Menu

Voeren van verzuimgesprekken

Ziekteverzuim bespreekbaar maken via trainingen

Zestien schooldirecteuren van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland in het Groningse Loppersum volgden een paar jaar geleden een maatwerktraining Voeren van verzuimgesprekken via de Loyalis Academie. Volgens personeelsadviseur José van Zuylen was het een intensieve bijeenkomst waarin het draaide om het terugdringen en vooral bespreekbaar maken van ziekteverzuim.

‘Ons verzuimpercentage lag op dat moment ruim boven de 8%. Het bleek erg lastig te zijn om dat terug te dringen. Terwijl er vaak eenvoudige oplossingen zijn, zoals (tijdelijk) aangepaste taken. Daarvoor is het wel belangrijk om zorgvuldig met de zieke medewerker om te gaan. Dat begint al met een goed gesprek bij de eerste ziekmelding. En misschien nog wel belangrijker: preventieve verzuimgesprekken.

Oefenen met verzuimgesprekken

Tijdens een overleg met een adviseur van Loyalis kwam dit onderwerp aan de orde. Zij vertelde me dat ze via de Loyalis Academie praktijkgerichte trainingen aanbieden, onder meer op het gebied van ziekteverzuim. Ik heb met Loyalis de knelpunten in onze organisatie besproken en gekeken hoe we daar met een training op konden inspelen. Met als centrale vraag: hoe kun je zieke medewerkers het beste benaderen en begeleiden naar een goede terugkeer in het arbeidsproces? Zo hebben we een deels op maat gemaakte training samengesteld, waarvoor we ook nog eens korting kregen dankzij ons Arbeidsongeschiktheidscontract.

Weerstand

De training draaide niet alleen om de wettelijke kanten van ziekteverzuim, maar vooral om het oefenen met verzuimgesprekken. Dit gebeurde via rollenspellen, met een acteur in de rol van zieke werknemer. In zo’n gesprek merk je pas hoe zorgvuldig je je woorden moet kiezen. Eén verkeerd woord kan zoveel weerstand bij een medewerker oproepen dat het gesprek een negatieve wending krijgt.

Werken aan re-integratie

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. De deelnemers van de training zijn zich er dan ook bewuster van geworden dat je al in een vroeg stadium kunt werken aan re-integratie. Het is vaak een taboe om in het ziekmeldingsgesprek te vragen wanneer de werknemer weer denkt te gaan werken. Toch is het belangrijk om dit te doen. Vaak zijn mensen best inzetbaar, al is het met een aangepast programma. Maar ook als dat niet lukt, is het goed om erover te praten.

Verzuim gedaald

Duidelijkheid en goede afspraken komen alle partijen ten goede. Dat proberen we nu zoveel mogelijk in praktijk te brengen. Na de training hebben we ook ons hele Verzuimbeleidsplan aangepast en het contract met de Arbodienst opgezegd. We huren nu een zelfstandig bedrijfsarts in die samenwerkt met een arbeidsdeskundige. Alles bij elkaar heeft dat inmiddels z’n vruchten afgeworpen. Ons ziekteverzuim is flink gedaald!’

José van Zuylen,
personeelsadviseur
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland