's worden afgedekt.

iShares MSCI World SRI Fund

Het iShares MSCI World SRI Fund streeft ernaar de prestatie van een aandelenindex te volgen die is samengesteld uit bedrijven in ontwikkelde markten die voldoen aan bepaalde Environmental, Social en Governance (ESG) criteria. Dit fonds selecteert wereldwijd ondernemingen met de hoogste ESG ratings per sector en sluit ondernemingen uit die betrokken zijn bij zeer controversiële zaken of actief zijn op het gebied van militaire wapens, vuurwapens voor niet-militair gebruik, tabak, alcohol, kernenergie, gokken, pornografie en genetische modificatie. 

Het fonds streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te beleggen in wereldwijde, maatschappelijk verantwoorde aandelen. De voornaamste risicofactor in dit fonds is de variabiliteit van aandelenkoersen. Er wordt daarbij wereldwijd belegd in de lokale valuta in ontwikkelde markten. Dit waarborgt een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. Het geselecteerde fonds belegt passief in de geselecteerde aandelenindex, zijnde: MSCI World SRI Select Index. De valutarisico´s binnen het fonds worden niet afgedekt

iShares MSCI Emerging Markets SRI Fund

Het iShares MSCI Emerging Markets SRI Fund streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit bedrijven in opkomende landen die voldoen aan bepaalde ESG criteria. Dit fonds selecteert ondernemingen in opkomende markten met de hoogste ESG ratings per sector en sluit ondernemingen uit die betrokken zijn bij zeer controversiële zaken of actief zijn op het gebied van militaire wapens, vuurwapens voor niet-militair gebruik, tabak, alcohol, kernenergie, gokken, pornografie en genetische modificatie. 

Het fonds streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te beleggen in maatschappelijk verantwoorde aandelen in opkomende markten. De voornaamste risicofactor in dit fonds is de variabiliteit van aandelenkoersen. Er wordt daarbij belegd in de lokale valuta in opkomende markten. Het geselecteerde fonds belegt passief in de geselecteerde aandelenindex, zijnde: MSCI Emerging Markets SRI Select Index. De valutarisico´s binnen het fonds worden niet afgedekt.

Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.