Menu
  • Aanpak ziekteverzuim

Aanpak ziekteverzuim

Ziekteverzuim? Het Vervangingsfonds helpt

Hoe houd je ouder wordende medewerkers fit en gemotiveerd? Hoe zorg je dat medewerkers met jonge kinderen of mantelzorgers het niet té druk krijgen? En wat kun je verder doen om het ziekteverzuim terug te dringen? Elementaire vragen waar het Vervangingsfonds schoolbesturen mee helpt.

‘Wij vergoeden onder bepaalde voorwaarden de personeelskosten voor vervanging bij ziekte aan scholen die bij ons aangesloten zijn’, vertelt John Kempener, manager Advies bij het Vervangingsfonds. ‘Maar nog veel liever voorkomen we dat mensen ziek worden. Helaas valt het niet altijd te voorkomen, maar er zijn zeker zaken die je als bestuur, P&O-er of leidinggevende kunt doen. En daar helpen wij bij. Van analyse en advies tot workshops en verbeterplannen.’

Verzuimanalyse

‘Heeft een scholengemeenschap hoge verzuimcijfers, dan benaderen we het bestuur actief. Op welke scholen is het verzuim hoog en is bekend wat de redenen voor verzuim zijn? Daarbij werken we met verschillende tools, zoals een Werkdrukscan, een Verzuimanalyse en een Welzijnscheck.’

Duurzame inzetbaarheid

‘Op scholen waar het goed gaat, gaan we vaak het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid. Sommige scholen zijn er al heel ver mee. Ik ken zelfs een bestuur dat het plan heeft een medewerker vrij te maken om als vitaliteitscoach met collega’s in gesprek gegaan. Dat is mooi om te zien, dat inspireert ons ook weer. Andere scholen weten amper wat duurzame inzetbaarheid betekent. Daar gaan we het gesprek aan en geven we adviezen.’

Zieke medewerkers weer voor de klas

‘Ook bij individuele ziektegevallen bieden we ondersteuning. Onze adviseur zoekt op verzoek van de werkgever contact met de zieke werknemer. Hij gaat het gesprek blanco in en vaak zie je dan dat een schoolleider en de zieke medewerker verschillend tegen zaken aankijken. Dat leidt tot nieuwe inzichten en helpt vaak om een zieke medewerker weer aan het werk te krijgen. En daar doen we het uiteindelijk voor. Blije juffen en meesters voor de klas.’ 

Meer weten?
www.vervangingsfonds.nl
www.arbomeester.nl
www.arbocataloguspo.nl

Keuze: Collectief of eigen risico

Het Vervangingsfonds werd in 1992 opgericht met als primaire taak: ervoor zorgen dat schoolbesturen financiële middelen krijgen om afwezig personeel te kunnen vervangen. En dat doet het fonds nog steeds. Scholen betalen een premie en als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, vergoedt de stichting bij ziekte de kosten voor een vervangende medewerker. Verplicht is dat echter niet meer. Sinds een aan tal jaren kunnen scholen kiezen voor Eigen Risicodragerschap (ERD). Het Vervangingsfonds kan scholen die hiervoor willen kiezen begeleiden. De adviseur analyseert of scholen klaar zijn voor deze stap en adviseert hen wat ze nog kunnen verbeteren. Ook als eigenrisicodrager kan een bestuur blijven rekenen op de ondersteuning van een adviseur.
www.vervangingsfonds.nl/erd

In de praktijk: Plan • V. Minder verzuim -> minder kosten

Twee jaar geleden committeerden zestig schoolbesturen met structureel hoog verzuim zich aan Plan • V, een intensief samenwerkingstraject met het Vervangingsfonds om het verzuim terug te brengen. De adviseur stelde samen met het bestuur aan de hand van een grondige analyse van de visie, het beleid en de handelswijze van het schoolbestuur omtrent ziekteverzuim een meerjarig actieplan op om het verzuim aan te pakken. Met resultaat. Uit de tussentijdse meting blijkt dat het verzuim gemiddeld met meer dan een procentpunt gedaald is.