Menu
  • Review - Analyse van uw verzuimaanpak

Analyse van uw verzuimaanpak

Grip op het wel en wee van medewerkers

Fedra, een stichting voor bijzonder basisonderwijs in de omgeving van Beverwijk, had een paar jaar geleden een verzuimpercentage van maar liefst 7,5%. De stichting benaderde Loyalis om het verzuim actief terug te dringen. Adjunct-directeur Irene Koning vertelt.

Onze stichting had onvoldoende grip op het verzuim en het wel en wee van het personeel. Ik heb me vervolgens verdiept in de mogelijkheden om dat te verbeteren. Het leidde tot een beleidsplan waarin we ons 3% verzuim ten doel stelden. We wilden verzuim voorkomen, veel contact houden met zieken, kijken naar wat iemand wel nog kan en samen het verzuim verkorten. Ik heb de directeuren van de scholen daarin een prominente rol gegeven. Zij staan immers het dichtst bij hun team.

Interventie bepalen

Daarnaast hebben we een netwerk gemaakt met de bedrijfsarts, mijzelf als coördinator en een arbeidsdeskundige van Loyalis. Samen voeren we frequent Sociaal Medisch Overleg. De directeur brengt punten van zorg en begeleidingsvragen in en we bespreken samen welke interventie nodig is. De ene keer komt er een werkplekonderzoek, een andere keer sturen we iemand naar een acupuncturist of vergoeden we extra fysiotherapie.

Levenslessen

Vaak is ook een gesprek met de arbeidsdeskundige van Loyalis al voldoende. Want soms gaat het niet om een medisch, maar om een functionerings­ of een sociaal probleem. Omdat iemand thuis de boel even niet op orde heeft bijvoorbeeld of omdat hij veel tijd kwijt is aan mantelzorg of andere zorgtaken. Dan zit het gewoon even tegen of zijn er levenslessen te leren.

Verzuim gedaald

Doordat we de arbeidsdeskundige vroeg bij verzuim betrekken, kunnen we veel uit het medisch circuit houden. Zij houdt mensen een spiegel voor en laat inzien wat de rol is van de betrokkene zelf en van ons als werkgever. We proberen het steeds samen op te lossen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Daarbij helpt dat onze directeuren meer dan ooit betrokken zijn bij het team. Dat geeft een grote impuls aan ons personeelsbeleid. We hebben ons doel behaald: het verzuimpercentage ligt al enkele jaren nog maar rond de 3%.’

Irene Koning - analyse van uw verzuimaanpak

Irene Koning,
adjunct­directeur
Stichting Fedra