Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Verzuimverzekering

Loondoorbetaling en re-integratie van uw zieke werknemers

Ziekte van uw werknemers kan u veel geld kosten. Zo moet u tot maar liefst 2 jaar het loon doorbetalen en heeft u re-integratiekosten. Met de Verzuimverzekering dekt u dit financiële risico af en raakt uw bedrijfsvoering zo min mogelijk verstoord. Loyalis vergoedt tot max. € 100.000 per werknemer. En u krijgt optimale ondersteuning bij het beheersen van uw schadelast.

Met de verzuimverzekering van Loyalis verzekert u:

 • Loondoorbetaling tot max. € 100.000 per werknemer (tot maximaal 2 jaar).
 • Re-integratiekosten zoals behandelingen die de bedrijfsarts voorstelt.
 • Werkgeverslasten zoals pensioen en WW. Die moet u doorbetalen bij ziekte.

Veel meer dan alleen een verzekering

Naast de financiële risico’s die u verzekert, profiteert u van deze voordelen:

 • Lage premie bij gezond verzuimbeleid
 • Slagvaardig casemanagement bij re-integratie
 • Hulp en advies bij het voorkomen van verzuim
 • Hulp en advies bij het voorkomen van instroom in de WGA en de Ziektewet
 • Het verhalen van schade op derden
 • Uitkeringen ontstaan tijdens looptijd gegarandeerd bij einde verzekering
 • Re-integratievergoeding: vergoeding van activiteiten die bijdragen aan werkhervatting

Dekking

Als een werknemer ziek wordt, bent u verplicht zijn loon door te betalen. Deze verplichting duurt 2 jaar, pas daarna kan een WIA-uitkering worden aangevraagd. Wij vergoeden deze kosten van loondoorbetaling bij ziekte. In het eerste jaar ontvangt u 100% van de loonschade, in het tweede jaar 70%. Hiermee sluiten we aan bij wat in cao-afspraken gebruikelijk is (maximaal 170% over 2 ziektejaren). De vergoeding stelt u bijvoorbeeld in staat om een vervanger aan te stellen. Bij dreigend langdurig verzuim vergoeden we daarnaast de kosten van door de bedrijfsarts voorgeschreven re-integratieactiviteiten. Ook het verhalen van schade op derden is volledig meeverzekerd. 

We staan u ook terzijde met slagvaardig casemanagement en deskundig preventief advies. Zodat de kans op succesvolle terugkeer op de werkvloer maximaal is, en het gevaar van verdere financiële schade juist minimaal.

Wat kost het?

Voor deze verzekering brengen wij een premie in rekening die we jaarlijks opnieuw vaststellen. Als u wilt, kunt u de kosten beperken door een eigen risico af te spreken. Dit betekent wel dat u een aantal verzuimdagen zelf betaalt. Maar of u nou wel of niet voor een eigen risico kiest, wij belonen u altijd als u uw verzuim weet te beperken. Naarmate u minder schade claimt, valt uw premie lager uit.

Extra zekerheid voor trouwe klanten
Bent u 3 of meer jaren bij ons verzekerd, dan bieden we u extra financiële zekerheid door schommelingen in de premie te beperken. We stellen uw premie nog steeds jaarlijks vast, maar kijken daarbij naar de verhouding tussen verzuimlasten en betaalde premies in de 3 voorgaande jaren. En claimt u gedurende 3 jaar helemaal geen schade, dan verlenen we een extra korting.

Hoe werkt het?

U krijgt ondersteuning bij het beheersen van uw schadelast
U krijgt optimale ondersteuning bij het beheersen van uw schadelast. Dit noemen we Casemanagement. Onze casemanagers staan u terzijde met deskundig advies en praktische hulp bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, inclusief alle werkgeversverplichtingen die daarbij horen. Dit voorkomt UWV-sancties en beperkt de kosten van loondoorbetaling, re-integratie en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Zo houden we uw schadelast én verzekeringspremie beheersbaar. Vanaf de 1e ziektedag ondersteunen we u bij het herstelproces van uw werknemer. Dit kan bijvoorbeeld in het 1e en 2e ziektejaar zijn, of in de WIA-uitkeringsperiode die daarna aanbreekt. En als dat nodig is, begeleiden we uw werknemer de volledige 12 jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid waarvoor u als werkgever financieel verantwoordelijk bent.

