Menu

Verzuim

Medewerkers eigen regie geven

Kortdurend verzuim is vaak nog te overzien. Maar wat als iemand door een ziekte of aandoening langdurig uitvalt? Of (deels) arbeidsongeschikt wordt? Voor u als werkgever heeft dit consequenties. Belangrijk bij ziekteverlof is om inzicht te hebben in het verzuim en vervolgens de verzuimbegeleiding adequaat vorm te geven. Wij gaan daarbij uit van het eigen regiemodel en ondersteunen u bij de implementatie ervan. Zo kunt u maximale invloed uitoefenen op de inzetbaarheid van uw werknemers. Grip krijgen doordat u alle onderdelen van het ziekteverlof regelt en bewaakt? Hiervoor geven wij trainingen aan HR-functionarissen en leidinggevenden om hen te versterken in hun proactieve rol bij het eigen regiemodel.

Wat bieden wij u?

Uiteraard hebben we ook oplossingen paraat. We meten al jaren de vitaliteit van werknemers in diverse organisaties en gebruiken hiervoor diverse instrumenten. Ook overtuigen we u graag aan de hand van onze succesvolle praktijkvoorbeelden.

Het was een prettige training waarin ik als startende leidinggevende veel informatie kreeg over wat mogelijk is en de stappen die je moet nemen in het ziekteverzuimproces. Ook is me die dag haarfijn uitgelegd wat ik moet verwachten. Dat geeft mij de kaders die ik nodig heb om mijn werk goed uit te voeren.

  • Bas Dijksma
  • schoolleider
  • O.B.S Jansenius de Vries