Menu
  • Home
  • nieuws
  • Whitepaper Eigenrisicodragerschap voor WGA: de moeite waard?
afbeelding loyalis whitepaper wga eigenrisicodragerschap

Whitepaper Eigenrisicodragerschap WGA: de moeite waard?

9 november 2021

Uw keuze van vandaag bepaalt de rekening van morgen en... overmorgen

Zo’n 800.000 mensen in Nederland zijn arbeidsongeschikt. Dat is allereerst vervelend voor henzelf. Maar ook voor u als werkgever is het nadelig. Zo bent u in sommige gevallen tien jaar verantwoordelijk voor de kosten van de uitkering én de re-integratie. U kunt dit risico publiekelijk verzekeren bij het UWV of privaat bij een verzekeraar (als eigenrisicodrager). In dit whitepaper geven we u informatie en tips die u helpen bij het maken van de juiste keuze voor uw organisatie.

Hoe zit het ook alweer?

Als een (ex-)werknemer na twee jaar nog altijd ziek is, bepaalt het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke en niet duurzame volledige arbeidsongeschiktheid, heeft de werknemer recht op een uitkering: de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikt (WGA). Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de kosten van deze WIA-uitkering én voor de kosten van de re-integratie. Een financieel risico waarvoor u zich kunt verzekeren, publiek of privaat.

Ideaal: HR en Finance ontmoeten elkaar in de afweging

Een keuze maken voor of tegen eigenrisicodragerschap is best complex...Het antwoord op de vraag of het voor uw organisatie interessant is, hangt af van veel factoren. En zijn die factoren bij alle stakeholders even scherp in beeld? Dat is de primaire vraag. Een afgewogen keuze kan haast niet zonder een gedegen analyse, waarbij alle risicofactoren in beeld zijn gebracht, voor nu en voor de toekomst. De uitkomsten van zo’n risicoanalyse kunt u dan naast uw strategisch personeelsbeleid leggen. Zo maakt u echt een goede afweging die verder gaat dan alleen premies vergelijken.

Hele whitepaper lezen?