Menu

Beleggingen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Hoe doen wij dat?

Maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk voor Loyalis Verzekeringen. Dit doen wij door te kijken naar de gevolgen voor mens, milieu en maatschappij bij onze beleggingen. Wij geven dit graag een belangrijke plek binnen ons beleggingsplan. Bij het uitvoeren van ons verantwoord beleggingsplan proberen we te zorgen voor verbetering en voor een zo goed mogelijk duurzaamheidsresultaat. Dit doen we vanuit een morele overtuiging en omdat wij ons bewust zijn van de voorbeeld positie die wij als verzekeraar en belegger hebben.

Onze doelstellingen

  1. Het verbeteren van de risico/rendementsverhouding
  2. Blijk geven van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  3. Aan de eerlijkheid van de financiële markten bijdragen 

Het verantwoord beleggen beleid van Loyalis voldoet aan de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars.

Verantwoordelijkheid nemen

Het belang van de klant staat centraal. Het doel van de beleggingen blijft een zo goed mogelijk rendement behalen binnen de afgesproken risicokaders. Wij zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen hier op een positieve manier aan bijdraagt. Bovendien vinden wij het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van onze beleggingen op mens, milieu en maatschappij.