Menu
  • Ziek en betermelden

Wanneer moet ik

een herstelmelding doen?

Als uw medewerker ziek wordt of in een ziekteverzuim zit, is het niet altijd duidelijk wat uw rol als is. Wanneer meldt u uw werknemer ziek of hersteld bijvoorbeeld? En moet u met ons een bewerkersovereenkomst afsluiten? Hieronder vindt u alles wat u moet weten.

1. Ziek- en herstelmeldingen. Wanneer en hoe moet ik dit doen?

Uw werknemer wordt ziek:

Ons uitgangspunt is dat de verzekerde werknemer zich na 6 maanden verzuim/ziekte zelf ziek meldt. Het maakt niet uit of u als werkgever een collectief of semi-collectief contract met ons hebt afgesloten. Hoe meldt de werknemer zich ziek? Met het meldingsformulier ziekte/arbeidsongeschiktheid. Dit formulier moet uiterlijk binnen twaalf maanden na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid bij ons ingeleverd zijn.

Bij collectieve contracten hanteren we een aanvullend proces, als u dit als werkgever op prijs stelt. Wij vragen u dan om uw zieke werknemers twee keer per jaar aan onze administratie (aov@loyalis.nl) door te geven. Dat doen we om er zeker van te zijn dat het ziekmeldproces goed gaat, om uw werknemer te kunnen informeren over de gang van zaken en om een beter inzicht te krijgen in de schadecijfers van u als werkgever.
In een Excel-format neemt u de werknemers op die langer dan een jaar verzuimen wegens ziekte en de personen die inmiddels hersteld zijn. Ook geeft u in het bestand aan of een werknemer inmiddels in de WIA terecht is gekomen, zodat we daar direct op kunnen anticiperen, als dit nog niet bij ons bekend zou zijn. 

Herstelmelding

Als uw werknemer weer voor een deel of volledig aan het werk is, moet hij zijn eigen herstelmelding zo snel mogelijk doorgeven aan onze administratie (binnen 3 maanden). Ook hiervoor vult uw werknemer het meldingsformulier herstel in.

Werkgevershandleiding

Onlangs hebben wij voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering met een semi-collectief de werkgevershandleiding vernieuwd.

2. Moeten wij met Loyalis een bewerkersovereenkomst afsluiten?

Daar kunnen we kort over zijn: nee, dat hoeft niet. Hoewel u met ons maandelijkse persoonsgegevens uitwisselt, is een bewerkersovereenkomst niet nodig. Deze overeenkomst is alleen nodig bij uitbesteding van werk. Dus wanneer Loyalis onder de verantwoordelijkheid van de u als werkgever persoonsgegevens verwerkt. Loyalis verwerkt de gegevens onder onze eigen verantwoordelijkheid; als verzekeraar om uitvoering te geven aan de verzekeringsovereenkomst. U hebt niets aan ons uitbesteed.

meer weten?

Omdat er de laatste tijd veel te doen is rond de privacy van werknemers, hebben we hierover een webinar gegeven. De opname vindt u hier terug.