Wat verwachten wij van u?
Via het gratis verzuimmanagementsysteem Verzekeringsinzicht registreert u uw zieke en herstelde medewerkers. Uw wijzigingen worden dan automatisch doorgegeven aan uw arbodienst en aan Loyalis. Op die manier regelt u met één verzuimmelding de start van de ziektebegeleiding én de claimbehandeling. Ook kunt u in Verzekeringsinzicht uw correspondentie en documentatie over ziektebegeleiding en re-integratie administeren. Zo zijn goede gegevensuitwisseling en dossiervorming gegarandeerd en hebt u de situatie van uw werknemer altijd direct in beeld. Loyalis keert vervolgens het afgesproken percentage van uw loonschade uit. Dit doen we achteraf en in principe maandelijks. Maar als u dat liever hebt, kan het ook per week of kwartaal.

Belangrijke voorwaarden voor uitbetaling zijn dat:

 • u binnen 3 dagen ziektecontrole laat verrichten en dit registreert in Verzekeringsinzicht
 • u binnen 4 weken en vervolgens periodiek medische controle laat verrichten door uw arbodienst of bedrijfsarts en dit registreert in Verzekeringsinzicht

Inloggen in Verzekeringsinzicht
Log in om toegang te krijgen tot de Verzekeringsinzicht. Lees de handleiding. Nog geen inloggegevens? Neem contact op met Loyalis.

Wat is een Verzuimloket?
Als u een WIA-aanvullingsverzekering afsluit, krijgt u toegang tot het Verzuimloket. We streven namelijk naar een gezond verzuimmanagement, waaronder preventie en hulp bij re-integratie valt. Hoe doen we dit?

 • We ondersteunen dit in de vorm van een vergoeding van casemanagement (in combinatie met het Verzuimloket).
 • We verlenen een vergoeding voor interventies op basis van een kosten/batenanalyse.
 • We verstreken aan 365/ArboDuo, voor deelnemers aan het Verzuimloket, een mandaat van € 1.000,- per interventie voor alle door de deelnemer afgesloten verzekeringsvormen tezamen. Het mandaat wordt door 365/ArboDuo ingevuld conform de met Loyalis gemaakte afspraken.

We streven naar een optimale samenwerking met de overige providers in het Verzuimloket de regie hiervan ligt echter bij het Verzuimloket. We voeren, in samenspraak met het Verzuimloket, een actief beleid om het verzuim te beperken ofwel te voorkomen. Voor leden van Bouwend Nederland met een verzuimverzekering en een WIA aanvullingsverzekering, die zijn aangesloten bij het Bouwend Nederland Verzuimloket, vergoeden we tot maximaal 100% de directe kosten van de interventies, indien 365/ArboDuo de noodzaak van de interventie conform de met Loyalis gemaakte afspraken aangeeft. We vergoeden dit op basis van een kosten/batenanalyse.

U kunt geen offerte meer aanvragen

Loyalis stopt met de Verzuimverzekering

Wij gaan stoppen met deze verzekering. Hebt u deze verzekering(en) bij ons afgesloten? Dan blijft u gewoon goed verzekerd tot het einde van de looptijd.

Waarom?
Wij stoppen met deze verzekering, omdat wij u optimaal willen bedienen en passende producten willen bieden, op maat en van de hoogste kwaliteit. Daarom focussen we ons op datgeen waarin we het sterkst zijn: inkomensbescherming in geval van arbeidsongeschiktheid. Focus aanbrengen betekent ook keuzes maken en daarom stoppen we met onze Verzuimverzekering (en ZW-ERD-verzekering). Onze WGA-ERD-verzekering (voor werkgevers met >100 werknemers) en al onze andere schadeproducten en diensten blijven wij gewoon aanbieden!

Voor vragen kunt u contact op met onze afdeling Deskaccountmanagement:
E-mail: accountmanagement@loyalis.nl
Telefoon: 045-579 69 96