Menu
  • Minder verzuim

‘Meer vitaliteit, minder verzuim’

Kobi de Vries, Amstelland

Bij Onderwijsgroep Amstelland (11 basisscholen) in Amstelveen krijgen de 400 medewerkers jaarlijks een extra budget voor persoonlijke en professionele ontwikkeling – bovenop de professionaliserings- en duurzame inzetbaarheidsuren.

In de schoolvisie van de Noord-Hollandse onderwijsgroep staan professionalisering en vitaliteit op de voorgrond. Niet alleen in woorden, maar vooral ook in daden, benadrukt beleidsmedewerker Kobi de Vries. Leerkrachten en ondersteunend personeel kunnen met extra scholingsbudget terecht in de AmstelAcademie (zie kader), voor bijvoorbeeld trainingen, cursussen en blended learning. Daarnaast kan het personeel voor advies aankloppen bij een bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker. Er zijn twee bovenschoolse coaches voor begeleiding, ondersteuning en reflectie. En medewerkers kunnen via de werkkostenregeling met belastingvoordeel sporten.

Verantwoordelijkheid duurzame inzetbaarheid

Leerkrachten bij Onderwijsgroep Amstelland zijn zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ontwikkeling en professionalisering, zegt Kobi. Net als voor een goede conditie. Zowel fysiek als mentaal. ‘Zakelijk gezien: de leerkracht levert een dienst en ontvangt daarvoor een financiële vergoeding. Reden dat de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid, een goede gezondheid en professionalisering bij de werknemer ligt. Maar, ik zie het als een samenspel. Als werkgever faciliteer en ondersteun je. Naast de verplichtingen die je hebt, zoals een gezond werkklimaat en de zorg dat je mensen niet overvraagt. Belangrijkste: ga regelmatig met elkaar in gesprek, met aandacht voor wat iemand nodig heeft om goed te kunnen functioneren.’

Doelstellingengesprek leerkrachten

Bij Onderwijsgroep Amstelland kunnen leerkrachten in functioneringsgesprekken aangeven hoe ze zich willen ontwikkelen. In de vorm van een persoonlijk professionaliseringsplan, voor verdieping en verbreding van kennis. ‘Iedere leerkracht krijgt de vraag: Wat heb je nodig om jouw vak goed uit te kunnen voeren? Een training 21e eeuwse vaardigheden bijvoorbeeld, of workshop omgang met ouders. Maar ook een training voor persoonlijke ontwikkeling, om na een re-integratie weer steviger in je schoenen te staan. De leerkracht bespreekt de haalbaarheid van het plan met de leidinggevende, die met het oog op de schoolvisie de mogelijkheden schetst. Professionaliseringsuren, duurzame inzetbaarheidsuren, bij ons mag je alles op een hoop gooien. Als het maar in het teken staat van om gezond en vitaal in het werk te staan. Zo houdt elke leerkracht zelf de regie en autonomie over zijn of haar ontwikkelproces.’

Slechts 2,6% verzuim

Onderwijsgroep Amstelland spant zich ook in voor het vitaal houden van het personeel, zowel fysiek als mentaal. Medewerkers kunnen fiscaalvriendelijk sporten via de werkkostenregeling. In de praktijk betekent dit: ongeveer 35% korting op een lidmaatschap van de sportschool of sportvereniging. Het ziekteverzuim bedraagt 2,6 procent, minder dan het landelijke gemiddelde van 5% (2016). Kobi: ‘Medewerkers kunnen binnen de onderwijsgroep terecht bij een bedrijfsarts, maatschappelijk werker of beeldcoach. Ook voor een adviesgesprek, ter preventie van eventuele klachten. Zowel voor werk- als privé zaken. We zien verzuim als een vorm van gedrag dat je kunt beïnvloeden. Zorgen voor een goed werkklimaat, aandacht, duidelijkheid in taken, een heldere communicatie en een positieve sfeer zijn hierbij belangrijke zaken. Leerkrachten met plezier in het werk, die zich fysiek en sociaal gezond voelen en graag met en van elkaar leren, vallen niet snel uit.’

Interne mobiliteit verbeteren

Onderwijsgroep Amstelland zet de komende jaren in op verbetering van de interne mobiliteit. ‘We zouden graag zien dat leerkrachten eens een overstap maken naar een andere school binnen de onderwijsgroep. Een andere omgeving werkt verfrissend. Leerkrachten krijgen nu de mogelijkheid in een vervangingspool te werken met behoud van hun vaste dienstverband, om de mobiliteit te bevorderen. Een handvol maakt er gebruik van. Wat ik merk: onderwijsmedewerkers zijn honkvast. Een cultuuromslag kost tijd.’

AmstelAcademie: 200 euro voor iedere werknemer

200 euro extra, krijgen medewerkers van de Onderwijsgroep Amstelland jaarlijks voor professionalisering en persoonlijke ontwikkeling. Dit bedrag komt bovenop de professionalisering- en duurzame inzetbaarheidsuren. Leerkrachten en ondersteunend personeel, fulltime en parttime, mogen de 200 euro vrij besteden in de AmstelAcademie, sinds de zomer van 2017 geopend. Medewerkers kunnen op het digitale platform terecht voor een breed aanbod aan cursussen, trainingen, blended learning, leernetwerken en workshops. ‘We werken bijvoorbeeld met PSYCH-K, dat inzicht geeft in je belemmerende overtuigingen, die je leert om te zetten in werkbare overtuigingen. Zodat je niet alleen fysiek, maar ook mentaal bij de les bent.’ Ook parttimers krijgen bij Onderwijsgroep Amstelland 200 euro extra scholingsbudget. Kobi: ‘Want ook als je een dag in de week werkt, is het belangrijk dat je duurzaam inzetbaar blijft.’

Tinka van Vuuren, senior consultant Kennis & Consult, verzorgde twee workshops over vitaliteit bij Onderwijsgroep Amstelland. Lees ook haar tips over bij blijven in het onderwijs.