Vitaliteitsbudget (voorheen Re-integratiesubsidie)

Vergoeding voor activiteiten die uitval beperken en re-integratie stimuleren

Voorkomen is beter dan genezen...

...want werk is de allerbeste inkomenszekerheid

Wij bieden u - naast onze inkomensverzekeringen - ook financiële steun bij activiteiten die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers: Re-integratiesubsidie. Want wij zijn meer dan een verzekeraar en zijn er niet alleen als het ‘misgaat’, maar liever eerder: preventief en ook bij re-integratie. Zodat uw werknemers vitaal en optimaal inzetbaar blijven. De naam Re-integratiesubsidie dekt dus niet de lading. Daarom noemen we deze financiële steun voortaan Vitaliteitsbudget. Met dit budget vergoeden wij uw activiteiten die verzuim beperken (preventie) en die zieke werknemers sneller laten terugkeren naar de werkvloer (re-integratie).

Nieuw beleid 2018

Per 1-1-2018 zijn de regels voor het Vitaliteitsbudget (voorheen Re-integratiesubsidie) gewijzigd. De hoogte ervan is nu afhankelijk van de omvang van uw organisatie en uw contractvorm. Zo besteden we ons Vitaliteitsbudget evenwichtiger en in lijn met de beoogde schadelastreductie.

Voordelen van het Vitaliteitsbudget

 • Beperking van uw schadelast
 • Eenvoudig aan te vragen
 • Snelle afhandeling
 • Inzicht in beschikbaar budget
 • Zo min mogelijk beperkingen bij het toekennen van het budget

Voor wie is het budget?

Het Vitaliteitsbudget is alleen beschikbaar voor werkgevers met een:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering binnen Overheid, Onderwijs en Zorg (semi- en zuiver collectief)
 • WGA ERD-verzekering binnen Overheid, Onderwijs, Zorg en Bouw*

U kunt dit budget alleen inzetten voor uw verzekerde werknemers.

*Voor bestaande klanten met een WGA-ERD-contract blijft beleid 2017 van kracht. Beleid 2018 geldt pas vanaf de eerstvolgende contractverlenging.

Wanneer kunt u het budget aanvragen?

 • Als een werknemer verzuimt (vanaf de 1e ziektedag) en dit verzuim langdurig dreigt te worden.
 • Als een werknemer nog niet verzuimt, maar als er langdurige uitval dreigt en er geen professionele begeleiding plaatsvindt.
 • Als kosten gemaakt worden tijdens de periode waarin u als werkgever zelf verantwoordelijk bent voor re-integratie.

Vergoedingen

Als werkgever kunt u - als u bij ons bent verzekerd - aanspraak maken op het Vitaliteitsbudget. Loyalis betaalt dan mee aan de kosten van activiteiten die uitval voorkomen en werkhervatting stimuleren. Er zijn 2 soorten vergoedingen:

 • Vergoeding van de kosten voor verzuimactiviteiten op individueel niveau
 • Vergoeding van de kosten voor verzuimactiviteiten op organisatieniveau (oftewel projectsubsidie)

Individueel niveau
Bij de begeleiding van verzuim van uw werknemers vergoeden wij de kosten van een begeleidingstraject. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de verzekering die u bij ons heeft afgesloten en het aantal werknemers. U leest de exacte bedragen in de brochure.

Organisatieniveau (oftewel projectsubsidie)
Wij vergoeden 50% van de kosten van onze eigen preventieve diensten. Wel met een maximum bedrag per werkgever, per jaar. Dit bedrag is bij een:
- semi‑collectief contract max. € 10.000
- zuiver collectief contract max. € 20.000

Loyalis behoudt zich het recht voor de voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of in onredelijke gevallen afwijkend te beslissen over een individueel geval.

Hoe werkt het?

Welke kosten kunt u declareren?
Met het Vitaliteitsbudget betaalt Loyalis mee aan maatregelen op individueel én organisatieniveau. Aanspraak maken op dit budget kan bij:

 • kosten van re-integratieactiviteiten voor individuele zieke werknemers
 • kosten van maatregelen voor verzuimpreventie op organisatieniveau

In de brochure staat precies op een rij welke kosten wel en niet voor onze vergoeding in aanmerking komen.

Hoe declareert u de kosten?

 • Op individueel niveau: vul het aanvraagformulier in en stuur dit samen met een kopie van de factuur op naar Loyalis. 
 • Op organisatieniveau: neem contact op met uw Loyalis adviseur of met onze afdeling Deskaccountmanagement via:
  Email: accountmanagement@loyalis.nl
  Telefoon: 045 645 93 20 (bereikbaar op werkdagen van 8 - 17.30 uur).

Dreigt uw medewerker ziek te worden en schrijft de bedrijfsarts preventieve behandelingen voor?
Dan vergoedt Loyalis de kosten voor preventieve activiteiten, mits u een zuiver collectief contract bij ons heeft afgesloten (dus niet bij een semi-collectief contract).

Valt u onder een koepel of samenwerkingsverband?
Dan stellen wij het Vitaliteitsbudget vast per individuele werkgever. U mag het aantal werknemers van de verschillende organisaties niet bij elkaar optellen. Ook mag u budgetten niet uitwisselen.

Hoe bepalen we het aantal medewerkers van uw organisatie?
We tellen alle medewerkers tot de AOW-gerechtigde leeftijd op peildatum 1 januari bij elkaar op.

Lees ook de Vragen & Antwoorden over beleid 2018.

Iets voor u?

Aanvragen van het Vitaliteitsbudget op individueel niveau?

Vul het aanvraagformulier (of via blauwe button) in en stuur u dit samen met een kopie van de factuur op naar Loyalis.

Aanvragen van het Vitaliteitsbudget op organisatieniveau?

Neem contact op met uw Loyalis adviseur of Klantenservice Werkgevers.

Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.