Menu
  • Nieuwe WGA biedt besparingskansen

Nieuwe WGA

biedt besparingskansen

Hoe gaat u om met de kosten van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van uw (ex-) werknemers? Vanaf 1 januari 2017 kunt u dit financiële risico voor het eerst helemaal zelf dragen, niet alleen voor vast maar ook voor tijdelijk personeel. Als u het goed aanpakt, kunt u als eigenrisicodrager al snel voordeliger uit zijn.

De regelgeving rond arbeidsongeschikte werknemers staat voor een ingrijpende verandering.  Op 1 januari 2017 smelten de premies voor WGA-vast en WGA-flex samen. Verzekerde werkgevers zien dit voortaan in één enkele premie terug. Voor vast én tijdelijk personeel dat wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is ingestroomd in de WGA. Op dit moment betaalt u precies dezelfde soorten premie, die nu nog zijn verdeeld over afzonderlijke premies voor vast personeel (WGA-vast) en flexibel personeel (WGA-flex). De veranderingen en vooral de kansen die met deze wijziging samenhangen zijn echter groot.

Kans eigenrisicodragen volledig risico

Werkgevers hebben bij de WGA van oudsher de keuze tussen publiek verzekeren bij UWV en eigenrisicodragen. Tot nu toe gold eigenrisicodragen echter uitsluitend voor vast personeel.  Voor flexmedewerkers was u hoe dan ook aangewezen op UWV. Terwijl u intussen wel al sinds 2014 financieel verantwoordelijk bent voor de kosten van hun uitkeringen. Nu krijgt u eindelijk de kans om zélf deze schadelast te beheersen door eigenrisicodrager te worden voor het volledige risico.

Eigenrisicodragen: goed moment om de balans op te maken

De nieuwe WGA-situatie betekent dat er werk aan de winkel is. Dit ongeacht de vraag of u op dit moment voor de WGA-vast eigenrisicodrager bent of zich publiek hebt verzekerd. Eigenrisicodragen voor de WGA is vanaf 2017 alleen nog mogelijk voor vast en flexibel personeel samen. Hierdoor kunt u zich afvragen of u, als u nu eigenrisicodrager voor de WGA bent, de WGA-flex erbij wilt nemen. Het antwoord op deze vraag kunt u onder meer laten afhangen van uw ervaringen met het eigenrisicodragerschap. Wat heeft het u gekost en wat heeft het opgeleverd? Dit is een goed moment om daarover de balans op te maken.

Fundamentele vraag: zelf aan de knoppen

De fundamentele vraag is wie bij de schadelastbeheersing het best aan de knoppen kan zitten: UWV of uzelf. Zeker voor een wat grotere werkgever kan het aantrekkelijker zijn om het financiële risico daadwerkelijk zelf te dragen. Daarbij is het van belang goed te overwegen of en hoeveel risico u kunt én wilt lopen. En of u zelf dienstverlening wilt inkopen op het gebied van ziektebegeleiding en re-integratie. Of dit liever overlaat aan een verzekeraar.

Investeringen terugverdienen

Goede inrichting van de ziektebegeleiding en re-integratie is wat bij eigenrisicodragen uiteindelijk het verschil maakt ten opzichte van publiek verzekeren. Een eigenrisicodrager kan re-integratiegevallen zelf monitoren en analyseren. Is investeren in werkhervatting kansrijk of niet? En is het de moeite waard om een herbeoordeling aan te vragen, omdat een volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikte wellicht kan doorstromen naar de IVA en dan voor de werkgever geen premieschade meer oplevert? Doet u dit soort zaken beter dan UWV en laat u zich daar ondersteunen door specialisten (van uw verzekeraar)? Dan verdienen de investeringen in het inrichten van een eigen oplossing zich al snel terug.

Ook de Ziektewet?

Als u gaat voor eigenrisicodragen voor de nieuwe WGA, dan is het logisch om dit te combineren met het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. En gaat u bij de WGA om welke reden dan ook niet over op eigenrisicodragen, dan is het nog steeds te overwegen om het voor de Ziektewet wel te doen. Hier geldt namelijk dat u alleen op deze manier invloed hebt op doorstroom van ziek tijdelijk personeel vanuit deze regeling naar de WGA. Voorkomen is bij de WGA altijd beter dan genezen. Er is een aantal sectoren waarbij vervangingen en tijdelijke projecten relatief weinig voorkomen. Maar het is vaak wel gebruikelijk dat een eerste contract een jaarcontract is. Er is dus toch altijd een risico dat het een keer misgaat. En als dat gebeurt, is de schade groot.

Biedt de WGA u besparingskansen?

Als u het eigenrisicodragerschap overweegt, zou u uw situatie in kaart moeten laten brengen. Een goede inventarisatie en afweging, offertes opvragen en vergelijken: het is specialistisch werk en kost al gauw een paar maanden. En wilt u gaan eigenrisicodragen, dan moet ook de OR nog de tijd krijgen om hierover te adviseren. Bent u nu geen eigenrisicodrager voor de WGA? Dan moet uw aanmelding uiterlijk 1 oktober 2016 binnen zijn bij de Belastingdienst. De tijd is dus beperkt.

Hebt u vragen?

BellenBel met een van onze medewerkers. 
045 579 69 96 (lokaal tarief) op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.

Eigenrisicodragen?

Als u wilt beoordelen of eigenrisicodragen een verstandige zet voor u is? Laat ons dan een Onderzoek eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet voor u uitvoeren.

Download ons leaflet