Menu

Risicovolle obligaties

Met risicovolle obligaties streven we naar vermogensgroei op langere termijn. Er wordt wereldwijd belegd in obligaties van bedrijven en (quasi) overheden van opkomende landen. Vanwege het hoger risicoprofiel wordt de belegger gecompenseerd door het ontvangen van een risicopremie op de risicovrije rente, genaamd spread. De voornaamste risicofactor is variabiliteit in de hoogte van de spread, genaamd spread risico. We beleggen in een combinatie van 3 fondsen: een Euro Credit Bond Index Fund, een US Corporates Bond Index Fund en een Emerging Markets Government Bond Fond. Het valutarisico van de beleggingsfondsen wordt helemaal afgedekt.