Menu
  • Gezondheid

Werknemers stimuleren tot gezondere levensstijl

Gezonde leerkracht, gezonde leerlingen?

Gratis fruit in de lerarenkamer, korting op een sportschoolabonnement, een fiets van de zaak. Als werkgever kun je werknemers stimuleren tot een gezondere levensstijl. Maar hoe ver kun en mag je gaan?

Een docent met een borrel op voor de klas kan niet, maar hoe zit het met een leerkracht met overgewicht? Of de populaire lerares die de ene na de andere sigaret opsteekt? Waar ligt de grens? Vooropgesteld, als werkgever heb je geen wettelijke verplichting tot actieve gezondheidsbevordering. En werknemers zijn niet verplicht mee te doen aan gezondheidsinitiatieven.

Grenzen aan leefstijlbeleid

Toch kun je op verschillende manieren een duwtje in de juiste richting geven. Door duidelijke afspraken te maken met leerkrachten over maatregelen die een gezonde levensstijl stimuleren, adviseert het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. In het rapport ‘Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer’ verkent het ECG de ethische en wettelijke grenzen van leefstijlbeleid. En hoe je medewerkers op een effectieve manier in beweging kunt krijgen – letterlijk en figuurlijk. Want waar gaat goedbedoeld advies over in bemoeienis en beperking van de vrijheid?

Privacyschending

Actieve bemoeienis met de leefstijl van een werknemer kan als schending van de privacy worden gezien (Artikel 10 van de Grondwet). Toch kun je medewerkers best aanspreken op zijn of haar verantwoordelijkheid, zeker als de manier van leven productiviteit en het werkvermogen aantast. Leerkrachten hebben bovendien een voorbeeldfunctie, zeker tijdens schooltijd. Geef wel altijd aan met welk doel je gezondheidsinitiatieven stimuleert, zodat je het beleid ook publiekelijk goed kunt verdedigen.

Leerkracht als ambassadeur

Verplichten van een andere levensstijl mag dus niet. Verleiden wel. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden waardoor werknemers niet anders kunnen doen dan het goede. Met andere woorden: geef ze een duwtje in de juiste richting. Door het plaatsen van een deskbike bijvoorbeeld. Of gratis fruit in de lerarenkamer, een zit-stabureau, korting op een fiets voor woon-werkverkeer. Richt je op medewerkers die actief bezig zijn met een gezondere levensstijl. Zij kunnen fungeren als ambassadeur en andere collega’s stimuleren – direct of indirect. Kortom, niet aanspreken, maar aansteken.

Wat is een gezonde levensstijl?

Grofweg: de manier van leven. BRAVO-indicatoren geven inzicht in een gezonde manier van leven:

  • Gezond bewegen (B)
  • Niet roken (R)
  • Weinig alcohol (A)
  • Gezonde voeding (V)
  • Voldoende ontspanning (O)

De Gezondheidsraad presenteerde in augustus 2017 nieuwe beweegrichtlijnen. Volwassenen zouden minimaal 2,5 uur in de week matig moeten bewegen (bv. wandelen). Om de kans op bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten en depressie te verlagen.

Beweegrichtlijn Gezondheidsraad:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
  • En: voorkom veel stilzitten.