Menu
Loyalis - Inkomenszekerheid VVT - Inkomensaanvulling WW

Een rondetafelgesprek over Prinsjesdag: In control zijn is in 2023 harder nodig dan ooit (deel 1 Uitval)

13 oktober 2022

Het staatshoofd dat wordt uitgejoeld tijdens Prinsjesdag. Het is lang geleden dat dit voor de laatste keer gebeurde. Maar Prinsjesdag is op meer gebieden historisch. Nog nooit waren er zo veel mensen aan het werk in Nederland, maar tegelijkertijd is de inflatie historisch hoog, evenals de zorgen over de eigen toekomst en het ziekteverzuim. We kijken terug op de uitkomst van afgelopen Prinsjesdag door de bril van de werkgever met onze specialisten Linda van ’t Hoff, Tinka van Vuuren en Claudia Bouwman.

Eerste conclusie naar aanleiding van de uitkomst van Prinsjesdag: in control zijn als werkgever is nu harder nodig dan ooit. Om uitval (hogere kosten) en uitstroom (krappe arbeidsmarkt) te voorkomen. Op deze onderwerpen gingen we dieper in tijdens het rondetafelgesprek.

Deel 1 Meer zorgen, meer verzuim?

De (beroeps)bevolking is bang voor de gevolgen van de recessie, bezorgd om de eigen financiën en heeft minder vertrouwen in de overheid. De huidige krapte op de arbeidsmarkt is voelbaar in alle sectoren. Veel om je zorgen over te maken en dat kan mensen stress geven. Een vruchtbare bodem voor een hoger ziekteverzuim, met als gevolg voor de werkgever: een hogere schadelast. We spraken erover na in het Rondetafelgesprek: deel 1 Uitval.

“Het eerste kwartaal van 2022 was het ziekteverzuim 6,3%", vertelt Linda. “Een stijging van 1,5 procentpunt ten opzichte van het jaar daarvoor. In de zorg steeg het ziekteverzuim het hardst: met 3 procentpunt naar bijna 9%." Linda pleit daarom - vanuit goed werkgeverschap - om in te zetten op vroege herkenning.

Dweilen met de kraan open?
“Aan het begin van de coronapandemie was de saamhorigheid groot”, duidt Tinka. “Nu de grootste dreiging van de pandemie weg is, maken we ons juist meer zorgen over onze eigen situatie. En er is momenteel veel dat ons zorgen baart. Dit alles werkt negatief door op de gezondheid van werknemers. Logisch dat werkgevers aandacht besteden aan dit onderwerp."

“Maar de focus van bestuur en directie ligt vaak vooral op het terugdringen van het ziekteverzuim”, merkt Claudia. “En met een beetje geluk preventie. Bij organisaties leeft vaak het gevoel dat het ‘dweilen met de kraan open’ is. Veel HR-adviseurs geven aan dat ze eerst het verzuim op orde willen hebben voordat ze constructief met vitaliteit aan de slag gaan. Een gemiste kans." vindt Claudia. Zij pleit ervoor om beleid te maken op alle werknemers, ziek en (nog) niet ziek. “Hoe kun je al je werknemers binnen de organisatie versterken? We noemen dat amplitie.”

De gezondheid van een werknemer steunt op 3 pijlers:

  1. Mentale fitheid
  2. Fysieke fitheid
  3. Financiële fitheid

Claudia: "Vaak komt ziekteverzuim voort uit een verminderd werkvermogen. Medewerkers zijn dan niet fit op 1 of meer van deze 3 pijlers. Als werkgever is het belangrijk om te onderzoeken hoe je de werknemer kan faciliteren om zo fit mogelijk te blijven op alle 3 de pijlers."

Herken de vroege signalen bij verzuim
Komt het toch tot verzuim? Dan is het zaak zo snel mogelijk te handelen. Linda: "Ongeveer 10% van het totale landelijke verzuim is langdurig. Langdurig verzuim gaat vaak gepaard met vroege signalen. Als werkgever is het daarom belangrijk om een duidelijk verzuimbeleid te hebben. Hierdoor is het voor een werknemer helder hoe hij een ziekmelding doorgeeft en wat de vervolgstappen zijn."

"Door gesprekken te voeren met zieke werknemers kunnen deze vroege signalen worden herkend en er tijdig vervolgstappen worden genomen”, Tinka vult aan: “Valt iemand uit? Kijk dan ook of er werkzaamheden zijn die iemand nog wél kan doen, mogelijk vanuit huis. En geef tegelijkertijd ook meer autonomie, roep steun van collega’s in, laat merken dat ze gewaardeerd worden en zet in op hun sterkte kanten.”

In control bij re-integratie
Werken is nog altijd de beste inkomenszekerheid. En als werkgever ben je 12 jaar verantwoordelijk voor een verzuimende werknemer. Een goede aanpak re-integratie zorgt voor een snellere terugkeer. “Het UWV doet echter weinig tot niets aan re-integratie van werknemers in de WGA”, zegt Claudia. “Overweeg daarom als werkgever het WGA-eigenriscodragerschap in combinatie met het ZW-eigenrisicodragerschap. Ben je eigenrisicodrager, dan heb je als werkgever zelf de controle. Bovendien kun je dit eigenrisicodragerschap ook verzekeren. Je krijgt dan hulp van de verzekeraar bij inzet van interventies. De verzekeraar gaat dan aan de slag met de werknemers in de WGA.” Lees meer in het Whitepaper WGA ERD.

Tinka van Vuuren

Hoogleraar Vitaliteitsmanagement
Loyalis Kennis & Consult

Claudia Bouwman

Consultant
Loyalis Inkomen & Zekerheid

Linda van ’t Hoff

Consultant
Loyalis Kennis & Consult

Deel 2 Uitstroom van oudere werknemers dreigt: hoe manage je dat?

Het verzuim is onverminderd hoog en tegelijkertijd is er krapte op de arbeidsmarkt die elke sector voelt. Hoe houdt u uw werknemers vitaal en gezond aan het werk, van begin tot eind van hun loopbaan? U kunt nu immers niemand missen en werving is een uitdaging. Slim(mer) inzetten van uw bestaande werknemers... Lees ook deel 2

Verder lezen over dit onderwerp?

WGA Eigenrisicodragerschap: iets voor u is?
Lees het Whitepaper Alles over WGA Eigenrisicodragerschap. Dit helpt u bij het maken van de juiste keuze.

Een optimale re-integratieaanpak: hoe doe je dat?
Waarom re-integratie belangrijk is en wat u kunt doen om het te laten slagen? Lees het Whitepaper Het belang van re-integratie.

Kunnen wij u verder helpen?
Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten. We vertellen u graag meer over onze dienstverlening op het vlak van inkomen en arbeidsvermogen.

Hulp en advies over sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid?

Loyalis is uw gids bij al uw vragen en uitdagingen op het brede terrein van duurzame inzetbaarheid en sociale zekerheid. U kunt bij ons terecht voor hulp, inzicht, advies en trainingen. Zo kunt u uw medewerkers goed ondersteunen, faciliteren en informeren over diverse mogelijkheden, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven en zeker zijn van een stabiel inkomen in alle situaties.