Menu
  • Home
  • nieuws
  • Waar stopt de zorgplicht van de werkgever?
Loyalis Loyaal Magazine 1

Rondetafelgesprek: Waar stopt de zorgplicht van de werkgever?

17 augustus 2021

En waar start de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer? Een groot dilemma in de ov-sector. Zeker omdat het omgaan met agressie, ongevallen en onregelmatige diensten bij de job horen. ‘We kunnen faciliteren, ondersteunen en helpen’, vindt verzuimcoach Eva van den Berg. ‘Maar als werknemer moet je ook zelf aan de slag.’

De coronacrisis heeft de ov-bedrijven hard geraakt. Als gevolg van de strenge maatregelen blijven reizigers thuis, maar als vitale sector moet het ov wel in bedrijf blijven. De eerste coronagolf zorgde voor een korte periode van angst en onrust onder het ‘rijdend personeel’. In de tweede golf stijgt het aantal ziekmeldingen en het aantal medewerkers dat in quarantaine moet. ‘Daardoor staat de inzet voor werk onder druk’, merkt Eva van den Berg op, verzuimcoach bij HTM, het openbaarvervoerbedrijf in de regio Den Haag. 

De sector staat voor veel nieuwe vraagstukken. Hoe zorg je voor een veilige werkplek, hoe beperk je de schadelast en hoe ga je in deze tijd om met het vergrijzende personeelsbestand?

Veilige werkplek, schadelastbeperking en een vergrijzend personeelsbestand?

Tijdens een rondetafelgesprek, deels online, buigen vier hr-specialisten zich over de vraag hoe zij de medewerkers én de organisatie tijdens en buiten de coronacrisis gezond houden.

Deze crisis vraagt in ieder geval om een coulante houding van de werkgever, bepleiten Eva van den Berg en Conny Hulzinga van HTM. ‘Een aantal medewerkers met een kwetsbare gezondheid roosteren we tijdelijk niet in’, zegt Hulzinga. Van den Berg: ‘Daarnaast mogen we ook streng zijn. Als iemand in quarantaine moet, omdat hij of zij zich in privétijd niet aan de regels heeft gehouden, dan geven we aan dat we van de medewerker ook verwachten dat hij of zij zich aan de landelijke afspraken houdt.’

‘We komen al heel snel in een grijs gebied’, vindt Kim van Roon, beleidsadviseur HR bij NS. ‘Het kan zijn dat je je wél aan de anderhalvemeterregel houdt en toch besmet raakt. We hebben dus steeds nieuwe richtlijnen nodig, maar die zijn op detailniveau lastig te maken. Het zijn bizarre tijden. Hoe de organisatie van de toekomst eruit zal komen te zien, is voor iedereen spannend.

De huidige crisis laat zijn sporen na, zoveel is duidelijk. Het verzuim loopt op: door corona, maar ook door de toegenomen eenzaamheid, door thuiswerken onder slechtere arbotechnische omstandigheden en door druk op de reguliere zorg. ‘Daardoor lopen ook re-integratietrajecten vertraging op’, ziet Van den Berg. Toch heeft de coronacrisis een keerzijde, zeggen de hr-specialisten. Vraagstukken op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, de eigen regie van werknemers en een eigentijdse manier van leidinggeven lijken nu juist rijp om door te ontwikkelen. ‘Onze organisatie is volop in beweging en ik heb de indruk dat besluitvorming sneller gaat’, zeg hr-beleidsadviseur Van Roon. ‘Voor dit jaar staat “NS op weg naar de vitale organisatie” op de rol: vergroten van werkvermogen, vergroten van werkgeluk en verlagen van verzuim.’

Lees het hele artikel in de Loyaal #01