Menu
Inkomensbescherming gemeenten - Loyalis

Inkomensbescherming gemeenten

20 april 2023

Ook goed geregeld na 1 januari 2024

De cao Gemeenten wijzigt op een aantal punten per 1 januari 2024. Dit heeft impact op de inkomensbescherming van uw medewerkers. We maken daarom nu inzichtelijk wat deze wijzigingen zijn en hoe u alvast hierop kunt anticiperen, zodat u in de toekomst nog steeds alles goed hebt geregeld voor uw personeel. Op 14 april 2023 hebt u (mogelijk) ook een e-mail hierover ontvangen (als u bij ons bekend bent dat u de cao Gemeenten volgt of vrijwillige volger bent). 

Sociale zekerheid in nieuwe cao
Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn het met elkaar eens dat - wanneer het over arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling gaat - de aansluiting bij de landelijke norm, de wettelijke 2 ziektejaren, beter moet. Tot nu toe hebben 190.000 medewerkers op voorhand de zekerheid dat een derde ziektejaar doorbetaald wordt door de werkgever. U krijgt in de nieuwe situatie veel meer ruimte om juist aan de voorkant aandacht te hebben voor de vitaliteit en het welzijn van uw medewerkers. Tegelijkertijd wordt er meer verantwoordelijkheid bij de medewerker gelegd. Een win-winsituatie voor beide partijen, vinden we bij Loyalis.

Arbeidsongeschiktheid en cao-wijzigingen per 1 januari 2024
In het principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) van 5 april 2023 is overeengekomen dat:

  • 1.Het derde ziektejaar vervalt: de werkgever stopt met loondoorbetaling na 104 weken. De staffel wordt jaar 1: 100% doorbetaling en jaar 2: 70% doorbetaling.

    2.Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten vervalt het ontslagverbod en de daarbij behorende voorzieningen zoals de aanvullende voorwaarden voor re-integratie tijdens het derde ziektejaar en de hieraan gekoppelde bijzondere uitkering.

    3.Elke medewerker met een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering, heeft maandelijks recht op een financiële bijdrage van maximaal 10 euro vanuit de werkgever.

We snappen de impact van deze nieuwe cao. Daarom denken we vooruit samen met u. Zodat u het zo goed mogelijk kunt regelen voor uw medewerkers met minimale inspanning. We blijven u de komende periode actief informeren over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

icon-verzekering-aanvragen