Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Een goed inkomen voor uw medewerkers bij arbeidsongeschiktheid

Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een mooie extra arbeidsvoorwaarde

Het inkomen van uw werknemers kan bij arbeidsongeschiktheid flink afnemen. Na 2 ziektejaren is een werknemer gewezen op een WIA-uitkering en mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar deze zijn vaak ontoereikend. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering vult het inkomen van uw medewerker altijd aan tot minimaal 70%. Als u dit collectief regelt, is dat veel voordeliger. Voor u en uw werknemers. En u biedt meteen ook een mooie extra arbeidsvoorwaarde. Zo laat u zien dat u goed zorgt voor uw mensen.

U kunt kiezen uit 3 contracttypen:

Zuiver collectief contract

U kunt als werkgever de inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid collectief verzekeren. Al uw medewerkers zijn hiermee in 1x automatisch verzekerd en behouden dan bij arbeidsongeschiktheid altijd minstens 70% van hun verzekerd inkomen. U kiest zelf hoe u de premiebetaling regelt. Zo kunt u de gehele premie betalen voor uw medewerkers of (deels) aan hen doorbelasten.

De voordelen bij een collectief contract:

 • Elke verzekerde medewerker krijgt minstens 70% inkomen tot AOW
 • Iedereen is automatisch verzekerd
 • Verzekering sluit aan op WIA, cao en pensioenregeling
 • U krijgt met deze contractsvorm de laagste premie
 • 5% korting op andere Loyalis verzekeringen en bij vooruitbetaling
 • Hulp bij de communicatie naar uw medewerkers
 • Minder administratieve lasten voor iedereen
 • Recht op Het Vitaliteitsbudget
 • Geen medische vragen binnen 6 maanden na indiensttreding

Wilt u meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met Deskaccountmanagement via telefoonnummer: 045 579 69 96. Of lees eerst meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering per sector:

Semi-collectief contract

U kunt als werkgever de inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid semi-collectief verzekeren. U sluit dan met ons een raamovereenkomst waarin afspraken staan over voorwaarden en premies. Uw medewerkers sluiten zelf de verzekering af en behouden dan bij arbeidsongeschiktheid altijd minstens 70% van hun verzekerd inkomen.

De voordelen bij een semi-collectief contract:

 • Elke verzekerde medewerker krijgt minstens 70% inkomen tot AOW
 • U faciliteert alleen, uw medewerkers moeten het zelf regelen
 • Verzekering sluit aan op WIA, cao en pensioenregeling
 • Hulp bij de communicatie naar uw medewerkers
 • Recht op Het Vitaliteitsbudget
 • Geen medische vragen binnen 6 maanden na indiensttreding

Wilt u meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met Deskaccountmanagement via telefoonnummer: 045 579 69 96. Of lees eerst meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering per sector:

Individueel contract (voor uw werknemers)

Ontvangt u vragen van uw werknemers over een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar wilt u als werkgever dit niet opnemen in uw arbeidsvoorwaarden? Verwijs dan naar: www.loyalis.nl/aov.

Interesse?

Is een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering iets voor u en uw werknemers?
Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Is dit niet al via het pensioen geregeld?

Nee, de meeste pensioenregelingen dekken een tekort maar voor enkele jaren (maximaal 10 jaar). Bovendien vult uw pensioenfonds het inkomen slechts beperkt aan. Met een Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering is uw medewerker altijd verzekerd tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen tot aan de eigen AOW-leeftijd.

Wat zijn de kosten bij de semi-collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De premie hangt af van de gekozen dekking. Dit zijn de premies bij een semi-collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Dekking
% van verzekerd inkomen
Complete dekking
0,97 % van het verzekerd inkomen
Gedeeltelijke dekking
0,58 % van het verzekerd inkomen
Volledige dekking
0,39 % van het verzekerd inkomen

Het betreft hier de brutopremies. Afhankelijk van uw cao kan de premie voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid lager uitvallen. Daarnaast ontvangt u minimaal 20% collectiviteitskorting als u de benodigde werknemersgegevens digitaal aanlevert. De premie wordt direct op het brutosalaris in mindering gebracht. Uw werknemer heeft daardoor fiscaal voordeel. Uw adviseur vertelt u hier graag meer over.

Distributiekosten
Bij het afsluiten van de polis wordt eenmalig € 40 distributiekosten in rekening gebracht bij uw werknemers. Distributiekosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. Lees hierover meer in ons dienstverleningsdocument. Zo weet u precies wat u kunt verwachten.

Korting
Het premiebedrag wordt verminderd met de korting die voor uw organisatie geldt (min. 20%).

Wat zijn de kosten bij de collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De premie hangt af van de gekozen dekking. Dit zijn de premies bij een collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Dekking
% van verzekerd inkomen
Complete dekking
0,98 % van het verzekerd inkomen
Gedeeltelijke dekking
0,59 % van het verzekerd inkomen
Volledige dekking
0,39 % van het verzekerd inkomen

Het betreft hier de brutopremies. Afhankelijk van uw cao kan de premie voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid lager uitvallen. Daarnaast ontvangt u minimaal 20% collectiviteitskorting als u de benodigde werknemersgegevens digitaal aanlevert. De premie wordt direct op het brutosalaris in mindering gebracht. Uw werknemer heeft daardoor fiscaal voordeel. Uw adviseur vertelt u hier graag meer over.

Distributiekosten
Bij het afsluiten van de polis betaalt u als verzekeringsnemer eenmalig € 40 distributiekosten. Distributiekosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. Lees hierover meer in ons dienstverleningsdocument. Zo weet u precies wat u kunt verwachten.

Onze kortingen

 • Het premiebedrag wordt verminderd met de korting die voor uw organisatie geldt (min. 20%). 
 • Betaalt u 1x per jaar de gehele premie? Dan krijgt u nog eens 5% korting op het totaalbedrag.
 • Hebt u nog een andere collectieve verzekering bij ons zoals de WGA-ERD-verzekering? Dan krijgt u nog eens 5% combinatiekorting.

Hoe zit het met de uitkering?

Loyalis vult het inkomen van uw werknemer bij (gedeeltelijk) ontslag aan als aan alle voorwaarden is voldaan:

 • Uw werknemer is op of na 1-1-2011 ziek geworden
 • UWV verklaart uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt
 • Uw werknemer heeft een Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering met dekking bij gedeeltelijke en/of volledige arbeidsongeschiktheid
 • Uw werknemer wordt in verband met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) ontslagen of krijgt een aangepast dienstverband
 • Uw werknemer heeft geen uitkering op grond van de reguliere dekking. Dat is meestal het geval in de loongerelateerde fase van de WIA.

De hoogte van de garantie-uitkering van Loyalis is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat UWV hanteert. Verklaart UWV uw werknemer bijvoorbeeld 53% arbeidsongeschikt, dan keert Loyalis 5% van het verzekerd inkomen per maand uit. De aanvulling van Loyalis komt altijd bovenop de WIA-uitkering en het arbeidsongeschiktheidspensioen. Onze verzekering sluit dus aan op wat er al is geregeld door de overheid en het pensioenfonds.

Arbeidsongeschiktheids % UWV
Uitkering Loyalis in % van het verzekerde inkomen
35 - 40 %
4 %
45 - 55 %
5 %
55 - 65 %
6 %
65 - 80 %
7 %

Nog niet overtuigd?

Denkt u dat arbeidsongeschiktheid u niet overkomt? Dat dacht Elise (docente, getrouwd, 2 kinderen) ook. Ze vertelt openhartig over een moeilijke periode in haar leven.