Menu
  • AOV Zorg

Verzekeren tegen

arbeidsongeschiktheid

“Investeren in zorg is investeren in de mensen die het werk doen,” aldus Joost Rijnja, relatiemanager van Loyalis, specialist in inkomenszekerheid en pensioenoplossingen. Mensen die de hele dag zorg verlenen aan anderen, komen soms niet aan zichzelf toe. Zij moeten kunnen rekenen op een professionele arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van de werkgever. Rijnja: “Daar komt Loyalis om de hoek kijken.” 

“Goed werkgeverschap is het regelen van inkomenszekerheid”, zegt Rijnja. “Als je ziek wordt, je dreigt daardoor arbeidsongeschikt te raken en er is geen vervangende arbeid, dan is verzekeren zinvol. En zelfs als er wel vervangend werk is, is verzekeren een goed idee. Het is een klein risico met een groot financieel gevolg.” De relatiemanager vervolgt: “Het is net als met een brandverzekering, iedereen heeft er een. Maar kijk om je heen, als het goed is staan alle huizen nog overeind. Je ziet dus weinig van zo’n verzekering. Gelukkig maar. Hetzelfde geldt voor een overlijdensrisico als je een hypotheek afsluit. Bij woningen is dat allemaal goed geregeld, maar bij werkloosheid is dat lang niet vanzelfsprekend. Maar tegen inkomensterugval bij werkloosheid, vanwege arbeidsongeschiktheid, kun je je dus ook verzekeren.”

Hulp vragen

Loyalis gaat aan tafel met directie, P&O of HR-professional van een bedrijf of zorginstelling om te helpen het werk nog beter te doen. Omdat werknemers steeds langer moeten doorwerken, is het van groot belang om een organisatie vitaal te houden. Tijdens hun arbeidsjaren moeten werknemers vaker van taken, functie en baan veranderen, om het werk zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de levensfase, ambities en loopbaanwensen. Daardoor houden mensen hun werk langer en met meer plezier vol en dat voorkomt verzuim. Hoewel het ziekteverzuim in de zorg de laatste jaren is afgenomen, ligt het percentage nog steeds boven het landelijk gemiddelde. De oorzaak is veelal zwaar lichamelijke arbeid en hoge werkdruk. “Het klinkt als een open deur, maar het is een kwestie van bewustwording”, zegt Rijnja. “Van een weldenkende werknemer wordt verwacht dat hij zelf wel aan de bel trekt, als hij om wat voor reden niet lekker in zijn vel zit. Maar dat blijkt in de praktijk toch niet zo vanzelfsprekend. Durf om hulp te vragen. Een werkgever moet daarvoor open staan.”

Duurzame oplossing

“Een manager van een afdeling ziet het vaak niet als zijn taak om te luisteren naar een zieke werknemer, maar dat ís het natuurlijk wel. Het is zijn verantwoordelijkheid om een afdeling niet alleen financieel gezond te houden, maar ook qua bezetting. Ons advies: niet alleen maar praten met je personeel, maar vooral luisteren. En als voorkomen niet lukt, dan helpen wij,” zegt Rijnja. “En dat doen wij niet even, maar liefst voor langere tijd, om duurzame oplossingen te vinden. Wie met Loyalis in zee gaat, heeft zeker een paar jaar verkering met ons.” Op dit moment doet Loyalis volgens Rijnja niet bij iedereen een belletje rinkelen. “Bij politie, gemeentes en inmiddels ook bij umc’s, weten de meeste werkgevers wel wie we zijn, maar verder is het in de zorgsector tamelijk onbekend dat je je kunt verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.”

Loonverlies

Hoe gaat dat in zijn werk? Na twee jaar ziekte gaat een medewerker naar het UWV voor een keuring. Is het loonverlies minder dan 35 procent, dan is in de zorgsectoren in de cao geregeld dat werkgevers zich inspannen om arbeidsongeschikte medewerkers te herplaatsen in het eigen vakgebied of in andere passende functies. Lukt dat niet, dan resteert de ww. 

Een medewerker die 50 procent arbeidsongeschikt is geraakt en zonder werk zit, moet inclusief de pensioenaanvulling, rondkomen van 35 procent van zijn inkomen. Arbeidsongeschiktheid boven de 35 procent beïnvloedt het inkomen van de medewerker dus direct.

Aanvulling

Steeds meer werkgevers bieden daarom de gelegenheid om een aanvulling te regelen door het inkomensrisico te verzekeren. Zo kunnen werknemers minimaal 70 procent van het oude inkomen behouden. Loyalis kan daar bij helpen, bijvoorbeeld met een regeling die zelfs 10 procent extra verzorgt bij volledige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast regelt Loyalis een naadloze aansluiting op de cao en pensioenregeling. Rijnja: “Samen met de VvAA, de vereniging van artsen, hebben we een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld voor specialisten in loondienst. En voor het nabestaandenpensioen van werknemers met hoge inkomens bieden wij een collectieve aanvullingsmogelijkheid. Ook op die manier waarborgt Loyalis inkomenszekerheid in de zorg.”