Menu
Voor de kwaliteit van het onderwijs is het belangrijk dat docenten duurzaam inzetbaar zijn én blijven.

Lekker in je vel lesgeven: werkplezier levert het onderwijs veel op

18 april 2022

Een leven lang vitaal en met plezier voor de klas staan. Welke docent wil dat nou niet? Een docent draagt bij aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, motiveert, informeert en helpt ze op weg. Lesgeven is een betekenisvolle baan voor de maatschappij, leerlingen en hun ouders. Voor de kwaliteit van het onderwijs is het belangrijk dat docenten duurzaam inzetbaar zijn én blijven. Dat ze gezond en productief voor de klas staan. Maar ook dat ze plezier in hun werk hebben én houden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Jarenlange bezuinigingen én de corona-uitdagingen hebben immers hun sporen nagelaten.

De lessen van corona...

Veel docenten hebben de afgelopen periode als zwaar ervaren

De periode van afstandsonderwijs betekende dat docenten van de ene op de andere dag radicaal anders moesten lesgeven. Niet iedereen was even goed voorbereid op deze omschakeling naar afstandsonderwijs of kon er goed mee omgaan. Veel onderwijsmedewerkers hebben deze periode dan ook als zwaar ervaren. Dat had meerdere oorzaken. Bijvoorbeeld:

  • De werkdruk in het onderwijs was al hoog voordat het corona-tijdperk aanbrak. Het plafond was eigenlijk al bereikt. Door de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht, werd er nóg meer gevraagd van het onderwijspersoneel. Het geven van afstands- of hybride onderwijs vergt immers andere skills van docenten dan fysiek lesgeven. Door gebrek aan ervaring waren docenten veel meer tijd en energie kwijt aan het geven van lessen en de voorbereiding ervan.
  • Daarnaast is het, in geval van hybride onderwijs, lastig de aandacht te verdelen over de groep die thuis werkt en de groep op locatie. Dan ontstaat al snel het gevoel dat beide groepen, maar ook de inhoud van een les, tekort worden gedaan. Op afstand is het sowieso moeilijker leerlingen te motiveren of te zien welke leerlingen extra aandacht nodig hebben.

“Niet iedere les leent zich voor 100% online. Een scheikunde practicum of een les handvaardigheid is niet zo snel te vervangen door een online alternatief.”

Mulitasken 2.0

Vooral voor docenten met jonge kinderen thuis voelden het online lesgeven in de lockdown vaak als ‘multitasken 2.0.’. Dat leidde tot stress en een slechtere balans tussen werk en privé. En uitval van collega’s, vaak door corona of een burn-out, zorgde weer voor meer werkdruk bij het resterende personeel. Verder waren er tijdens de pieken van de pandemie ook docenten die zorgen hadden over hun eigen gezondheid of die van hun naasten. Dat kwam bijvoorbeeld ook doordat veel coronamaatregelen in de praktijk moeilijk na te leven waren, mondkapjes niet altijd gedragen werden en door slechte ventilatie van het gebouw.

“Het is vermoeiender om online contact te hebben met collega’s en leerlingen.”

Wat kunt u als werkgever doen?

Ondanks dat we weer terug zijn naar ‘normaal’ is de werkdruk in het onderwijs, van basisschool tot universiteit, nog steeds onverminderd hoog. Net als het verzuim. Het tekort aan personeel oplossen is voor veel organisaties nog altijd een dagdagelijkse uitdaging. De kwaliteit van het onderwijs, de leerlingen en de gezondheid en het privéleven van docenten lijden eronder. Juist dáárom is het van belang dat medewerkers vitaal en met plezier aan de slag kunnen blijven. Ondersteuning en persoonlijke aandacht van hun werkgever zijn daarbij helpend.

Het gaat dan niet alleen om het invullen van de randvoorwaarden, zoals het beschikbaar stellen van (studie)materiaal of het aanbieden van cursussen. Maar vooral om begrip en waardering tonen, signalen serieus nemen én er iets mee doen. Ook heldere communicatie vanuit de directie naar de docenten en tussen de docenten onderling is van belang. Dat komt het werkplezier van docenten, en dus ook het onderwijs, ten goede.

Verhalen uit de praktijk 

Loyalis sprak met adviseurs en medewerkers van 2 scholen over hun maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te vergroten.

Onderwijsgroep Amstelland investeert in professionalisering

Bij Onderwijsgroep Amstelland (11 basisscholen) krijgen de 400 medewerkers jaarlijks 200 euro extra voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, boven op de professionaliserings- en duurzame inzetbaarheidsuren vanuit de cao. In de schoolvisie staan professionalisering en vitaliteit op de voorgrond. ‘Niet alleen in woorden, maar vooral ook in daden’, benadrukt beleidsmedewerker Kobi de Vries. Lees het hele verhaal

Loopbaanbegeleiding bij ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO, 35 vo-scholen in Noord-Brabant) heeft ProMotion als loopbaancentrum in huis. ProMotion is er om de 6.800 medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling en loopbaan. Het is dé plek voor hulp bij (zelf)ontplooiing, stress en aanverwante vragen. Lees het hele verhaal

Verder lezen over vitaliteit en werkplezier? Download ons Whitepaper

Lees meer over vitaliteit en werkplezier in ons Whitepaper ‘De lessen van corona: Wat betekent hybride werken voor de vitaliteit van medewerkers?’

Download het Whitepaper

Bron: www.loyalis.nl, www.kennisnet.nl, www.aob.nl, www.uu.nl.