Menu

Hoe beheersen wij het renteriscio?

Op uw pensioendatum koopt u met uw opgebouwde pensioenkapitaal een maandelijkse uitkering. De rente die dan geldt, heeft grote invloed op de hoogte van uw uitkering. Deze uitkering wordt onder andere vastgesteld aan de hand van de marktrente van dat moment. Als de marktrente laag is, dan kunt u met uw kapitaal een lagere uitkering inkopen. Is de rente hoog, dan krijgt u met hetzelfde kapitaal een hogere uitkering. Dit heet ‘renterisico’.

Voorbeeld
Stel dat u op uw pensioendatum een kapitaal hebt opgebouwd van € 150.000. U wilt dit kapitaal omzetten naar een reeks maandelijkse pensioenuitkeringen voor een periode van 15 jaar. Als de rente in het laatste jaar voor uw pensioendatum sterk verandert, verandert ook de hoogte van de uitkering die u gedu­rende 15 jaar zou ontvangen. Dit laten we zien met een voorbeeld uit de praktijk:

Als u op dat moment
met pensioen zou gaan

De marktrente was toen

Uw maandelijkse uitkering
gedurende 15 jaar zou dan zijn

december 2010
3,64%
€ 1.083
december 2011
2,66%
€ 1.012
december 2012
2,00%
€ 965
december 2013
2,59%
€ 1.006
december 2014
1,15%
€ 908

Als u in december 2014 met pensioen zou zijn gegaan, was de marktrente 1,15%. Uw uitkeringen zouden maar liefst 16% lager zijn dan wanneer u eind 2010 met pensioen zou zijn gegaan, toen de marktrente 3,64% was. Terwijl uw gespaarde pensioenpot hetzelfde was, namelijk € 150.000.

Minder renterisico

Met de lifecycle wordt óók het renterisico sterk beperkt. In de laatste jaren van uw opbouwfase wordt het renterisico namelijk in stappen teruggebracht. U gaat steeds meer beleggen in langlopende staatsobligaties met een gemiddelde looptijd van 20 jaar. Hiermee matchen we de opbouw van uw kapitaal met de uitkeringen die u vanaf uw pensioendatum ontvangt. De waarde van de staatsobligaties stijgt bij een dalende rente. Met deze waardevermeerdering houden we de uitkeringshoogte stabiel. Uiteraard geldt hierbij ook het tegenovergestelde: stijgt de rente, dan daalt de waarde.

Verminderen negatieve effecten

In het matchen leggen we de nadruk op het verminderen van negatieve effecten door een lage rente. Hiermee zorgen we ervoor dat renteverlagingen minder invloed hebben op de hoogte van uw uitkeringen. Ook leggen we de nadruk op uitkeringsreeksen die ca. 10 jaar of langer duren. Een uitkeringsduur van 15 tot 25 jaar geeft de beste match. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste klanten kiezen voor een uitkering van 15 tot 25 jaar. Bij een uitkeringsduur van bijvoorbeeld 5 jaar is er een mindere match. Hierdoor hebben rentewijzigingen op deze kortere uitkeringsduren meer invloed. Als we het effect hiervan weergeven, dan zien we een vrijwel stabiele uitkering bij wisselende rentes.

Als u op dat moment
met pensioen zou gaan

De marktrente was toen

Uw maandelijkse uitkering
gedurende 15 jaar zou dan zijn

december 2010
3,64%
€ 1.083
december 2011
2,66%
€ 1.047
december 2012
2,00%
€ 1.058
december 2013
2,59%
€ 1.067
december 2014
1,15%
€ 1.141