Menu
  • Training gezondheidsbeleid

Loyalis Kennis & Consult

Van verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid

Veel  organisaties willen investeren in de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Dat is ook nodig want we gaan langer doorwerken en we weten dat de werknemer die gezond is en goed in zijn vel zit, zijn werk met meer plezier doet en beter presteert. En  dat doet niet alleen de werknemer persoonlijk goed. Ook uw organisatie wordt er beter van. Het is daarom belangrijk om te investeren in de gezondheid en werkplezier van uw werknemers. Vitale werknemers houden uw organisatie immers in beweging. 

Werkgevers en werknemers moeten verantwoord omgaan met  gezondheid en vitaliteit. Deze bronnen zijn mede bepalend voor  iemands inzetbaarheid. Om gezond en productief aan het werk te blijven zijn maatregelen nodig. Niet alleen acties die gericht zijn op disfunctioneren en ziekteverzuim. Maar juist ook positieve maatregelen die uitgaan van iemands gezondheid en welbevinden. Die maken het namelijk makkelijker om langer en vitaal door te werken.

Uw organisatie kan dus niet meer volstaan met passief afwachten. En een goed werkend verzuimbeleid volstaat niet meer. Of toch wel?  Als we stappen willen zetten naar het voeren van gezondheidsbeleid komen er allerlei vragen boven. Kunnen we de gezondheid van werknemers wel beïnvloeden? En mogen we ons daar wel mee bemoeien? Wie is verantwoordelijk? Welke investering is redelijk? Wat is eigenlijk gezondheidsbeleid? Waar moeten we beginnen?

In de training “Van verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid” gaan we in op deze vragen.  In de cursus bieden we een kader van waaruit we naar gezondheidsbeleid kunnen kijken en van waaruit we ons handelen kunnen bepalen. Het ‘Kompas Vitale Organisatie’.

We gaan in op de motieven om aan gezondheidsbeleid te doen. En wat deze motieven kunnen betekenen voor de feitelijke activiteiten die we gaan uitvoeren. Ook nemen we in vogelvlucht door welke activiteiten je als organisatie kunt ondernemen op het gebied van gezondheid en vitaliteit.
In de training “Van verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid” gaan we op  interactieve wijze aan de slag met dit thema. Door middel van theorie, stellingen en opdrachten krijgt u kennis van dit onderwerp en zicht op ontwikkelingsmogelijkheden voor uw organisatie.

Het doel van deze bijeenkomst is om de verschillende aspecten van verzuim- en gezondheidsbeleid aan te raken, ervaringen met elkaar te delen en op deze wijze inspiratie op te doen. Interactie is dan ook een belangrijk onderdeel.  U wordt zowel  vooraf als tijdens de cursus in staat gesteld praktijkvragen in te brengen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met gezondheidsbeleid  in de organisatie. Bijvoorbeeld HR-functionarissen, beleidsmedewerkers en leidinggevenden.

Praktische gegevens

De training 'Van verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid' wordt verzorgd door Astrid Wolswijk en Theo Pardoen, consultants bij Loyalis Kennis en Consult. 

Trainingsdata: 18 mei 2016 en een terugkomochtend op 22 juni 2016, 28 september 2016 en 9 november 2016
Locatie: nader te bepalen
Kosten: € 800. Bij een IPAP-contract of  WGA-ERD contract of een verzuimverzekering een korting van 50%
Groepsgrootte: Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers
Aanmelden via: academie@loyalis.nl