Beleggen in de lifecycle

Uw inleg wordt belegd volgens de 'lifecycle'. We maken gebruik van 3 beleggingscategorieën of risicogroepen: aandelen, risicovolle obligaties en defensieve obligaties. Uw beleggingsrisico wordt automatisch afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Als u nog lange tijd kunt beleggen, wordt uw inleg belegd in aandelen. Aandelen hebben een relatief hoog risicoprofiel met een kans op een hoger rendement. Wanneer u uw pensioenleeftijd nadert, bouwen wij dit risico af. Hierbij worden aandelen met een hoger risico geleidelijk ingeruild voor obligaties met een lager risico. Lees meer over rendement en risico

Beleggingsmix
De lifecycle bestaat uit 7 fondsen. Met deze fondsen hebben we een beleggingsmix gemaakt. Vanaf uw eerste inleg tot uw pensioendatum doorloopt u verschillende perioden. In iedere periode beleggen we in een andere beleggingsmix. 

Vanaf oktober bevat de aandelenportefeuille van Loyalis alleen nog maar maatschappelijk verantwoorde aandelen. Dat betekent dat we steeds meer bijdragen aan positieve ontwikkelingen zoals het reduceren van CO2-uitstoot en niet langer beleggen in bedrijven die zich bezig houden met controversiële producten of diensten zoals wapens en kernenergie. Vanzelfsprekend blijft het onze eerste prioriteit om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, tegen dezelfde kosten. We hebben dan ook voor een mix gekozen die op lange termijn hetzelfde rendement zou moeten leveren als onze oude portefeuille. 


Uw pensioenuitkering
Op uw pensioendatum koopt u met uw opgebouwde pensioenkapitaal een maandelijkse uitkering. Hoe hoog die uitkering is, is mede afhankelijk van de rente op dat moment. Lees meer over de beheersing van het renterisico.

20+ Year Euro Treasury Index Fund

Het 20+ Year Euro Treasury Index Fund belegt in Europese staatsobligaties met een minimale kredietkwaliteit van AA. Het fonds belegt passief, waarbij zoveel mogelijk het rendement en de beleggingsstijl van de Barclays Euro Aggregate Treasury 20+ Index (AA- and above) worden nagebootst. Deze marktgewogen index geeft het gehele universum weer van euro-gedenomineerde staatsobligaties met een minimale rating van AA en een minimale resterende looptijd van ten minste 20 jaar.

De strategie van het fonds is om met een substantieel gedeelte van het vermogen in langlopende staatsobligaties te beleggen. Een gedeelte van het vermogen (maximaal 10%) kan worden belegd in kortlopende obligaties vanwege liquiditeitsvereisten (uittredende participanten). Openstaande valutarisico's worden afgedekt.

Global Bond Index Fund

Het Global Bond Index Fund belegt wereldwijd in obligaties met een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Het fonds belegt passief, waarbij zoveel mogelijk het rendement en de beleggingsstijl van de Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index worden nagebootst. Deze marktgewogen index biedt een brede maatstaf voor een wereldwijde gespreide vastrentende waardenportefeuille. De index wordt samengesteld met wereldwijd staats- en bedrijfsobligaties in 4 valuta: US dollar, Euro, Japanse Yen en Britse pound sterling.

Naast liquiditeitsvereisten moeten obligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar en een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. De strategie van het fonds is om met een substantieel gedeelte van het vermogen in obligaties te beleggen. Een gedeelte van het vermogen (maximaal 10%) kan vanwege liquiditeitsvereisten worden belegd in kortlopende obligaties en in beleggingsinstellingen waaronder ETF’s (exchange traded funds). Een gedeelte van het vermogen (maximaal 5%) mag worden belegd in warrants. Openstaande valutarisico's worden afgedekt.

Euro Credit Bond Index Fund

Het Euro Credit Bond Index Fund belegt in euro-gedenomineerde bedrijfsobligaties en in mindere mate in overheidsgerelateerde obligaties met een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Het fonds belegt passief, waarbij zoveel mogelijk het rendement en de beleggingsstijl van de Citigroup Euro Big ex Domestic Treasury Index worden nagebootst. Deze marktgewogen index biedt een brede maatstaf voor euro-gedenomineerde liquide bedrijfsobligaties.

