Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een mooie arbeidsvoorwaarde

Altijd een goed inkomen voor uw medewerkers? Zo geregeld!

Het inkomen van uw werknemers kan bij arbeidsongeschiktheid flink afnemen. Na 2 ziektejaren ontvangt uw medewerker een WIA-uitkering en mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar deze uitkeringen zijn tijdelijk en meestal niet genoeg. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering vult het inkomen bij arbeidsongeschiktheid aan tot minimaal 70%. Zo blijft er altijd genoeg inkomen over. Als u dit voor een grote groep regelt, is dat veel voordeliger. Voor u en uw werknemers. Een mooie extra arbeidsvoorwaarde waarmee u concreet invulling geeft aan goed werkgeverschap.

U kunt bij ons kiezen uit verschillende dekkingen en 3 contractsvormen

Zuiver collectief contract | U bent verzekeringsnemer

U kunt als werkgever de inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid in z’n geheel verzekeren. Al uw medewerkers zijn hiermee in 1x automatisch verzekerd en behouden dan bij arbeidsongeschiktheid altijd minstens 70% van hun verzekerd inkomen tot AOW-leeftijd. U kiest zelf hoe u de premiebetaling regelt. U bent de verzekeringsnemer en uw medewerkers zijn deelnemers. Zo kunt u de gehele premie betalen voor uw medewerkers of (deels) aan hen doorbelasten. Met deze contractsvorm ontzorgt u geheel uw medewerkers.

Uw voordelen

 • Minstens 70% inkomen tot AOW-leeftijd
 • Geen medische vragen
 • U ontzorgt volledig; iedereen is automatisch verzekerd
 • Op maat: verzeker en betaal alleen wat echt nodig is
 • Laagste premie
 • 5% combikorting op andere Loyalis verzekering en bij vooruitbetaling
 • Hulp bij administratie en communicatie naar uw medewerkers
 • Minder administratieve lasten voor iedereen
 • Gratis Het Vitaliteitspakket

Interesse?
Neem vrijblijvend contact op met onze klantenservice voor werkgevers of lees meer over de verzekering per sector:

Semi-collectief contract | Uw werknemer is verzekeringsnemer

U kunt als werkgever de inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid semi-collectief verzekeren. U sluit dan met ons een raamovereenkomst waarin afspraken staan over voorwaarden en premies. Uw medewerkers sluiten zelf de verzekering af en houden dan bij arbeidsongeschiktheid altijd minstens 70% van hun verzekerd inkomen. Ze profiteren door uw contract met Loyalis van een omvangskorting van minimaal 20%. Ze zijn zelf de verzekeringsnemer en ontvangen een eigen polis. Ook de eenmalige distributiekosten komen voor hun rekening. Met deze contractsvorm faciliteert u inkomenszekerheid voor uw medewerkers.

Uw voordelen

 • Minstens 70% inkomen tot AOW-leeftijd
 • U maakt het mogelijk, uw medewerkers regelen het zelf
 • Geen medische vragen (en uitsluitingen) binnen 6 maanden na indiensttreding
 • Op maat: verzeker en betaal alleen wat echt nodig is
 • Hulp bij de communicatie naar uw medewerkers
 • Recht op Het Vitaliteitsbudget

Interesse?
Neem vrijblijvend contact op met onze klantenservice voor werkgevers of lees meer over de verzekering per sector.

Persoonlijk contract | Uw werknemer is individueel verzekerd

Ontvangt u vragen van uw werknemers over een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar wilt u dit niet opnemen in uw arbeidsvoorwaarden? Verwijs uw werknemers naar onze individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (zonder tussenkomst werkgever of met ander pensioenfonds). Ook hun partners kunnen deze verzekering afsluiten bij ons.

Interesse?

Wilt u meer weten over onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Er is veel mogelijk. Graag vertellen wij u meer.

Veelgestelde vragen

Is dit niet al via het pensioen geregeld?

Nee, de meeste pensioenregelingen dekken een tekort maar voor enkele jaren (maximaal 10 jaar). Ook vult uw pensioenfonds het inkomen alleen beperkt aan. Met een Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering is uw medewerker altijd verzekerd tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen tot aan de eigen AOW-leeftijd.

