Menu
  • Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een mooie arbeidsvoorwaarde

Een goed inkomen voor uw medewerkers is zo geregeld!

Het inkomen van uw werknemers kan bij arbeidsongeschiktheid flink afnemen. Na 2 ziektejaren ontvangt uw medewerker een WIA-uitkering en mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar deze uitkeringen zijn tijdelijk en meestal niet genoeg. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering vult het inkomen bij arbeidsongeschiktheid aan tot minimaal 70%. Zo blijft er altijd genoeg inkomen over. Als u dit voor een grote groep regelt, is dat veel voordeliger. Voor u en uw werknemers. Een mooie extra arbeidsvoorwaarde waarmee u concreet invulling geeft aan goed werkgeverschap.

U kunt bij ons kiezen uit verschillende dekkingen en 2 contractvormen of een combinatie hiervan:

Soorten dekkingen en contractsvormen

  • Zuiver collectief contract | U bent verzekeringsnemer

  • Semi-collectief contract | Uw werknemer is verzekeringsnemer

Interesse?

Wilt u meer weten over onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Er is veel mogelijk. Graag vertellen onze specialisten u meer.

Ik wil graag meer weten

Veelgestelde vragen

  • Is de inkomensterugval niet al via het pensioen geregeld?

  • Wat zijn de kosten bij de semi-collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  • Wat zijn de kosten bij de collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering?