Menu
 • Home
 • nieuws
 • Corona en inzetbaarheid van uw werknemers

Corona en inzetbaarheid van uw medewerkers

25 september 2020

Corona en inzetbaarheid van uw werknemers. Hoe gaat u ermee om? Onze specialist Claudia vertelt hier meer over in haar blog.

Hoe gaat u ermee om?

De wereld is in korte tijd drastisch veranderd door corona. De verwachting is dat dat nog wel even zo zal blijven. Door het ‘nieuwe normaal’ en onze nieuwe werkelijkheid, komt u als werkgever voor nieuwe keuzes te staan.

Soms moet u snel en acuut een keuze maken, maar meestal staat u voor een complex vraagstuk. Uw personeel bijvoorbeeld: wat betekent de coronakwestie voor de inzetbaarheid? Wellicht zijn er werknemers ziek geworden en moet u hen tijdelijk vervangen. Maar wat te doen voor de mensen die niet naar het werk durven? Of kunnen komen omdat zij tot een risicogroep behoren? Zij zijn niet ziek, maar ook niet inzetbaar. En wat te doen met werknemers die het wel aandurven? Het risico ligt dan toch bij u?

Welzijn van werknemers tijdens Corona

In de afgelopen maanden is al veel data verzameld over het welzijn van werknemers tijdens de coronapandemie. In korte tijd heeft men van verschillende sectoren binnen overheid, onderwijs en zorg berichten geanalyseerd. Werkdruk en ervaren werkstress staan binnen de onderzoeken centraal. Veel gehoorde problemen zijn onder andere:

 • Het leren omgaan met (nieuwe) digitale middelen.
 • Geen nabijheid van collega’s.
 • Angst voor besmettingsgevaar bij fysiek contact.
 • Hogere belasting in privésituatie (denk hierbij aan spanningen tussen partners en kinderen, geen goede werkplek of combinatie werk en mantelzorg) en meer afleiding vanuit de omgeving.
 • Minder steun van collega’s en leidinggevenden door afstand.
 • Vervaging van grens tussen werk en privé.
 • Het gevoel hebben constant “aan te (moeten) staan”.

Er zijn natuurlijk niet alleen nadelen te benoemen. Er zijn ook voordelen door de veranderende werkomstandigheden:

 • Het ontstaan van meer regelmogelijkheden.
 • Door minder afleiding door collega’s wordt meer werk verzet.
 • Gevoel van saamhorigheid.
 • Ontstaan van creatieve oplossingen en inventieve middelen.
 • Positieve herwaardering van de publieke sector.
 • Kansen om nieuwe digitale technieken te leren en toe te passen.

 

Balans tussen draaglast en draagkracht?

Steeds meer, met name oudere, werknemers stellen zich op dit moment de volgende vraag: kan ik nog gezond, productief en met plezier het huidige en toekomstige werk blijven doen? Maak dit bespreekbaar met uw werknemer, blijf hierover in gesprek. In dit soort situaties is het goed om u te realiseren dat er voor deze oudere werknemers scenario’s zijn, waarin het aantrekkelijk is om, al dan niet geleidelijk, het werkzame leven af te bouwen. Voor jongere werknemers kan de vraag naar voren komen of hun huidige werk nog wel passend is en voldoende aansluit bij hun mogelijkheden en ambities.

Loyalis als gids

Met onze set aan dienstverlening, helpen we uw werknemers graag bij het maken van ingewikkelde keuzes. U kunt hierbij denken aan demotieafspraken, een generatiepact-regeling, een passende pensioen-constructie, een deeltijdpensioenscenario op maat of bijvoorbeeld aan hulp bij loopbaan- of vitaliteitsvraagstukken.

Onze oplossingen & instrumenten

Inkomensscan

Om het (gedeeltelijke) vertrek van de werknemer financieel haalbaar te maken, is het belangrijk dat de werknemer realiseert wat dit betekent voor zijn of haar inkomen. Nu én later. Met onze inkomensscan maken we de inkomens- en pensioengevolgen inzichtelijk. Welke Inkomensscan hiervoor nodig is, (pensioen, Generatiepact-regeling, WW of WIA) bepaalt u zelf.  Aanvullend bieden we een gesprek aan met uw werknemer. In dit gesprek licht een consultant de rapportage toe en kan de werknemer vragen stellen over zijn of haar persoonlijke situatie.

Remotiescan

Het is in ieders belang dat werknemers goed in hun vel blijven zitten. Om deze reden, zien wij demotie dan ook als remotie. Het is een kans om geplaatst te worden in de best passende functie.

De Remotiescan is hét instrument om de financiële gevolgen van remotie in kaart te brengen, voor u en uw medewerker. Ook levert de scan u handvatten op om remotie bespreekbaar te maken in uw organisatie. Uw medewerker kan zo eigen regie nemen op zijn loopbaan.

Er is meer mogelijk dan vaak gedacht wordt. Cao's bieden vaak al een compensatieregeling voor het salarisverschil en pensioen. Wij helpen u daarin inzicht te krijgen en kijken ook naar de invloed op het inkomen van de werknemer nu en het pensioen later. En we maken inzichtelijk wat de kosten zijn voor u als werkgever.

Loopbaanscan

De Loopbaanscan geeft werknemers inzicht in hun werkhouding, de eigen kwaliteiten, waarden en loopbaanambitie. Dat levert frisse motivatie op om zich gerichter te ontwikkelen en écht verder te komen. Ook legt de scan de ideale basis voor onder andere preventief verzuimbeleid en gerichte begeleiding of coaching.

Scan Vitaal in je werk

De Vitaliteitsscan is een onderzoek dat u inzicht geeft in de vitaliteit van  werknemers. Met het beantwoorden van de vragen uit de scan krijgt elke individuele werknemer inzicht in zijn eigen werkvermogen, werkbeleving en de persoonlijk ervaren werkdruk. De vragen gaan over gezondheid - zowel mentaal als fysiek, maar ook over persoonlijke hulpbronnen, houding, leefgewoonten, motivatie, werkdruk en werkbeleving. Hiermee verbetert u de vitaliteit van uw werknemers. De uitkomsten kunnen worden besproken met een vitaliteitscoach, die samen met de werknemer gaat bespreken wat de eigen rol is en welke actie hij of zij zelf het beste kan nemen.

Toekomstscan

De toekomstscan is een combinatie van de Inkomensscan en de Vitaliteitsscan. De uitkomsten van de toekomstscan worden bij voorkeur met de werknemer besproken door de vitaliteitscoach in een persoonlijk gesprek.

Advisering bij het ontwerpen, opstellen en uitvoeren van een Generatiepact-regeling

Een Generatiepact is een regeling die het voor werknemers mogelijk maakt vanaf een bepaalde leeftijd minder te gaan werken - mét behoud van een deel van het salaris en een deel of de gehele pensioenopbouw. 

 • Het personeelsbestand komt in beweging. De mobiliteit neemt toe. Er ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden voor het zittende personeel en er ontstaat ruimte voor jonge instroom.
 • De salariskosten van het bestaande personeel nemen af.
 • De vitaliteit van het deelnemende personeel neemt toe. Door meer regelruimte, minder werkdruk en meer tijd voor herstel, ontstaat er een hogere motivatie en meer werkplezier.
 • Oudere werknemers worden in staat gesteld langer door te werken en hebben zo een grotere kans om hun opgeschoven pensioenleeftijd vitaal en vreugdevol te halen. Naast het minder hoeven werken, gaan er voor uw organisatie allerlei zaken verschuiven.

Benieuwd hoe we helpen?

Goed werkgeverschap is een belangrijk middel om uw personeel te binden en te boeien. Met een schat aan kennis van sociale regelingen en uw sector, kunnen we meer dan alleen verzekeren. Onze consultants helpen u te investeren in een duurzame, vitale organisatie met veerkrachtige werknemers. Uw specialist in Inkomen & Zekerheid.

Interesse in een vrijblijvende afspraak?

Neem contact op