Menu

Rendement en risico

De verhouding tussen rendement en risico verbeteren we door uw geld te spreiden over verschillende soorten beleggingen. De rendementen van de verschillende beleggingen kunnen namelijk door verschillende economische oorzaken veranderen. Door combinaties van beleggingscategorieën te maken, verminderen we deze risico's. Bij sommige combinaties daalt het risico, terwijl het rendement nauwelijks lager wordt. Zo vinden we de meest gunstige verhouding tussen rendement en risico. 

De rentestabilisator
Met de rentestabilisator is uw pensioenuitkering minder afhankelijk van de marktrente. De marktrente die geldt op het moment dat u met pensioen gaat, bepaalt de hoogte van uw uitkering. Wij passen de rentestabilisator toe om uw uitkering minder afhankelijk te maken van deze marktrente. Dat werkt zo:

  • Aan het einde van uw looptijd investeren we vooral in langlopende obligaties.
  • Obligaties bewegen tegenovergesteld van aandelen. Is de rente van de aandelen hoog? Dan is de rente van de obligaties laag en andersom.
  • Daalt de marktrente? Dan bouwt u vóór uw pensioendatum extra op.
  • Stijgt de rente? Dan kan uw vermogen afnemen. De waarde van de obligaties daalt dan, maar uw uitkering stijgt.

Let op! Een uitkeringsduur van 15 tot 25 jaar geeft de beste match. Bij een uitkeringsduur van bijvoorbeeld 5 jaar heeft de rentestabilisator minder effect.

Hoe werkt de rentestabilisator?

Met pensioen op: 
Marktrente van toen: 
Uitkering gedurende 15 jaar:
Uitkering gedurende 15 jaar met rentestabilisator:
december 2010
3,64%
€ 1.083 
€ 1.083 
december 2011
2,66%
€ 1.012
€ 1.047
december 2012
2,00%
€ 965
€ 1.058
december 2013
2,59% 
€ 1.006
€ 1.067
december 2014
1,15%
€ 908
€ 1.141

Als u in december 2014 met pensioen zou zijn gegaan met een marktrente van 1,15%, dan zouden uw uitkeringen maar liefst 16% lager zijn dan wanneer u eind 2010 met pensioen zou zijn gegaan met een marktrente van 3,64%. Terwijl uw gespaarde pensioenpot hetzelfde was, namelijk € 150.000. Door het toepassen van de rentestabilisator zou de uitkering in 2014 meer dan 25% hoger zijn.

Lifecycle
Uw inleg wordt belegd in een lifecycle structuur. Hierin wordt het beleggingsrisico automatisch afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Als u nog lange tijd kunt beleggen, wordt uw inleg omgezet in aandelen met een kans op een hoger rendement en een hoger risico. Wanneer u uw pensioenleeftijd nadert, bouwen wij dit risico af. Hierbij worden aandelen met een hoger risico geleidelijk ingeruild voor obligaties met een lager risico.