Naast liquiditeitsvereisten moeten de bedrijfs- en overheidsgerelateerde obligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar en een minimale rating van Baa3 / BBB-. De strategie van het fonds is om met een substantieel gedeelte van het vermogen in obligaties te beleggen. Het fonds gebruikt technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of ter bescherming tegen wisselkoersrisico's. Deze technieken zijn bijvoorbeeld de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index. Of het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan derden, bijvoorbeeld om extra inkomsten te genereren en de kosten van het fonds te compenseren.

US Corporate Bond Index Fund

Het US Corporate Bond Index Fund belegt in US dollar gedenomineerde bedrijfsobligaties met een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Het fonds belegt passief, waarbij zoveel mogelijk het rendement en de beleggingsstijl van de Citigroup Euro Dollar Bond Index worden nagebootst. Deze marktgewogen index biedt een brede maatstaf voor in US dollar gedenomineerde liquide bedrijfsobligaties.

Naast liquiditeitsvereisten moeten de bedrijfsobligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar en een minimale rating van Baa3 / BBB-. De strategie van het fonds is om met een substantieel gedeelte van het vermogen in obligaties te beleggen. Het fonds gebruikt technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of ter bescherming tegen wisselkoersrisico. Deze technieken zijn bijvoorbeeld de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index. Of het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het fonds wordt genoteerd in US dollar. Openstaande valutarisico's worden afgedekt.

Emerging Markets Government Bond Index Fund

Het Emerging Markets Government Bond Index Fund belegt in US dollar luidende obligaties. Deze zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties die 100% zijn gegarandeerd door overheden van opkomende landen. Er is geen minimale kredietkwaliteit vereist. Het fonds belegt passief, waarbij zoveel mogelijk het rendement en de beleggingsstijl van de JP Morgan Emerging Markets Bond Index worden nagebootst. Deze marktgewogen index biedt een brede maatstaf voor in US dollar gedenomineerde liquide staatsobligaties van opkomende markten.

Naast liquiditeitsvereisten moeten de overheidsobligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar. De strategie van het fonds is om met een substantieel gedeelte van het vermogen in obligaties te beleggen. Het fonds gebruikt technieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de referentie-index. Deze technieken zijn bijvoorbeld de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index. Of het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het fonds wordt genoteerd in US dollar. Openstaande valutarisico's worden afgedekt.

ISF Developed World Index sub-Fund

Het ISF Developed World Index sub-Fund belegt wereldwijd in aandelen. Het fonds belegt passief, waarbij zoveel mogelijk het rendement van de MSCI World net TR index wordt nagebootst. Deze marktgewogen index biedt een brede maatstaf voor wereldwijde aandelen. Deze referentie-index meet het resultaat van de aandelenmarkt van de ontwikkelde markten wereldwijd en is een aan de free float aangepaste en voor marktkapitalisatie gewogen index.

Het fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index. Het fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan derden, bijvoorbeeld om extra inkomsten te genereren en de kosten van het fonds te compenseren. De valutarisico's worden niet afgedekt.

ISF Emerging Markets Index sub-Fund

Het ISF Emerging Markets Index sub-Fund belegt wereldwijd in aandelen. Het fonds belegt passief, waarbij zoveel mogelijk het rendement van de MSCI Emerging Markets Index wordt nagebootst. De referentie-index meet het rendement van de aandelenmarkt van de opkomende markten wereldwijd en is een aan de free float aangepaste en voor marktkapitalisatie gewogen index.

Het fonds kan indirect beleggen in opkomende markten door te beleggen in American Depository Receipts (ADR's) en Global Depositary Receipts (GDR). Deze zijn genoteerd of worden verhandeld op effectenbeurzen en gereglementeerde markten buiten opkomende markten. ADR's en GDR's zijn beleggingen die worden uitgegeven door financiële instellingen die een blootstelling bieden aan onderliggende aandeleneffecten.

Het fonds gebruikt technieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de referentie-index. Deze technieken zijn bijvoorbeld de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index. Of het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan derden, bijvoorbeeld om extra inkomsten te genereren en de kosten van het fonds te compenseren. De valutarisico's worden niet afgedekt.