Menu
 • Home
 • nieuws
 • Webinar: Eigen regie op inzetbaarheid
webinar Loyalis Eigen regie

Loyalis Webinar 16-03: Eigen regie op Inzetbaarheid

10 februari 2021

Centraal thema: Inzetbaarheid bij verzuim

Waarom stijgt het verzuim in onze organisatie? Hoe zetten we in op inzetbaarheid in plaats van ziekte? Hoe krijgen we de rollen en verantwoordelijk heden helder? Zijn dit ook herkenbare vraagstukken voor u? Tijdens het webinar Eigen regie op Inzetbaarheid reikt Claudia Bouwman concrete oplossingen aan. Deelname is interessant voor leidinggevenden met de rol van casemanager en HR-professionals met verzuim in hun portefeuille (casemanagers HR, verzuimcoaches, inzetbaarheidscoaches etc.)

 • Wanneer: 16 maart van 15.00 – 16.30 uur
 • Digitaal via Microsoft Teams
 • Spreker en specialist: Claudia Bouwman
 • Deelname is kosteloos voor klanten van Loyalis

Onze visie op verzuim en eigen regie

In ons inzetbaarheidsmodel zijn zowel de werknemer als de leidinggevende de hoofdrolspelers in het verzuimproces. In dit model gaat het om gedrag en keuzes, met de focus op inzetbaarheid in plaats van verzuim.

In de praktijk blijkt telkens weer dat het niet makkelijk is om de rol van eigen regie op te pakken. Vragen die daarbij ontstaan zijn vaak:

 • Wie is nu precies waarvoor verantwoordelijk?
 • Wat mag ik wel en niet vragen aan mijn werknemer?
 • Wat is nu precies mijn verantwoordelijkheid tijdens de Wet verbetering Poortwachter?
 • Hoe ga ik als leidinggevende het gesprek voeren over (ziekmakende) zaken in de privésfeer of over ervaren werkdruk?

Tijdens dit webinar krijgt u antwoord op deze vraagstukken. Graag geven we handvatten hoe u het inzetbaarheidsmodel in uw organisatie kunt introduceren en praktisch vorm kunt geven.

Over spreker Claudia Bouwman

Het webinar wordt verzorgd door senior consultant Claudia Bouwman. Claudia is arbeidsdeskundige en arbeids- en organisatieadviseur. Ze heeft jarenlange ervaring in het geven van webinars, trainingen en workshops.