Menu

Verzuimgesprekken voeren

Wat houdt de training in?

Loyalis vindt dat verzuim en verzuimbegeleiding een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. De training 'Verzuimgesprekken voeren' heeft als doel om verzuim bespreekbaar te maken en doeltreffend aan te pakken. Onze insteek is om dit vooral langs praktische weg te bereiken. Dat betekent dat uw leidinggevenden oefenen met verschillende gesprekken die in het kader van verzuim gevoerd (moeten) worden. Het accent leggen wij daarbij op:

 • het ziekmeldingsgesprek
 • het preventief verzuimgesprek
 • het frequent verzuimgesprek.

We werken daarbij met praktijkvoorbeelden die door de deelnemers zelf worden aangedragen.

 • Voor wie is het?

 • Duur van de training

Programma

 • Verzuim: soorten, kenmerken, visie en uitgangspunten;
 • Wettelijk kader: Wet Verbetering Poortwachter;
 • Aanpak en bespreekbaar maken van verzuim, rollen en verantwoordelijkheden;
 • Welke soorten verzuimgesprekken kennen we?;
 • Oefenen met het voeren van verzuimgesprekken waarbij vooral de eigen ervaringen centraal staan.

Wat zijn de voordelen?

 • Leidinggevenden krijgen handvatten om verbetering aan te brengen in hun gesprekstechnieken, zo wordt uiteindelijk bewerkstelligt dat de duur van ziekte wordt verkort en de verzuimdrempel voor ziekmelding wordt verhoogd.
 • Leidinggevenden leren hoe ze om kunnen gaan met frequent en preventief verzuim.
 • Leidinggevenden leren signalen van dreigend verzuim herkennen.
 • Leidinggevenden weten wat ze kunnen doen om verder verzuim te voorkomen.

Methode en werkvorm

De groep waarmee u de training volgt bestaat uit maximaal 12 deelnemers. De training is afwisselend, praktisch en interactief. We werken met een trainer en een professionele trainingsacteur.

De training draaide niet alleen om de wettelijke kanten van ziekteverzuim, maar vooral om het oefenen met verzuimgesprekken. Dit gebeurde via rollenspellen.

 • José van Zuylen
 • personeelsadviseur
 • Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

Wat kost het?

Voor deze training wordt een offerte op maat gemaakt. Neem contact op voor meer informatie. 

Loyalis Kennis en Consult is een erkend opleidingsinstituut voor beroepsopleidingen. Daarom is deze training vrijgesteld van btw-heffing. Heeft uw organisatie een Loyalis Arbeidsongeschiktheidsverzekering of WGA-ERD-verzekering Conventioneel? Dan maakt u wellicht aanspraak maken op onze Re-integratiesubsidie en krijgt u korting op de deelnemersprijs.

Interesse?

Neem contact op met Loyalis voor vragen of om uw werknemers aan te melden voor deze workshop.

Neem contact op