Menu
  • Review - Ziekmelding- en verzuimgesprekken voeren

Trainingen ziekmelding- en verzuimgesprekken voeren

"De combinatie van kennis, oefenen en feedback krijgen is heel sterk"

Wat vinden de deelnemers?

Nilab Azimi en Fadoua Ekadioin werken allebei als teamleider op een middelbare school in Amsterdam-West. Toen ze hoorden van de trainingen Ziekmeldingsgesprek voeren en Verzuimgesprek voeren van Loyalis, besloten ze direct mee te doen. Nu vertellen ze over de meerwaarde ervan.

Ekadioin is beginnend teamleider eindexamenklassen op het Marcanti College: ‘Ik wist nog niet zo veel over wet- en regelgeving rond verzuim. Wat mag er wel? Wat mag er niet? Wanneer schakel je een arboarts in, en hoe zit de Wet verbetering poortwachter in elkaar? Dat wilde ik graag leren.’ Azimi wekte tot voor kort als afdelingshoofd van een grote privéschool in Bahrein. ‘Daar gelden andere regels. Dus toen ik begon als teamleider vmbo op het Mundus College, wilde ik meer weten over het systeem in Nederland. Mijn school is de mooiste, maar ook een van de meest uitdagende. Mijn team bestaat uit 50 docenten, en zéker in coronatijd was er veel uitval.’

Veilig uitproberen

En dan moeten er gesprekken gevoerd worden. Azimi: ‘Daarmee oefenden we tijdens de trainingen. Dat was echt heel goed. Gesprekken waar je in je hoofd al mee bezig bent, kun je op een veilige manier uitproberen. Ik heb wel vaker rollenspellen gedaan, maar dat was meestal met deelnemers onderling. Deze oefengesprekken waren met een echte acteur en die was zoveel beter. Bovendien kreeg je direct feedback. Van Astrid de cursusleider én van de andere deelnemers.’

Die directe feedback heeft ook volgens Ekadioin meerwaarde. ‘Natuurlijk bespreek ik een gesprek wel eens na met een andere teamleider, maar het is heel moeilijk om het verloop van zo’n gesprek dan nog helemaal goed te vertellen. Je vergeet de helft. Nu zitten de anderen er live bij. Zo kreeg ik tijdens de training terug dat ik wel veel praatte en dat het handig is om meer te luisteren. Dat herkende ik meteen. Ik ben van de oplossingen, mensen helpen. En niet van de stiltes. Terwijl je juist door stiltes te laten vallen meer hoort. We hebben samen gelachen om mijn gepraat. Stralend falen noem ik dat.’

Intervisie

Azimi had een soortgelijke ervaring. ‘Mijn oefengesprek was met iemand die duidelijk informatie achterhield. Ik voelde dat direct, maar ik durfde die ander er niet zo goed mee te confronteren, omdat ik in mijn hoofd zo bezig was met wet- en regelgeving. Ik kreeg als feedback dat ik prima kan benoemen wat ik voel. Dat dat juist verstandig is.’ Kennis van wet- en regelgeving, oefenen in de praktijk en directe feedback, dat zijn de voordelen van de trainingen van Loyalis. Azimi: ‘Wij volgden de training bovendien met allemaal teamleiders uit Amsterdam-West. Dat bracht extra voordeel met zich mee. Je herkent situaties van elkaar en kunt met elkaar meedenken. Eigenlijk wordt het een soort intervisie.’

Ekadioin past wat ze geleerd heeft nog vaak toe in haar werk. ‘Niet alleen de regels, maar ook de oefengesprekken. Als iemand belt om zich ziek te melden, denk ik: luister goed Fadoua, wat zegt je collega nu eigenlijk, wat is zijn drijfveer? Daarmee kan ik iemand écht goed helpen.’

 

Nilab Azimi, teamleider middelbare school

Wat houden de trainingen in?

Meer weten over onze trainingen?

Kijk bij Loyalis Academie of neem met ons contact op.

Neem contact op