Menu
  • Wieg zorgt voor meer verlof

Actueel | WIEG zorgt voor meer

verlof voor partner

Op 2 oktober 2018 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) aangenomen door de Tweede Kamer. Op 13 november heeft ook de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aangenomen. Hierdoor krijgen werknemers na de bevalling van hun partner of bij adoptie recht op meer verlof.

De partner van uw werknemer bevalt

Nu heeft een werknemer na de bevalling van zijn partner recht op twee werkdagen betaald kraamverlof. Door de WIEG krijgen werknemers per 1 januari 2019 recht op geboorteverlof. Hierdoor kan iedere werknemer waarvan de partner is bevallen een keer de wekelijkse arbeidsduur betaald verlof opnemen. Het recht op geboorteverlof gaat in vanaf de eerste dag van de bevalling en moet, net als het huidige kraamverlof, binnen vier weken worden opgenomen. Hier komt per 1 juli 2020 het aanvullend geboorteverlof bij. Door het aanvullend geboorteverlof krijgen werknemers het recht om binnen zes maanden extra verlof op te nemen van maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur.

De werknemer moet eerst het geboorteverlof opmaken, voordat hij aanvullend geboorteverlof kan opnemen. De werknemer heeft gedurende het aanvullend geboorteverlof recht op een uitkering van het UWV. Dit bedraagt 70% van het (maximum) dagloon. Afhankelijk van de afspraken in de cao of arbeidsovereenkomst kunt u, als werkgever, de uitkering tot 100% van het loon aanvullen. Net als bij zwangerschaps- en bevallingsverlof vraagt u de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof bij het UWV aan. Omdat het kan zijn dat de werknemer vooraf nog niet precies weet hoeveel verlof hij opneemt, kunt u dit indienen vanaf vier weken voor de eerste verlofdag tot vier weken na de laatst opgenomen verlofdag.

Uw werknemer adopteert

Nu hebben werknemers recht op vier weken verlof als zij een adoptie- of pleegkind opnemen in hun gezin. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof wordt uitgebreid naar zes weken. Dit geldt alleen als het adoptie- of pleegkind op of na 1 januari 2019 in het gezin wordt opgenomen. Het recht bestaat vanaf vier weken voor de komst van het kind en moet binnen 26 weken worden opgenomen. Dit verlof wordt in vier aaneengesloten weken opgenomen, maar in overleg tussen werkgever en werknemer kan hiervan worden afgeweken. 

Tijdens deze verlofperiode bestaat recht op een adoptie- of pleegzorguitkering van 100% van het (maximum) dagloon. Deze uitkering vraagt u, als werkgever, ook bij het UWV aan.