Menu

Defensieve obligaties

Met defensieve obligaties willen we de risico’s voor deelnemers zoveel mogelijk beperken. We beleggen wereldwijd in obligaties van overheden, bedrijven en gesecuritiseerde schuldtitels met minimaal een investment grade rating. Investment grade verwijst naar de kwaliteit van de onderliggende debiteur. De voornaamste risicofactor is het renterisico. Er wordt belegd in een combinatie van twee fondsen: een 20+ jaar staatsobligatiefonds en - vanwege de spreiding - een fonds dat wereldwijd belegt in staats- en hoogwaardige bedrijfsobligaties.