Loyalis maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.

Re-integratiesubsidie volgens beleid 2017

Vergoeding van activiteiten die bijdragen aan werkhervatting

Werk is de allerbeste sociale zekerheid!

Bij een spoedige werkhervatting hebben alle betrokken partijen belang: voor uw werknemer geeft werken de grootste inkomenszekerheid. Voor u als werkgever vormt duurzame re-integratie de beste schadelastbeheersing. En voor ons als verzekeraar geldt uiteraard hetzelfde. Loyalis gaat dan ook uit van het principe dat werk de allerbeste sociale zekerheid is. Daarom bieden wij u - naast inkomenszekerheid (onze verzekeringen) - ook graag een financiële steun in de rug en dragen wij graag bij aan activiteiten die terugkeer op de werkvloer weer mogelijk maken.

Soorten subsidies

Als werkgever kunt u - als u bij ons bent verzekerd - vaak aanspraak maken op Re-integratiesubsidie. Loyalis betaalt dan mee aan de kosten van activiteiten die bijdragen aan werkhervatting.

Er zijn 2 soorten re-integratiesubsidies:

 • Maatregelen voor verzuimpreventie op organisatieniveau: projectsubsidie
 • Vergoeding van de kosten voor begeleiding van verzuim van individuele zieke werknemers: individuele subsidie

Voordelen Re-integratiesubsidie

 • Beperking van uw schadelast
 • Eenvoudig aan te vragen
 • Snelle afhandeling: Loyalis controleert steekproefsgewijs en kan subsidie daardoor vlot uitkeren
 • Inzicht in beschikbaar budget
 • Zo min mogelijk beperkingen bij het toekennen van subsidie

Voor wie?

De Re‑integratiesubsidie is voor werkgevers binnen overheid, onderwijs en zorg met een:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Verzuimverzekering
 • ZW-ERD-verzekering
 • WGA-ERD-verzekering

Subsidie is alleen mogelijk voor verzekerde werknemers.

Hoe werkt het?

Met de Re-integratiesubsidie betaalt Loyalis mee aan maatregelen op individueel én organisatieniveau. Aanspraak maken op Re-integratiesubsidie kan bij:

 • kosten van door de bedrijfsarts voorgeschreven re-integratieactiviteiten bij individuele ziektegevallen
 • kosten van maatregelen voor verzuimpreventie op organisatieniveau

Dreigt een medewerker ziek te worden en schrijft de bedrijfsarts preventieve behandelingen voor?
Dan kunnen we die vrijwel altijd ook gewoon vergoeden. Alleen bij de Arbeidsongeschiktheidsverzekering moet er sprake zijn van een collectief contract.
(Bij een individuele verzekering vergoeden we dit niet.)

Eigenrisicodragerschap voor de WGA

 • Bent u eigenrisicodrager voor de WGA met de Loyalis WGA‑ERD‑verzekering?
  U blijft verantwoordelijk voor de re‑integratie van de ontslagen werknemer. De kosten van activiteiten na ontslag komen wel voor subsidie in aanmerking.
 • Bent u geen eigenrisicodrager voor de WGA?
  Dan is UWV verantwoordelijk voor de re‑integratie na ontslag. De kosten van activiteiten na ontslag komen niet in aanmerking voor subsidie.

Vergoedingen

Aan onze vergoedingen stellen wij zo min mogelijk beperkingen.

 • Individuele subsidie: wij vergoeden de volledige kosten van een begeleidingstraject met een maximum van € 3.000 per zieke werknemer.
 • Projectsubsidie: wij vergoeden 50% van de kosten van onze eigen preventieve diensten. Hierbij geldt een maximum van € 20.000 per werkgever per kalenderjaar. Zonder subsidieplafond of aanvraagtijdvak.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • Als een werknemer verzuimt (vanaf de 1e ziekte dag) en dit verzuim langdurig dreigt te worden.
 • Als een werknemer nog niet verzuimt, maar als er langdurige uitval dreigt en er geen professionele begeleiding plaatsvindt. Dit laatste geldt niet als u alleen een semi‑collectief AOV‑contract hebt.
 • Als kosten gemaakt worden tijdens de periode waarin u als werkgever zelf verantwoordelijk bent voor re‑integratie.

Iets voor u?

Om individuele subsidie aan te vragen, vult u het formulier (blauwe button) in en stuurt u dit samen met een kopie van de factuur op naar Loyalis. U hoeft geen nota's of andere bewijsstukken bij te voegen. Wij controleren alleen steekproefsgewijs. Als u in een steekproef valt, moet u wél een schriftelijke doorverwijzing met handtekening van de bedrijfsarts kunnen verstrekken.

Vragen of projectsubsidie aanvragen?

Neem contact op met uw Loyalis adviseur of met onze afdeling Deskaccountmanagement:
E-mail: accountmanagement@loyalis.nl
Telefoon: 045-579 69 96 (op werkdagen van 8 - 17.30 uur).