Wat zijn de kosten bij de semi-collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De premie hangt af van de gekozen dekking. Dit zijn de premies bij een semi-collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Dekking
% van verzekerd inkomen
Complete dekking
0,97 % van het verzekerd inkomen
Gedeeltelijke dekking
0,58 % van het verzekerd inkomen
Volledige dekking
0,39 % van het verzekerd inkomen

Het gaat hier over de brutopremies. Het kan dat de premie voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid lager uitvalt. Dit hangt af van uw cao. Daarnaast ontvangt u minimaal 20% collectiviteitskorting als u de werknemersgegevens die u nodig heeft digitaal aanlevert. De premie wordt direct van het bruto salaris af gehaald. Uw werknemer heeft daardoor belasting voordeel. Uw adviseur vertelt u hier graag meer over.

Distributiekosten
Bij het afsluiten van de polis wordt een keer € 40,- distributiekosten in rekening gebracht bij uw werknemers. Distributiekosten zijn niet aftrekbaar. Lees hierover meer in ons dienstverleningsdocument. Zo weet u precies wat u kunt verwachten.

Korting
Het premiebedrag wordt steeds minder met de korting die voor AOV Acquisitie geldt (min. 20%).

Wat zijn de kosten bij de collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De premie hangt af van de gekozen dekking. Dit zijn de premies bij een collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Dekking
% van verzekerd inkomen
Complete dekking
0,98 % van het verzekerd inkomen
Gedeeltelijke dekking
0,59 % van het verzekerd inkomen
Volledige dekking
0,39 % van het verzekerd inkomen

Het gaat hier over de brutopremies. Het kan dat de premie voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid lager uitvalt. Dit hangt af van uw cao. Daarnaast ontvangt u minimaal 20% collectiviteitskorting als u de werknemersgegevens die u nodig heeft digitaal aanlevert. De premie wordt direct op het bruto salaris in mindering gebracht. Uw werknemer heeft daardoor belasting voordeel. Uw adviseur vertelt u hier graag meer over.

Onze kortingen

 • Het premiebedrag wordt lager met de korting die voor uw organisatie geldt (min. 20%).
 • Betaalt u een keer per jaar de gehele premie? Dan krijgt u nog eens 5% korting op het totaalbedrag.
 • Hebt u nog een andere collectieve verzekering bij ons zoals de WGA-ERD-verzekering? Dan krijgt u nog eens 5% combinatiekorting.

Hoe zit het met de uitkering?

Loyalis vult het inkomen van uw werknemer bij (gedeeltelijk) ontslag aan als aan alle voorwaarden is voldaan:

 • Uw werknemer is op of na 1-1-2011 ziek geworden
 • UWV verklaart uw werknemer (voor een deel) arbeidsongeschikt
 • Uw werknemer heeft een Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering met dekking bij gedeeltelijke en/of volledige arbeidsongeschiktheid
 • Uw werknemer wordt in verband met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (voor een deel) ontslagen of krijgt een aangepast dienstverband
 • Uw werknemer heeft geen uitkering op grond van de reguliere dekking. Dat is meestal het geval in de loongerelateerde fase van de WIA.

De hoogte van de garantie-uitkering van Loyalis hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat UWV hanteert. Verklaart UWV uw werknemer bijvoorbeeld 53% arbeidsongeschikt, dan keert Loyalis 5% van het verzekerd inkomen per maand uit. De aanvulling van Loyalis komt altijd bovenop de WIA-uitkering en het arbeidsongeschiktheidspensioen. Onze verzekering sluit dus aan op wat er al is geregeld door de overheid en het pensioenfonds.

Arbeidsongeschiktheids % UWV
Uitkering Loyalis in % van het verzekerde inkomen
35 - 40 %
4 %
45 - 55 %
5 %
55 - 65 %
6 %
65 - 80 %
7 %

Het verhaal van Anne

''Stond ik daar, met tranen in mijn ogen...''

Denkt u dat arbeidsongeschiktheid u niet kan overkomen? Dat dacht Anne (38), getrouwd en moeder van Siep (8), ook. Anne is is verpleegkundige en werd deels arbeidsongeschikt verklaard. Ze vertelt er openhartig over.

Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.